22. 9. 2016

Komunitní centrum Máj / SLLA
Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.


Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště vytvářejí přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor na obvodě objektu s proměnlivou šířkou, vzhledem k orientaci na světové strany, a ochrannou sítí po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro autochtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu.

Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše.

Autor: Miriam Lišková, Michal Sulo / SLLA Architects
Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Datum projektu: 2012 / Datum realizace: 2014 / Cena: 58 100 000.00 CZK
Žádné komentáře:

Okomentovat