22. 12. 2014

PF 2015

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí a přikládáme odkazy na 5 nejčtenějších příspěvků v tom minulém:16. 12. 2014

DPS Sezimovo Ústí / odměna / City Upgrade

Baťova seniorská kolonie                                                                                         www.cityupgrade.cz

Část města, ve které je umístěn návrh, byla založena a definována firmou Baťa. Ta zde postavila továrnu na výrobu strojů na boty. Poblíž továren byly postaveny rodinné domky. Celá čtvrt a její vznik je spjat s firmou Baťa, s funkčností a částečně také s cihlou jako symbolem Baťovské architektury. Snažili jsme se tento fenomén a potenciál místa zachytit a reflektovat v návrhu a identifikovat v názvu. V logice fungování můžeme hovořit o tzv. "byto-domech": ve vnitřních částech objektu vytváříme systém těžící z výhod bytového domu, ozvláštněného společnými prostorami. Směrem ven pracujeme s logikou rodinného domku s intimní zahrádkou a brankou vedoucí do zelené uličky vedoucí rovnou ven do města. Lidé mají možnost volby, kudy jít.

14. 12. 2014

Architektonické soutěže v Rakousku

V sousedním Rakousku je architektonická soutěž mnohem častější způsob výběru architekta, než v České republice. Ročně jde zhruba o poměr 100/20 a podobně je tomu i u realizací.

Srovnání počtu realizovaných architektonických soutěží mezi Lincem a Budějovicemi je sice ovlivněné velikostí a rozpočtem, přesto ukazuje na několik zajímavých souvislostí. Především to není pouze otázka města, které z tohoto srovnání vychází jako investor poměrně slušně, ale zásadní rozdíl vzniká u investic kraje a státu (a také soukromých). V Budějovicích je to za posledních dvacet pět let nula, přestože například rozvoj univerzity nebo nemocnice a dalších významných veřejných staveb byl značný.