26. 8. 2017

MLLM 2017


"A good city is like a good party. People don't want to leave early." Jan Gehl

CBArchitektura spolupracuje na festivalu Město lidem, lidé městu 2017  / foto Tomáš Stiborek