30. 10. 2016

Průvodci současnou architekturou - Milk&Honey

Spolek CBArchitektura se již dlouhodobě snaží ovlivňovat diskuzi ve městě o veřejném prostoru i potřebě kvalitních současných staveb. Jak ukazuje nedávno skončená intervence architekta Jana Šépky, často se jedná o boj s větrnými mlýny, kdy se v duchu přehnaného patriotismu bojíme čehokoliv nového. O to více je zde potřeba ukazovat, jak může současná architektura vypadat a jak lze za pomoci promyšlených zásahů vytvářet smysluplný prostor pro život / Petra Lexová - Milk&Honey

Primárně je někdy potřeba vystoupit z bubliny známého a nahlížet možné řešení rozšířenou optikou. Tu v brzké době nabídne i připravovaný knižní průvodce, který je výsledkem několikaletého mapování současné architektury v Jihočeském kraji a Horním Rakousku financované z veřejných prostředků, jehož autory jsou Tomáš Zdvihal a Mirek Vodák. Kniha se bude jmenovat „Průvodce architekturou: Jihočeský kraj a Horní Rakousko. Příklady dobré praxe 1990– 2015“, vydá ji tiskárna Karmášek a od konce října bude k zakoupení v Domě umění v Českých Budějovicích.


18. 10. 2016

Caruso St John Architects – 33 soutěží, 6 projektů33 Soutěží, 6 Projektů / Termín 19.10. – 20.11.2016 / Vernisáž 18.10.2016 19:00 / Kurátor Michal Škoda


Přednáška / Adam Caruso: úterý 18. 10. od 17. 00 v kostele SV. RODINY – Karla IV. 22 Č. Budějovice

Caruso St John obdrželi 6.10.2016 hlavní cenu institutu britských architektů RIBA Stirling Prize. 
Výstava v Českých Budějovicích bude jejich první od udělení tohoto prestižního ocenění.


„Výstava představuje výběr ze soutěžních návrhů, které tato praxe vytvořila za posledních dvacet šest let. Vždy jsme se účastnili mnoha architektonických soutěží, zpočátku jedné nebo dvou, v posledních letech mezi pěti až deseti za rok, někdy i více. Proces soutěže je obtížný, riskantní a frustrující, a nevyhnutelně zahrnuje vysokou pravděpodobnost neúspěchu. Většina návrhů nezíská první cenu a budovy podle nich nejsou postaveny. Tyto návrhy jsou zřídkakdy vytaženy ze zásuvky a uchovávají si svůj soukromý charakter, přičemž zároveň představují skutečné sny architekta. Pokud to shrneme, potom by počet projektů, které jsme vytvořili jako soutěžní návrhy, dokázal zaplnit imaginární město s muzei, veřejnými prostorami, obytnými a obchodními čtvrtěmi, včetně stadionů a hřbitovů.

Tato výstava je příležitostí k zamyšlení se nad postavením soutěžního návrhu ve vztahu k realizované budově, a přivádí tyto skutečnosti blíže k sobě. Ty se pak stávají navzájem téměř neodmyslitelnými, tak jak jsou v mysli svého tvůrce. Přihláška do soutěže představuje něco jako „první sklizeň“ myšlenky na její cestě ke zhmotnění se v reálném světě. Soutěžní návrhy musí být především jasné, aby přesvědčily porotu sestávající z profesionálů, klientů a politiků. A přece i se svým důrazem na koncepci tyto návrhy ve svém nitru ukrývají jádro své hmotné a emoční identity. Vytváření soutěžních projektů je samo o sobě složitým a drahým podnikem, v němž je obsaženo ohromné úsilí množství lidí, aby bylo možno si uvědomit něco destilovaného a jasného. Obrovský myšlenkový potenciál je investován do vnější stránky návrhu i do jeho obsahu. Soutěžní příspěvek předkládá návrh, který se zdá nevyhnutelný. Snaží se členy poroty přesvědčit, aby se do návrhu plně ponořili, i když hloubka jejich ponoru téměř nikdy nestačí.

12. 10. 2016

Architektonická soutěž na dostavbu JVK


SOUTĚŽ O NÁVRH NA DOSTAVBU OBJEKTU JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jihočeská vědecká knihovna vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na dostavbu svého objektu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Součástí soutěže je výzva k účasti uchazečům, kteří splní kvalifikační kritéria, obsahující mimojiné portfolio projektů. Odborná porota z nich vybere 5 zpracovatelů soutěžních návrhů, které budou oceněny skicovným a cenami podle pořadí. S vítězem se předpokládá uzavření smlouvy na všechny projektové fáze. Cílem architektonické soutěže je získat ucelené koncepční řešení celé stavby a jejího okolí.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby a nutných stavebních úprav stávající budovy ze 70 let. Knihovna je významnou regionální institucí a její budova stojí na urbanisticky exponovaném místě. Záměrem vyhlašovatele je zvětšit celkovou podlahovou plochu, s primárním cílem zvýšit kapacitu pro volný výběr o cca 130000 svazků. Mělo by jít o vytvoření bezbariérově přístupného prostoru pro veřejnost k volnému výběru knihovního fondu, přístupu k elektronickému katalogu, elektronickým informačním zdrojům a prezenčnímu studiu. Výhledově by pak došlo k celkové rekonstrukci stávajího objektu s ohledem na jeho architektonické kvality.

Odkaz na stránky České komory architektů: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici

PS. Z celkem 27 přihlášených uchazečů bylo porotou vybráno 6 ateliérů, které zpracují soutěžní návrhy. Jsou jimi Projektil, OV-A, Kuba Pilař, Ivan Kroupa / CZ, SLAA / SK, AllesWirdGut / AT.

1. 10. 2016

Den architektury 2016

VNÍMÁNÍ/OHLÉDNUTÍ
Diskuze o projektu Vnímání architekta Jana Šépky. Co všechno se stalo před výstavou, v průběhu výstavy a co bude následovat po ní. Poslední den instalace s jejím kurátorem.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 14.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

ČESKO – RAKOUSKO – ARCHITEKTURA
Jihočeská a hornorakouská architektura v knize – přednáška, diskuze a představení průvodce po současné tvorbě veřejných staveb v regionu Jižních Čech a Horního Rakouska a příležitost diskutovat o jejich kvalitě a procesu, který vede k jejich vzniku. Pořádá spolek CBArchitektura.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 16.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

Samsonova kašna v seriálu GEBRIAN VERSUS ... www.stream.cz