31. 12. 2013

PF 2014

Ze všeho nejdůležitější je přestat města vnímat jako shluky budov. Musíme si uvědomit, že město je ve skutečnosti z masa, ne betonu /// Edward L. Glaeser, profesor ekonomie na Harvardské univerzitě.

26. 12. 2013

TOP5 / CBArchitektura 2013

Je konec roku 2013, tak si pojďme udělat malé shrnutí. Především děkujeme všem fanouškům, přispěvatelům, sponzorům, novinářům a politikům, kteří se jakýmkoliv způsobem na projektu podíleli. A co bylo podle CBArchitektura pět nejvýznamnějších událostí v budějovické architektuře za poslední rok? Bez uvedení pořadí je to následující:

- architektonická soutěž na Centrum halových sportů odkaz
- jmenování hlavního městského architekta odkaz
- výstava a přednáška Takeshi Hosaka v Domě uměodkaz
- výstava a přednáška Miroslava Šika v Domě uměodkaz
- Krajinské Korso jako součást projektu Město Lidem / Lidé Městu odkaz

Jaké byly v roce 2013 nejčtenější příspěvky na blogu CBArchitektura? Konkrétní projekty na konkrétní místa, což je oproti minulému roku příjemná změna a jsme rádi, že Bavorovice v tuhle chvíli nejsou aktuální. Zároveň méně příspěvků vidělo více čtenářů, což je posun od kvantity ke kvalitě. Naším hlavním cílem zůstává podporovat vznik dobré architektury.

- iniciace proměny v Zátiší odkaz
- centrum halových sportů / 1.místo / A8000 odkaz
- prezentace CBArchitektura o.s. odkaz
- projekt / dům umění České Budějovice / Zdeněk Chmel odkaz
- projekt / obytný dům do proluky / Kateřina Richtrová odkaz


23. 12. 2013

Hlavní architekt / MF DNES

Už na přelomu roku zřejmě budou mít České Budějovice hlavního architekta města. Stane se jím 62Ietý Jan Němec, podle jehož projektu postavili například základní školu ve Strakonicích. Oceňuje návrh Centra halových sportů i Rejnoka.

Když začne architekt Jan Němec hovořit o Jihočeském kraji a Českých Budějovicích, je z jeho slov cítit, že je má velmi rád a také je dobře zná. Do konce roku by se mohl stát oficiálně hlavním architektem krajského města. Ještě musí počkat, zda se někdo z jeho konkurentů proti rozhodnutí neodvolá, a pak může podepsat smlouvu. I proto zdůrazňoval, že zatím nemá žádné rozhodující pravomoci, konkrétní plány mu však určitě nechybí.

9. 12. 2013

Linz - Kultur - Architektur

Rakouský Linz má 190 tisíc obyvatel a je hlavním městem spolkové země Horní Rakousko. Zatímco ve dvacátém století byla jeho prosperita založena na těžkém chemickém průmyslu a ocelárnách, v posledních letech si buduje image významného ekonomického, kulturního a turistického centra. Výrazným impulsem byla vítězná kandidatura na Evropské hlavní město kultury v roce 2009. Koncept Linz Culture Mile se promítl mimojiné do výrazných architektonických zásahů a staveb na nejvýznamnějších městských pozemcích.

8. 12. 2013

Budějovické tramvajeČeské Budějovice jsou sídlem mnoha světoznámých průmyslových podniků a významným dopravním uzlem. Není tedy divu, že mají i odpovídající nároky na městskou hromadnou dopravu. Byly však doby, kdy v nich dokonce jezdila i tramvaj. Zajistit spojení centra s nádražím - to už byl v mnoha městech úkol pro městskou hromadnou dopravu, ve své době většinou pro pouliční dráhu - tramvaj. Výjimkou nebyly ani České Budějovice. První tramvaje se na budějovickém náměstí objevily 2. prosince 1908 při předváděcí jízdě, ale trvalo ještě půl roku než byl ve městě zahájen pravidelný provoz.

5. 12. 2013

... osmsetosmdesátosm ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky sedmsetsedmdesátsedm, šestsetšedesátšest, pětsetpadesátpět, čtyřistačtyřicetčtyři, třistatřicettři a dvěstědvacetdva. Volební program a koaliční smlouva je dohoda mezi občany a politiky a "Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta" je tam černé na bílém. My jenom chceme, aby politici splnili dohodu. Aby o veřejných zakázkách za stovky milionů spolurozhodoval někdo, kdo na to má vzdělání. Aby vznikla dlouhodobá strategie rozvoje města, nezávislá na čtyřletém volebním období.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

27. 11. 2013

Architektonické soutěže v Českých Budějovicích 1990-1998Píše se rok 1990 a v rychlém tempu probíhají velké společenské a hospodářské změny. Rozvíjí se soukromé podnikání, mění se majetkové vztahy, hledají se nové rozvojové plochy, roste automobilová doprava, ožívá veřejný prostor. Město si klade vysoké nároky na nová architektonická a urbanistická řešení.

