30. 7. 2015

Struktury #4


České Budějovice / 2014 / Všechny snímky jsou ve stejném měřítku bez orientace k severu / Zdroj: Mapy.cz

Struktury #3

 České Budějovice / 2014 / Všechny snímky jsou ve stejném měřítku bez orientace k severu / Zdroj: Mapy.cz

29. 7. 2015

Struktury #2


České Budějovice / 2014 / Všechny snímky jsou ve stejném měřítku bez orientace k severu / Zdroj: Mapy.cz

Struktury #1

České Budějovice / 2014 / Všechny snímky jsou ve stejném měřítku bez orientace k severu / Zdroj: Mapy.cz

5. 7. 2015

KARMÁŠEK - SÍŇ


Výstavní síň KARMÁŠEK / K. Weise 2619 / 370 04 České Budějovice                               foto: Veronika Brunová

A tak jedno po druhém začínají se více či méně mechanizovat řemesla, jež v minulosti sloužila pracujícímu člověku jako prostředek k dosažení kultury, takže nyní jen některé oblasti, jako je komponování hudby, malování obrazů či pronášení přednášek v rádiu, vyžadují skutečnou odpovědnost a dovednosti člověka, který se jim věnuje. Všech ostatních pracovníků se dotýkají pouze záležitosti ekonomické. 

Eric Gill, Esej o typografii, Sheed and Ward, 1936, česky Rubato, 2014

Výstavní síň představuje protiváhu k tomuto vývoji.

Budeme v ní pořádat přednášky, školení, výstavy nebo soutěže.