28. 8. 2013

Kunsthalle v Českých Budějovicích / Barbora Jandová / FUATUL


ANOTACE

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie, pod vedením kurátora Michala Škody, zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu.

Galerie každým rokem připravuje 8 – 10 výstav nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale i ve východní Evropě vůbec.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav.

Toto se rovněž odráží v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde je též něco významného na poli kultury.

Díky systematické práci je dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice, na poli umění, navštívit.

Současný Dům umění se nachází na hlavním českobudějovickém náměstí. Výstavy jsou prezentovány v pěti místnostech jednoho poschodí o celkové rozloze 150 m2.

Díky iniciativě Michala Škody a CBArchitektura vzniklo v září 2012 na liberecké fakultě umění a architektury zadání na podobu nové kunsthalle, která by se stala důstojným sídlem této mimořádné instituce. Tyto projekty si zároveň kladou za cíl rozpoutat diskuzi nad některými veřejnými prostranstvími v Českých Budějovicích, které postrádají kvalitu a funkci. Vybírali jsme z prostoru vedle DK Slavie a Senovážným náměstím.

Práce vznikla v ateliéru ing.arch.akad.arch. Jana Hendrycha a ing.arch. Jiřího Janďourka na fakultě umění a architektury v Liberci v zimním semestru 2012/13.

22. 8. 2013

Radnice a knihovna v Kardašově Řečici

Jihočeská Kardašova Řečice je jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh (více informací ZDE) by se měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1 mil. Kč. Jak ukazují výsledky, tak počet odevzdaných návrhů, kvalita jejich prezentace a veřejná debata ze strany města ve všech ohledech překonávají standartní výběrové řízení o nejnižší cenu zpracování projektu, která mnohdy vede k mnohem nákladnéjší realizaci a provozu samotné stavby.

Město Kardašova Řečice vyhlásilo dvoukolovou veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny letos v březnu. Soutěž byla v obou kolech anonymní – jinými slovy porota po celou dobu hodnocení neznala jména autorů soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy odevzdalo 29 uchazečů. Porota složená ze zástupců města a odborníků z nich v 1. kole vybrala 7 nejlepších a jejich autory (prostřednictvím pověřené důvěryhodné osoby) vyzvala k dopracování konstrukčního řešení. První i druhé kolo soutěže potvrdilo odhad investičních nákladů cca 30 mil. Kč včetně DPH. Ve druhém kole posuzování porotci vybrali a ocenili tři práce, které jsou nejvhodnější k realizaci. Autoři těchto tří oceněných návrhů byli v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzváni k účasti na jednacím řízení. Hodnotícím kritériem zde již nebude jen kvalita architektonického řešení, ale i ekonomická kritéria a smluvní podmínky. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být zakázka na zpracování projektové dokumentace zadána do konce léta. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.

18. 8. 2013

CBArchitektura / ERA21 / Nadace Partnerství

Prezentace projektu CBArchitektura /// Publikace "Hybatelé komunit"

Nadace Partnerství je největší česká grantová a programová nadace působící v oblasti životního prostředí. Témata, kterým se věnuje, sahají od péče o krajinu a stromy, až po výstavbu atraktivních veřejných prostranství pro lidi a zklidňování dopravy ve městech. www.nadacepartnerstvi.cz

Prezentace projektu CBArchitektura /// Časopis Era 21 / 02/2013

Časopis Era 21 se během deseti let své existence dokázal důrazně prosadit v konkurenci řady zavedených magazínů – stal se nejvýraznějším periodikem ve svém oboru, nezávislým zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají architekturou a stavitelstvím. www.era21.cz

16. 8. 2013

... sedmsetsedmdesátsedm ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky šestsetšedesátšest, pětsetpadesátpět, čtyřistačtyřicetčtyři, třistatřicettři a dvěstědvacetdva. Volební program a koaliční smlouva je dohoda mezi občany a politiky a "Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta" je tam černé na bílém. My jenom chceme, aby politici splnili dohodu. Aby o veřejných zakázkách za stovky milionů spolurozhodoval někdo, kdo na to má vzdělání. Aby vznikla dlouhodobá strategie rozvoje města, nezávislá na čtyřletém volebním období.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

11. 8. 2013

Moderní Budějovice 10 / MF DNES
Mariánské náměstí bychom neměli nazývat náměstím. Nejen o tom mluví architekt Mirek Vodák v posledním dílu seriálu MF DNES. Máte za sebou devět dílů seriálu o Českých Budějovicích, architektuře, životu lidí ve městě a dalších souvislostech. Jaký jste zaznamenal ohlas?

Drtivá většina reakcí je pozitivních, i když se někdy jednalo o trochu kontroverzní témata. Snažím se psát o potenciálu současné architektury, o významu kvalitního veřejného prostoru a když kromě definování problému nabídnu i nějaké smysluplné řešení a otevřu tak téma pro diskusi, tak nevidím důvod k negativní reakci.

10. 8. 2013

Moderní Budějovice 09 / MF DNES

Život Českých Budějovic, města ležícího na soutoku Vltavy a Malše a obklopeného četnými vodními plochami rybníků, byl odpradávna ovlivňován fenoménem vody. Tento vztah vrcholil na přelomu 19. a 20. století. V té době měla řeka obrovský dopravní význam jako spojnice města se světem. Zároveň tehdejší způsob života již umožňoval vnímání řek jako pozitivního městského fenoménu, využitelného nejenom pro obživu a hygienu, ale i pro rekreaci a sport.

4. 8. 2013

Moderní Budějovice 08 / MF DNES


Mariánské náměstí by mohlo být jedním z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Budějovicích. Mělo by propojovat historické centrum a potenciálně jednu z nejlepších ulic ve městě, kterou honosně nazýváme Pražská třída. Už desítky let ale tuto svoji funkci neplní a otázkou je, jak dlouho tento stav potrvá. Je poměrně zvláštní, že mu stále říkáme naměstí, když je to mnohem více křižovatka, parkoviště a mezi tím takzvaná „městská zeleň“, jejíž využití je velmi problematické.

3. 8. 2013

Moderní Budějovice 07 / MF DNESJedním z partnerských měst Českých Budějovic je Linec. Hornorakouská metropole má zhruba dvakrát více obyvatel a donedávna byla známá především historickým centrem u Dunaje, univerzitou a největší ocelárnou v Rakousku, která přinesla městu prosperitu. Před několika lety se však Linec zaměřil na dvě úplně nové strategie, jak budovat město pro 21. století. Oba projekty byly připravovány řadu let a v současnosti můžeme vidět výsledek, který by pro nás mohl být inspirací a zároveň návodem.