21. 11. 2013

AIR House

AIR House je energeticky soběstačný dům, který navrhl a postavil tým studentů ČVUT Praha a v soutěži Solar Decathlon 2013 s ním získal pro Českou republiku významná ocenění. Finále soutěže pořádané americkým Ministerstvem energetiky se konalo 3.-13. října 2013 v Orange County Great Park u Los Angeles.

Studenti ČVUT zvítězili v kategorii Architektura, v kategorii Technika získali 2. místo a v disciplínách Atraktivita pro trh, Komfort a Ohřev vody vybojovali 3. příčku.  Bronzová medaile v celkovém pořadí Solar Decathlonu potvrdila, že interdiscplinární spolupráce je správnou cestou k vítězství.

O projektu, průběhu soutěže a cestě za úspěchem budou vyprávět zástupci týmu ČVUT 21.11. od 17,30 hodin v Café Klubu Slávie.  Akci organizuje CBArchitektura a spolufinancuje Statutární město České Budějovice.

15. 11. 2013

Forum Pozitivní příklady

FORUM je platforma pro komunikaci občanů, odborníků a zástupců města Benešov. Tentokrát se zaměříme na POZITIVNÍ PŘÍKLADY z českých měst. HOSTÉ: 

Mirek Vodák - CBArchitektura o.s.
 
- sdružení, které se zabývá současnou architekturou a urbanismem v Českých Budějovicích. ,,Cítíme nepsanou odpovědnost architektů ke svému městu. Snažíme se ovlivnit jak současnou architekturu našeho města, tak se podílet na dlouhodobějších vizích."

Ida a Jakub Chuchlíkovi - architektonická dílna iuch
 
- dílna, ve které vznikají drobné projekty s velkým významem a zároveň organizátoři přednášek o architektuře v Jablonci nad Nisou. ,,Architektura je pro nás nepřetržité mentální zaměstnání, které neopouštíme odchodem z kanceláře. Snažíme se tvořit místa, domy, prostory, stěny a stropy, které neomezují, ale osvobozují."

Antonín Dokoupil - vedoucí oddělení rozvoje města Litomyšl
 
- osvícený úředník, který má na starost stavební programy, investiční akce, architektonické soutěže a koncepční činnost rozvoje města. ,,Rozhodnutí, jež by dávala smysl, není třeba odkládat, nemůžeme je však očekávat od velké skupiny lidí, zvláště když mají být odvážná."


7. 11. 2013

Světelná mapa

Noční letecké fotografie pořízené firmou VYHLÍDKOVÉ LETY CB ukazují fascinující strukturu našeho města, definovanou osvětlením ulic, domů a dalších veřejných prostorů. Noční létání nad Budějovickem má úžasnou atmosféru, která stojí za shlédnutí. Viz www.vyhlidkoveletycb.cz

31. 10. 2013

Hlavní architekt Českých Budějovic

EXTERNÍ SPECIALISTA – HLAVNÍ ARCHITEKT

Veškeré podklady je možno si stáhnout z našich webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

Město České Budějovice hledá externího pracovníka na pozici “Hlavní architekt města“. Náplň práce městského architekta bude odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení. Také vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku města. Zároveň bude architekt městu poskytovat servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Rozsah činnosti je minimálně 1x za 14dní na dva dny. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, osvědčení o autorizaci typ A. 0 či typ A. 2, minimální praxe v oboru 5 let. Více informací na www.c-budejovice.cz. Přihlášky v písemné podobě dle podmínek na výše uvedených stránkách města České Budějovice, doručte nejpozději do 26. 11. 2013 13:00hod.

Veškeré podklady je možno si stáhnout z webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

25. 10. 2013

Pomník Přemysla Otakara II. / Otevřený dopis radním města České Budějovice

Převzato z  http://jiriptacek.blogspot.cz/2013/10/pomnik-premysla-otakara-ii-otevreny.html
 


Vážení členové Rady města České Budějovice,

formou otevřeného dopisu se na vás obracíme s protestem proti nedávnému přijetí daru v podobě sochařského pomníku krále Přemysla Otakara II. Jsme přesvědčeni, že jste učinili chybné rozhodnutí a vyzýváme vás, abyste od něj upustili.
 
Nebudeme argumentovat pochybnostmi o umělecké úrovni nabídnutého díla. Najevo chceme dát rozhořčení nad neochotou nastavit transparentní mechanismy pro posuzování uměleckých děl ve veřejném prostoru města.

Je obvyklé, že stavbám pomníků a jiných trvalých zásahů do veřejného prostoru města předchází společenská debata a politickému rozhodnutí otevřená veřejná soutěž s rovnými možnostmi. Hodnocení takových soutěží bývá svěřováno komisím složených ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti umění ve veřejném prostoru, sochařství, urbanismu a památkové péče.

