20. 3. 2014

MCA ATELIER / Stůl u okna, na stole kniha

GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DŮM UMĚNÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - MCA ATELIER - STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA / Zahájení ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 18.00 / Kurátor: Michal Škoda

Jako první architektonická výstava letošního roku je připraven projekt pražského MCA Atelier. Záměrně je uvedeno slovo projekt a ne výstava, neboť i v letošním roce chceme architekturu představovat ne v podobě tzv. klasické „portfoliové“ výstavy, nýbrž projekty z jiného úhlu pohledu ... Architekti se představí ne /jen/ prostřednictvím svých realizací, ale poodkryjí spíše to, jakým způsobem uvažují, pracují, vnímají, jaké otázky jsou pro ně prioritní, co je inspirací, co se skrývá za koncepty jejich realizací a stejně tak se dotknou i otázek vztahujících se k širším, sociálně politicko společenským souvislostem.

Kostel pro Bigy


Příběh kostela

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá. Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vypinily. Prostor de facto zmizel. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho brzy vstoupí nový duchovní život.

6. 3. 2014

3 + 1 / Sociální bydlení v jižních Čechách


3+1 / Původním konceptem 3+1 byla prezentace tří kvalitních příkladů konkrétního architektonického úkolu ze zahraničí a jednoho od nás. Protože kvalitních příkladů sociální bytové výstavby je v zahraničí takové množství, že by bylo nesmírně obtížné vybrat pouze tři, rozhodl jsem se najít tři kvalitní realizace v jižních Čechách. To se nakonec ukázalo jako ještě mnohem těžší úkol, proto je ten čtvrtý v Plzeňském kraji (i když jen o necelé 2km). Všechny čtyři bytové domy mají však několik společných znaků: jsou dílem výborných architektů; investorem bylo vždy menší město; dva z nich vzešly z architektonické soutěže a většina posbírala různá architektonická ocenění; perfektně pracují s kontextem; používají tradiční materiály; ačkoliv byly levné, mají vesměs kvalitně provedené a zajímavé detaily; všechny mají pavlače, nebo podobné prostory umožňující interakci mezi obyvateli a nakonec, s trochou pesimismu, jsou staré.

Ano, bohužel se mi nepodařilo najít v jižních Čechách jinou bytovou stavbu (nejen sociální bydlení), která by vykazovala podobné známky kvality a byla postavena v posledních 10ti letech.

3. 3. 2014

O důvěře, odpovědnosti a respektu

České Budějovice neměly přibližně 13 let svého hlavního městského architekta. Je to tak dávno, kdy magistrát tuto pozici zrušil, že už si to nikdo vlastně nepamatuje. Co víme naopak naprosto přesně, je počet dnů, po které se současná koalice snažila najít vhodného kandidáta na tuto pozici, což trvalo stěží uvěřitelných 901 dní, od 1.7. 2011 do 18.12.2013. Proběhly celkem 4 konkurzy a po celou dobu jsme z řad koaličních i opozičních politiků mohli slyšet slova o hledání respektované osobnosti. Nakonec ve vyběrovém řízení tuto funkcí získal architekt Jan Němec, kterého magistrát kontaktoval na základě doporučení od bývalého ředitele České komory architektů Jiřího Plose.