22. 9. 2016

Komunitní centrum Máj / SLLA
Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.

7. 9. 2016

Jan Šépka Architects – PerceptionFoto: Tomáš Malý

Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití ...
viz autorská zpráva

INTERVENCE VNÍMÁNÍ – JAN ŠÉPKA  - GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DŮM UMĚNÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 13. 9. v 18 hodinVstup současné architektury a umění do historického prostředí / večer moderuje Adam Gebrian / nám. Přemysla Otakara II. (v případě špatného počasí Dům umění, III. patro)

Ing. Arch Jiří Klokočka - Fakulta architektury ČVUT
Doc. Ing. Arch. Antonín Novák – VUT Brno 
Rostislav Koryčánek 
Michaela Hečková 
Epos 257 

Úterý 20. 9. v 18 hodinSamsonova kašna a náměstí Přemysla Otakara II. / večer moderuje Adam Gebrian / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, České Budějovice

Mgr. Matěj Vodička a Hynek Látal Ph.D. – FFJCU
Ing. arch. Naděžda Pálková – NPÚ Č. Budějovice
Ing. Jaromír Talíř – náměstek primátora
Ing. František Konečný Ph.D. – náměstek primátora

Úterý 27. 9. v 18 hodinIntervence ve veřejném prostoru / večer moderuje Osamu Okamura / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, Č. Budějovice

Arch. Jan Tabor ( Vídeň )
PhDr. Rostislav Švácha, CSc
PhDr. Richard Biegel Ph.D.- ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Ing. Arch. Miroslav Vodák - CBArchitektura