Rozumíme tomu, že jste se kvůli nabídce sochaře Františka Postla dostali do neobvyklé situace. Pochopitelně není vhodné vyhlašovat veřejnou soutěž na již nabídnutý dar. Závažně jste ale chybovali, když jste neiniciovali nestranné posouzení kvality pomníku a jeho příhodnosti pro veřejná prostranství Českých Budějovic.  Svým ryze politickým rozhodnutím poškozuje výtvarné umělce, kteří respektují systém transparentní soutěže, a vytváříte nebezpečný precedens, na který se v budoucnu mohou odvolat vaši nástupci při přijímání nekonzultovaných rozhodnutí v kultuře i dalších oblastech.

Veřejný prostor města je vzácný statek sdílený jeho obyvateli a návštěvníky. Městský politik by ho měl ochraňovat a obohacovat s mimořádnou obezřetností. Vaše rozhodnutí doplnit ho darem Františka Postla dokládá opak – neschopnost jednat obezřetně a podle předem daných pravidel.

Vyzýváme vás, abyste odvolali vlastní unáhlené usnesení a pokusili se o nápravu. Žádáme vás, abyste zrušili své rozhodnutí a umožnili nestranné, odborné posouzení umělecké úrovně návrhu a jeho vhodnosti pro předem vytipované lokality. Dále vás žádáme, abyste v reakci na vaše pochybení stanovili mechanismus, který stanoví závazný postup v podobných situacích.

Jedině tímto občanům dokážete, že svěřili správu jejich města do rukou lidem, kterým mohou důvěřovat.

Signatáři otevřeného dopisu (v abecedním pořadí)

17. 10. 2013

Přednáška / Miroslav Šik


Výstava A nyní ANSAMBL!!! představuje výzvu architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu pohlíželi jako na kolektivní, vyvíjející se a na dialogu založené umělecké dílo, a v souladu s tím jednali. V prostorách galerie Domu umění je vystaveno odpovídající vizuální prohlášení v podobě velkoformátových tisků. 

Galerie současného umění a architektury - Dům umění Č.Budějovice / Kurátor DU: Michal Škoda
Zahájení výstavy ve čtvrtek 17.10. 2013 od 18.00 / Výstava potrvá do 17.11. 2013

Ve čtvrtek 17.10. proběhne v klubu Horká vana / Česká 7 /  od 16.30 autorova přednáška


POZOR ZMĚNA !!! PŘEDNÁŠKA V KD SLÁVIE !!!

14. 10. 2013

The Human Scale

Kino Kotva / 14.10 / 20.00 / Dokumentární / Dánsko / Bangladéš / Čína / Nový Zéland / USA / 2012 / 77 min

Po filmu bude následovat diskuse s diváky a hosty - cca 45 minut.

Ing. Ivana Popelová / Náměstkyně primátora ČB pro strategický rozvoj a územní plánování
Ing. Martin Krupauer / Architekt, ATELIER 8000
Ing. arch Miroslav Vodák / Architekt, CBArchitektura o.s.

Jsou města pro auta, nebo pro lidi? Platí, že o potřebách automobilismu máme obrovskou spoustu dat, kdežto o chování pěších ve městě toho víme velmi málo. Průkopník humanistického přístupu k urbanismu, Dán Jan Gehl, se více než čtyřicet let dívá na druhou stranu rovnice života ve městech. Nezkoumá stavby, ale to, co je mezi nimi: lidi a jejich interakce. Navrhuje řešení, která vracejí „lidský rozměr“ tam, kde ho odstranily magistrály, mrakodrapy, dopravní stavby a urbanismus 60. a 70. let.

6. 10. 2013

Den architektury 2013

6.10 proběhne v Českých Budějovicích Den architektury, který navazuje na předchozí dva ročníky 2011 a 2012.

České Budějovice / ATELIER 8000 - komentovaná prohlídka několika realizací významného architektonického studia ATELIER 8000 / sraz neděle 6.10 / 15.00 / před budovou  ČSOB, Lannova třída 11/3

České Budějovice / Soutěže - přednáška Ing. arch. Miroslava Vodáka z CBArchitektura na téma architektonické soutěže / sraz neděle 6.10 / 18.00 / Dům Umění, Náměstí Přemysla Otakara II č. 38

Pořádá Kruh o.s. / Kompletní program najdete na http://www.denarchitektury.cz/

19. 9. 2013

2. Budějovická cyklojízda

Ve čtvrtek 19.9.2013 se v Českých Budějovicích koná Den bez aut. Rozhodli jsme se uspořádat k tomuto datu 2. budějovickou cyklojízdu a připojit se tak k Plzni, Brnu, Praze a mnoha dalším evropským městům. Na rozdíl od první cyklojízdy, letošní akce bude oficiální, s povolením magistrátu a doprovodem policie. Společně si na kole projedeme zhruba 8 kilometrovou trasu centrem Budějovic vhodnou pro všechny věkové kategorie cyklistů. Vše o dalším doprovodném programu se průběžně dozvíte na facebooku a webu CykloBudějovice. Již teď se na Vás moc těšíme, tak se neváhejte připojit. Bude to jízda!

