31. 10. 2013

Hlavní architekt Českých Budějovic

EXTERNÍ SPECIALISTA – HLAVNÍ ARCHITEKT

Veškeré podklady je možno si stáhnout z našich webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

Město České Budějovice hledá externího pracovníka na pozici “Hlavní architekt města“. Náplň práce městského architekta bude odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení. Také vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku města. Zároveň bude architekt městu poskytovat servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Rozsah činnosti je minimálně 1x za 14dní na dva dny. Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, osvědčení o autorizaci typ A. 0 či typ A. 2, minimální praxe v oboru 5 let. Více informací na www.c-budejovice.cz. Přihlášky v písemné podobě dle podmínek na výše uvedených stránkách města České Budějovice, doručte nejpozději do 26. 11. 2013 13:00hod.

Veškeré podklady je možno si stáhnout z webových stránek www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem veřejné zakázky jsou v dokumentech uloženy.

25. 10. 2013

Pomník Přemysla Otakara II. / Otevřený dopis radním města České Budějovice

Převzato z  http://jiriptacek.blogspot.cz/2013/10/pomnik-premysla-otakara-ii-otevreny.html
 


Vážení členové Rady města České Budějovice,

formou otevřeného dopisu se na vás obracíme s protestem proti nedávnému přijetí daru v podobě sochařského pomníku krále Přemysla Otakara II. Jsme přesvědčeni, že jste učinili chybné rozhodnutí a vyzýváme vás, abyste od něj upustili.
 
Nebudeme argumentovat pochybnostmi o umělecké úrovni nabídnutého díla. Najevo chceme dát rozhořčení nad neochotou nastavit transparentní mechanismy pro posuzování uměleckých děl ve veřejném prostoru města.

Je obvyklé, že stavbám pomníků a jiných trvalých zásahů do veřejného prostoru města předchází společenská debata a politickému rozhodnutí otevřená veřejná soutěž s rovnými možnostmi. Hodnocení takových soutěží bývá svěřováno komisím složených ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti umění ve veřejném prostoru, sochařství, urbanismu a památkové péče.

Rozumíme tomu, že jste se kvůli nabídce sochaře Františka Postla dostali do neobvyklé situace. Pochopitelně není vhodné vyhlašovat veřejnou soutěž na již nabídnutý dar. Závažně jste ale chybovali, když jste neiniciovali nestranné posouzení kvality pomníku a jeho příhodnosti pro veřejná prostranství Českých Budějovic.  Svým ryze politickým rozhodnutím poškozuje výtvarné umělce, kteří respektují systém transparentní soutěže, a vytváříte nebezpečný precedens, na který se v budoucnu mohou odvolat vaši nástupci při přijímání nekonzultovaných rozhodnutí v kultuře i dalších oblastech.

Veřejný prostor města je vzácný statek sdílený jeho obyvateli a návštěvníky. Městský politik by ho měl ochraňovat a obohacovat s mimořádnou obezřetností. Vaše rozhodnutí doplnit ho darem Františka Postla dokládá opak – neschopnost jednat obezřetně a podle předem daných pravidel.

Vyzýváme vás, abyste odvolali vlastní unáhlené usnesení a pokusili se o nápravu. Žádáme vás, abyste zrušili své rozhodnutí a umožnili nestranné, odborné posouzení umělecké úrovně návrhu a jeho vhodnosti pro předem vytipované lokality. Dále vás žádáme, abyste v reakci na vaše pochybení stanovili mechanismus, který stanoví závazný postup v podobných situacích.

Jedině tímto občanům dokážete, že svěřili správu jejich města do rukou lidem, kterým mohou důvěřovat.

Signatáři otevřeného dopisu (v abecedním pořadí)

17. 10. 2013

Přednáška / Miroslav Šik


Výstava A nyní ANSAMBL!!! představuje výzvu architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu pohlíželi jako na kolektivní, vyvíjející se a na dialogu založené umělecké dílo, a v souladu s tím jednali. V prostorách galerie Domu umění je vystaveno odpovídající vizuální prohlášení v podobě velkoformátových tisků. 

Galerie současného umění a architektury - Dům umění Č.Budějovice / Kurátor DU: Michal Škoda
Zahájení výstavy ve čtvrtek 17.10. 2013 od 18.00 / Výstava potrvá do 17.11. 2013

Ve čtvrtek 17.10. proběhne v klubu Horká vana / Česká 7 /  od 16.30 autorova přednáška


POZOR ZMĚNA !!! PŘEDNÁŠKA V KD SLÁVIE !!!

14. 10. 2013

The Human Scale

Kino Kotva / 14.10 / 20.00 / Dokumentární / Dánsko / Bangladéš / Čína / Nový Zéland / USA / 2012 / 77 min

Po filmu bude následovat diskuse s diváky a hosty - cca 45 minut.

Ing. Ivana Popelová / Náměstkyně primátora ČB pro strategický rozvoj a územní plánování
Ing. Martin Krupauer / Architekt, ATELIER 8000
Ing. arch Miroslav Vodák / Architekt, CBArchitektura o.s.

Jsou města pro auta, nebo pro lidi? Platí, že o potřebách automobilismu máme obrovskou spoustu dat, kdežto o chování pěších ve městě toho víme velmi málo. Průkopník humanistického přístupu k urbanismu, Dán Jan Gehl, se více než čtyřicet let dívá na druhou stranu rovnice života ve městech. Nezkoumá stavby, ale to, co je mezi nimi: lidi a jejich interakce. Navrhuje řešení, která vracejí „lidský rozměr“ tam, kde ho odstranily magistrály, mrakodrapy, dopravní stavby a urbanismus 60. a 70. let.

6. 10. 2013

Den architektury 2013

6.10 proběhne v Českých Budějovicích Den architektury, který navazuje na předchozí dva ročníky 2011 a 2012.

České Budějovice / ATELIER 8000 - komentovaná prohlídka několika realizací významného architektonického studia ATELIER 8000 / sraz neděle 6.10 / 15.00 / před budovou  ČSOB, Lannova třída 11/3

České Budějovice / Soutěže - přednáška Ing. arch. Miroslava Vodáka z CBArchitektura na téma architektonické soutěže / sraz neděle 6.10 / 18.00 / Dům Umění, Náměstí Přemysla Otakara II č. 38

Pořádá Kruh o.s. / Kompletní program najdete na http://www.denarchitektury.cz/