16. 9. 2013

Creative Placemaking

Ing. arch. Mirek Vodák z projektu CBArchitektura na setkání organizovaném Aspen Institute Prague v centru současného umění DOX / Foto: Eva Kořínková
 
CREATIVE PLACEMAKING / Informal expert meeting with Pablo Otaola, urban planner / Planning city change, public private partnership, creative placemaking and culture as the economic engine of transformation. These were some of the topics that Pablo and Czech urban planners, architects, experts and activists discussed at DOX.

9. 9. 2013

Kunsthalle v Českých Budějovicích / Karolina Dvořáková / FUATUL

 ANOTACE

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie, pod vedením kurátora Michala Škody, zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu.

Galerie každým rokem připravuje 8 – 10 výstav nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale i ve východní Evropě vůbec.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav.

Toto se rovněž odráží v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde je též něco významného na poli kultury.

Díky systematické práci je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice, na poli umění, navštívit.

Současný Dům umění se nachází na hlavním českobudějovickém náměstí. Výstavy jsou prezentovány v pěti místnostech jednoho poschodí o celkové rozloze 150 m2.

Díky iniciativě Michala Škody a CBArchitektura vzniklo v září 2012 na liberecké fakultě umění a architektury zadání na podobu nové kunsthalle, která by se stala důstojným sídlem této mimořádné instituce. Tyto projekty si zároveň kladou za cíl rozpoutat diskuzi nad některými veřejnými prostranstvími v Českých Budějovicích, které postrádají kvalitu a funkci. Vybírali jsme z prostoru vedle DK Slavie a Senovážným náměstím.

Práce vznikla v ateliéru ing.arch.akad.arch. Jana Hendrycha a ing.arch. Jiřího Janďourka na fakultě umění a architektury v Liberci v zimním semestru 2012/13.


7. 9. 2013

Externí specialista - hlavní architekt

Předmětem veřejné zakázky je zajištění role supervizora, který bude odpovědný za výkon instituce hlavního architekta jako celku. Bude klíčovým nositelem koncepce rozvoje území z hlediska urbanistických a architektonických požadavků. Zároveň bude zodpovědný za formulaci strategické vize a klíčových záměrů v oblasti územního rozvoje města. Jeho klíčovou kompetencí bude vedle nezbytných manažerských a komunikačních dovedností především schopnost koncepčního řízení rozvoje města České Budějovice a koordinace dílčích aktivit a projektů.


2. 9. 2013

Kunsthalle v Českých Budějovicích / Zuzana Ferencová / FUATUL


ANOTACE

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie, pod vedením kurátora Michala Škody, zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu.

Galerie každým rokem připravuje 8 – 10 výstav nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale i ve východní Evropě vůbec.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav.

Toto se rovněž odráží v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde je též něco významného na poli kultury.

Díky systematické práci je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice, na poli umění, navštívit.

Současný Dům umění se nachází na hlavním českobudějovickém náměstí. Výstavy jsou prezentovány v pěti místnostech jednoho poschodí o celkové rozloze 150 m2.

Díky iniciativě Michala Škody a CBArchitektura vzniklo v září 2012 na liberecké fakultě umění a architektury zadání na podobu nové kunsthalle, která by se stala důstojným sídlem této mimořádné instituce. Tyto projekty si zároveň kladou za cíl rozpoutat diskuzi nad některými veřejnými prostranstvími v Českých Budějovicích, které postrádají kvalitu a funkci. Vybírali jsme z prostoru vedle DK Slavie a Senovážným náměstím.

Práce vznikla v ateliéru ing.arch.akad.arch. Jana Hendrycha a ing.arch. Jiřího Janďourka na fakultě umění a architektury v Liberci v zimním semestru 2012/13.


1. 9. 2013

Korso Krajinská

CBArchitektura byla oficiálním partnerem akce Město lidem / lidé městu 26-30. srpna 2013.

Za spolupráci děkujeme Robinovi Mikušiakovi a Petrovi Machovi / Prostor pro všechny o.s. & Free Production, Báře Paulátové a Markétě Málkové / Kredance o. s.

Občerstvení na pikniku CBArchitektura zajistila Kavárna Lanna - http://www.kavarna-lanna.cz/

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

28. 8. 2013

Kunsthalle v Českých Budějovicích / Barbora Jandová / FUATUL


ANOTACE

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie, pod vedením kurátora Michala Škody, zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu.

Galerie každým rokem připravuje 8 – 10 výstav nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale i ve východní Evropě vůbec.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav.

Toto se rovněž odráží v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde je též něco významného na poli kultury.

Díky systematické práci je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice, na poli umění, navštívit.

Současný Dům umění se nachází na hlavním českobudějovickém náměstí. Výstavy jsou prezentovány v pěti místnostech jednoho poschodí o celkové rozloze 150 m2.

Díky iniciativě Michala Škody a CBArchitektura vzniklo v září 2012 na liberecké fakultě umění a architektury zadání na podobu nové kunsthalle, která by se stala důstojným sídlem této mimořádné instituce. Tyto projekty si zároveň kladou za cíl rozpoutat diskuzi nad některými veřejnými prostranstvími v Českých Budějovicích, které postrádají kvalitu a funkci. Vybírali jsme z prostoru vedle DK Slavie a Senovážným náměstím.

Práce vznikla v ateliéru ing.arch.akad.arch. Jana Hendrycha a ing.arch. Jiřího Janďourka na fakultě umění a architektury v Liberci v zimním semestru 2012/13.

22. 8. 2013

Radnice a knihovna v Kardašově Řečici

Jihočeská Kardašova Řečice je jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh (více informací ZDE) by se měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1 mil. Kč. Jak ukazují výsledky, tak počet odevzdaných návrhů, kvalita jejich prezentace a veřejná debata ze strany města ve všech ohledech překonávají standartní výběrové řízení o nejnižší cenu zpracování projektu, která mnohdy vede k mnohem nákladnéjší realizaci a provozu samotné stavby.

Město Kardašova Řečice vyhlásilo dvoukolovou veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny letos v březnu. Soutěž byla v obou kolech anonymní – jinými slovy porota po celou dobu hodnocení neznala jména autorů soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy odevzdalo 29 uchazečů. Porota složená ze zástupců města a odborníků z nich v 1. kole vybrala 7 nejlepších a jejich autory (prostřednictvím pověřené důvěryhodné osoby) vyzvala k dopracování konstrukčního řešení. První i druhé kolo soutěže potvrdilo odhad investičních nákladů cca 30 mil. Kč včetně DPH. Ve druhém kole posuzování porotci vybrali a ocenili tři práce, které jsou nejvhodnější k realizaci. Autoři těchto tří oceněných návrhů byli v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzváni k účasti na jednacím řízení. Hodnotícím kritériem zde již nebude jen kvalita architektonického řešení, ale i ekonomická kritéria a smluvní podmínky. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být zakázka na zpracování projektové dokumentace zadána do konce léta. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.

18. 8. 2013

CBArchitektura / ERA21 / Nadace Partnerství

Prezentace projektu CBArchitektura /// Publikace "Hybatelé komunit"

Nadace Partnerství je největší česká grantová a programová nadace působící v oblasti životního prostředí. Témata, kterým se věnuje, sahají od péče o krajinu a stromy, až po výstavbu atraktivních veřejných prostranství pro lidi a zklidňování dopravy ve městech. www.nadacepartnerstvi.cz

Prezentace projektu CBArchitektura /// Časopis Era 21 / 02/2013

Časopis Era 21 se během deseti let své existence dokázal důrazně prosadit v konkurenci řady zavedených magazínů – stal se nejvýraznějším periodikem ve svém oboru, nezávislým zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají architekturou a stavitelstvím. www.era21.cz

16. 8. 2013

... sedmsetsedmdesátsedm ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky šestsetšedesátšest, pětsetpadesátpět, čtyřistačtyřicetčtyři, třistatřicettři a dvěstědvacetdva. Volební program a koaliční smlouva je dohoda mezi občany a politiky a "Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta" je tam černé na bílém. My jenom chceme, aby politici splnili dohodu. Aby o veřejných zakázkách za stovky milionů spolurozhodoval někdo, kdo na to má vzdělání. Aby vznikla dlouhodobá strategie rozvoje města, nezávislá na čtyřletém volebním období.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

11. 8. 2013

Moderní Budějovice 10 / MF DNES
Mariánské náměstí bychom neměli nazývat náměstím. Nejen o tom mluví architekt Mirek Vodák v posledním dílu seriálu MF DNES. Máte za sebou devět dílů seriálu o Českých Budějovicích, architektuře, životu lidí ve městě a dalších souvislostech. Jaký jste zaznamenal ohlas?

Drtivá většina reakcí je pozitivních, i když se někdy jednalo o trochu kontroverzní témata. Snažím se psát o potenciálu současné architektury, o významu kvalitního veřejného prostoru a když kromě definování problému nabídnu i nějaké smysluplné řešení a otevřu tak téma pro diskusi, tak nevidím důvod k negativní reakci.

10. 8. 2013

Moderní Budějovice 09 / MF DNES

Život Českých Budějovic, města ležícího na soutoku Vltavy a Malše a obklopeného četnými vodními plochami rybníků, byl odpradávna ovlivňován fenoménem vody. Tento vztah vrcholil na přelomu 19. a 20. století. V té době měla řeka obrovský dopravní význam jako spojnice města se světem. Zároveň tehdejší způsob života již umožňoval vnímání řek jako pozitivního městského fenoménu, využitelného nejenom pro obživu a hygienu, ale i pro rekreaci a sport.

4. 8. 2013

Moderní Budějovice 08 / MF DNES


Mariánské náměstí by mohlo být jedním z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Budějovicích. Mělo by propojovat historické centrum a potenciálně jednu z nejlepších ulic ve městě, kterou honosně nazýváme Pražská třída. Už desítky let ale tuto svoji funkci neplní a otázkou je, jak dlouho tento stav potrvá. Je poměrně zvláštní, že mu stále říkáme naměstí, když je to mnohem více křižovatka, parkoviště a mezi tím takzvaná „městská zeleň“, jejíž využití je velmi problematické.

3. 8. 2013

Moderní Budějovice 07 / MF DNESJedním z partnerských měst Českých Budějovic je Linec. Hornorakouská metropole má zhruba dvakrát více obyvatel a donedávna byla známá především historickým centrem u Dunaje, univerzitou a největší ocelárnou v Rakousku, která přinesla městu prosperitu. Před několika lety se však Linec zaměřil na dvě úplně nové strategie, jak budovat město pro 21. století. Oba projekty byly připravovány řadu let a v současnosti můžeme vidět výsledek, který by pro nás mohl být inspirací a zároveň návodem.

28. 7. 2013

Moderní Budějovice 06 / MF DNES

Za posledních dvacet let snad žádný jiný projekt v Českých Budějovicích nevzbudil tolik vášní, jako plánovaná stavba nové sportovní haly, chcete-li Centra halových sportů. V tomto článku ponechám stranou otázky potřebnosti takové stavby, jejího financování a další souvislosti, které provázely největší architektonickou soutěž v historii města, a které ve výsledku poněkud kazí dojem ze skvěle odvedené práce jednotlivých architektonickách kanceláří. Naopak se pokusím popsat ty koncepční řešení, které mezi 51 přihlášenými návrhy zaujaly porotu nejvíce.

27. 7. 2013

Moderní Budějovice 05 / MF DNES

České Budějovice mají ideální morfologii pro rozvoj cyklistiky a mezi budejovičáky je tento způsob dopravy po městě poměrně oblíbený. V současnosti na kolo pravidelně sedá zhruba 10 procent obyvatel města a jak ukazují příklady z Pardubic nebo Hradce Králové, tak to rozhodně není maximum možného. Dlouhodobým cílem by pak mohlo být dosažení zhruba třetinového podílu cyklistů na každodenní dopravě v širším centru města, jako je tomu v Holandsku nebo Dánsku.

21. 7. 2013

Moderní Budějovice 04 / MF DNES

Jedním z nejhezčích mist v našem městě je nábřeží Malše kolem Zlatého mostu. Na fotkách z období první republiky vidíme žijící promenádu a velkorysou koncepci celého nábřeží a okolních domů, včetně Slávie a Justičního paláce. Po řece pluly lodičky a kolem divadla, tehdy pivovaru, jezdila tramvaj. To všechno je pryč. Za minulého režimu zde vznikla částečná úprava pro zklidnění dopravy, po revoluci se v ní však nepokračovalo. Přestože si nemyslím, že je nutné zakazovat vjezd a parkování v centru, určitě bych ho výrazně omezil na několika málo místech, která dokážeme využít mnohem lépe.

20. 7. 2013

Moderní Budějovice 03 / MF DNES


Význam a potenciál Háječku nejlépe pochopíte z historických fotografií, kde jeho novoromantická úprava přímo vybízela ke každodennímu využití a za první republiky patřil k nejhezčím místům v našem městě. Za poslední desetiletí se však kvalita tohoto parku velmi zhoršila a současné úpravy v tom bohužel pokračují. Lidé tohle vnímají a tak není divu, že tam nechodí. Je to naprosto logický důsledek nekoncepční péče o veřejný prostor. Nemyslím si, že se to zlepší, dokud nebude fungovat útvar hlavního městského architekta, který bude schopen definovat zadání pro konkrétní projekty. Budějovice totiž nemají nedostatek parků, problém je jejich kvalita.

14. 7. 2013

Moderní Budějovice 02 / MF DNES

Přestože Senovážné naměstí má větší rozlohu než náměstí Přemysla Otakara II, mezi budějovickými občany zdaleka není tak oblíbené. Má to několik širších souvislostí a to, že nějaký prostor nazveme naměstí, ho z něj rozhodně neudělá. Náměstí je prostorový urbanistický prvek a pokud chceme aby fungovalo, musíme dodržet alespoň základní pravidla. Především je to hmotová kompozice a funkční náplň okolních domů. Ta totiž předurčuje využití volného prostoru uprostřed. Zadruhé je to samotná kvalita této plochy, ať už jde o její povrch, morfologii nebo mobiliář. A zatřetí je to aktivita, která se zde odehrává.

13. 7. 2013

Moderní Budějovice 01 / MF DNES


Jednou z významných veřejných staveb, kterou jihočeská metropole dlohodobě postrádá, je moderní galerie současného umění. Stávající Dům umění na hlavním budějovickém naměstí má ve světě vynikající pověst, což je především zásluha jeho kurátora Michala Škody. Dům má dobrou polohu a teoreticky by při využití všech pater šel proměnit ve skutečné kulturní srdce města. Bohužel, v současnosti není jeho potenciál naplno využit, protože historický objekt s sebou nese jistá omezeni, ať už se týkají výstav, kapacity nebo ekonomiky provozu. Řešením je přehodnotit jeho celkový koncept a provést úpravy, anebo postavit novou galerii jinde.

7. 7. 2013

České Budějovice 1946

Historická letecká fotografie z roku 1946 / GŠ AČR a její srovnání se současností / Geodis Brno: můžeme vidět proměnu Sokolského ostrova, Dlouhé louky, Senovážného a Mariánského náměstí, Háječku a zimního stadionu, území kolem teplárny a Mlýnské stoky,  vnitrobloku v Hradební ulici a několik nových mostů ...

1. 7. 2013

2 rokyCBArchitektura

Dobrý den, dnes je to přesně dva roky, co útvar hlavního architekta nemá vedoucího. Můžu se zeptat, jak a kdy bude tento problém magistrát řešit? Děkuji. Mirek Vodák

Město České Budějovice

Jsme rádi, že pro Vás máme pozitivní zprávu. Na příštím zasedání rady města 24. července bude vyhlášeno nové výběrové řízení na pozici hlavního architekta. Problémy s tím, jak tuto pozici "zaškatulkovat" do tabulek veřejné správy včetně jejího odpovídajícího ohodnocení byly již mnohokrát popsány, proto město hledalo novou cestu. Tou snad bude mandátní smlouva podle zákona o veřejných zakázkách, která by navíc měla posílit nezávislost hlavního architekta, neboť nebude zaměstnancem magistrátu.

28. 6. 2013

Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge

Soutěžní návrh na Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge / spolupráce: Tomáš Fremr (statika)
Architektonické řešení

Základní ideou bylo navrhnout jednoduchý, avšak plně funkční objekt, který svým uniformním výrazem umožňuje pořádat utkání vrcholového sportu na mezinárodní úrovni a zároveň sloužit i pro pravidelný amatérský trénink nebo společenská setkání. Pravoúhlá hmota na obdélném půdorysu, s racionálním dělením na jednotlivé části, je umístěna na vyhrazeném pozemku, jehož východně-západní orientaci navrhovaný objekt sleduje.

26. 6. 2013

Českobudějovičtí cyklisté a chodci

Magistrát města České Budějovice z iniciativy úřadu hlavního architekta a českobudějovického občanského sdružení Domovina vyslyšel přání chodců a cyklistů zasednout ke společné debatě a veřejné diskusi o bezpečných cestách chodců a cyklistů při jejich každodenním pohybu městem.

20. 6. 2013

Spolkový dům Slavonice na mezinárodní přehlídce v Londýně

Právě v těchto dnech se na mezinárodní přehlídce architektury v Londýně představuje Spolkový dům Slavonice. London festival of Architecture se koná v městě nad Temží od 1. do 30. června 2013. V rámci tohoto festivalu se koná výstava Atlas of the Unbuilt World / The Bartlett School of Architecture, Royal Ear Hospital, London WC1E 6AP. Mezi šedesátkou architektonických modelů se představuje i Spolkový dům Slavonice. 

SPOLKOVÝ DŮM VE SLAVONICÍCH_ZELENÉ PAMÁTKY

Mahulena Svobodová, odborná spolupracovnice programu Zelené památky

13. 6. 2013

Skvělý dům na špatném místě?

Skvělý dům na špatném místě? Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka.

Zhruba před čtyřmi lety se v Českých Budějovicích poprvé představil projekt Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka. Projekt Jana Kaplického ze studia Future Systems dostal díky svému neobvyklému tvaru přezdívku Rejnok a vzbudil poměrně velké diskuse o jeho potenciálu i případném riziku. České Budějovice nemají důstojný koncertní a kongresový sál (s dostatečnou kapacitou, vyhovující akustikou a technickým zázemím), což je jedna z věcí, na kterých je možné postavit strategii turistického ruchu.

12. 6. 2013

Proluka Štítného / Vojtěch Tecl


Vojtěch Tecl / Atelier ŠIKOLA – KROČÁK / Katedra Architektury FSV ČVUT PRAHA / 2013

Projekt zástavby proluky a vnitrobloku existující struktury města v ulici Štítného v Českých Budějovicích.

vnitroblok a jeho dům. od začátku vnímám vnitroblok jako zásadní a stěžejní téma projektu. fasáda doulice je jeho logickým vyústěním. blok vnímám jako osadu, vesnici se svoji poetickou atmosférou. skrze vnitroblok prochází komunikace pasáží. abych zachoval atmosféru vstupuji analogicky s domem, který není založen na vytváření prostorů uvniř, ale kolem. insparací se stala “zeď”, která formuje a vytváří prostor. místo pasáže zpřístupňuji blok tím, co je v budějovicích typické. prolukou. proluka je chyba města. v budějovicích se stává komunikací. degraduje. z chyby se stává zvyk. to co lidé znají, to užívají. dům je pevný a vážný do ulice, uvnitř se otvírá. okna do ulice mají řád, uvnitř ho ztrácí. dům je určen mladým. co-working centrum, pronajímatelné dílny, tržnice, startovní a studentské bydlení. pohledový beton jako materiál umí stárnout. dům chce stárnout. dům se snaží být méně než městem. je jím tvořen a formován.

30. 5. 2013

Rozhledna Hýlačka / SYNC Architecture
Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka od ateliéru SYNC Architecture / Umístění nově navrhované rozhledny úzce souvisí s architektonickým konceptem, který pracuje s jedinečnou „pamětí místa“ na kterém doposud stála původní rozhledna.

28. 5. 2013

Centrum halových sportů / SYNC ArchitectureSoutěžní návrh na Centrum halových sportů od atelieru SYNC Architecture - www.sync-architecture.com

Autoři: Ing. Roman Repa, Mag.Arch. Jakub Klaška, Ing. arch. Jan Klaška, MgA. David Marek, Ing. arch. Martin Krcha, Spolupracující osoby: DipArch(Hons). MArch. Evgeiya Yatsyuk

25. 5. 2013

Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek

Park Háječek se nachází na místě bývalého Krumlovského rybníka, který byl roku 1802 vypuštěn a vysušen. V období 1822 – 1828 bylo jižním směrem vybudováno těleso tratě, po němž vedla koněspřežní železnice. Východní polovina rybníka byla zastavěna (synagoga a Justiční palác), západní polovina byla postupně osázena stromy. V roce 1925 byl zřízen tzv. Výbor pro Háječek, který v parku vybudoval dětské hřiště se sousoším kozla a čtyř dětí, malou zoologickou zahradu, verandu pro loutkové hry a hudební pavilon, kde se pořádaly pravidelné promenádní koncerty. Ve 30. letech byla založena botanická zahrada okolo hvězdárny a planetária (na nově vzniklém ostrohu po regulaci řek Vltavy a Malše). Výstavbou zimního stadionu a letního kina park utrpěl a dnes se uvažuje o jeho revitalizaci.

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanistického a architektonického návrhu řešení přeměny letního kina a navazujícího městského parku Háječek v Českých Budějovicích na víceúčelové kulturně společenské zařízení, v jehož prostorách naleznou občané i návštěvníci města příjemné místo pro zábavu, odpočinek, neformální aktivity a sociální komunikaci a kontakty / Statutární město České Budějovice obdrželo celkem 21 návrhů / Termín konání soutěže: 12. 11. 2012 – 15. 2. 2013 / Porota: Ivana Popelová, Eva Hajerová, Petra Šebestíková, Petr Heteša, Vladimír Zdvihal, Ivan Plicka, Zdeněk Sendler; náhradníci: Juraj Thoma, Mirek Vodák

17. 5. 2013

Památník letcům 1939-1945, České BudějovicePomník legionářského plukovníka Josefa Jiřího Švece (1883 – 1918) byl na Senovážném náměstí odhalen v rámci oslav 10. výročí vzniku samostatné československé republiky 28. října 1928. Šlo o dílo sochaře Otto Birmy a architekta Karla Chocholy. Bronzové sousoší umístěné na kamenném podstavci představovalo skupinu legionářů se stojícím plukovníkem Švecem v čele. Vládní komisař Friedrich David sousoší v srpnu 1939 věnoval městu Pelhřimovu, kde bylo asi 1942 roztaveno.

Předmětem soutěže  bylo zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Statutární město České Budějovice obdrželo celkem 54 návrhů / Termín soutěže: 9.11.12 - 18.1.2013 / Porota: Tomáš Bouzek, Miroslav Irra, Vladimír Vopalecký, Petr Heteša, Hana Urbancová, Michal Škoda, Jan Ambrůz; náhradníci: Jiří Zábranský, Filip Dubský.
 

8. 5. 2013

MAJÁLESOVÝ PIKNIK

Ve středu 8.května od 15 hodin proběhne na Zlatém mostě druhý Majálesový piknik. 

Jedná se o neformální setkání všech, kdo tvoří a sledují projekt CBArchitektura, poděkování za celoroční podporu a sbírání podnětů pro další činnost. Vítán je kdokoliv s podobným zájmem, nápady i kritikou. Už tradiční součástí pikniku je dobré jídlo a pití na zeleném trávníku a budeme rádi, když přijdete v letních šatech (dámy) a košili (pánové). Užijme si jedno z nejhezčích míst v našem městě trochu jinak ... 

Akce je závislá na dobrém počasí, sledujte proto web CBArchitektura a Budějovický majáles pro aktuální info.

V úterý 7.5 od 16.30 / Kredance / přednáška KDE ZAČÍNÁ A KONČÍ ARCHITEKTURA / architekt Mirek Vodák

7. 5. 2013

Přednáška / Mirek Vodák / Kde začíná a končí architektura

Součástí Budějovického majálesu jsou i akce CBArchitektura.

1 / přednáška / kde začíná a končí architektura / úterý / 16:00 / kredance, riegrova 51

2 / piknik / středa / 15:00 / zlatý most

3 / beseda po cyklojízdě / čtvrtek / 16:00 / sokolský ostrov

2. 5. 2013

3 + 1 / Městský bytový dům

3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak může vypadat městský bytový dům. Příklady, které jsme vybrali jsou iniciovány a  investovány městem, nabídnuty k prodeji nebo pronájmu občanům města. Všechny domy mají společné citlivé umístění do struktury města a důraz na řešení kvalitního veřejného prostoru nejenom pro jeho přímé obyvatele.