29. 7. 2012

Architektonická soutěž na rozhlednu HýlačkaSoutěžní podmínky a podklady jsou zveřejněny na webových stránkách Klubu českých turistů Tábor, Města Tábor a České komory architektů. Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny ČKA. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven do 31. 08. 2012 do 12:00 hodin. Soutěžní návrhy bude hodnotit odborná porota a přizvaní odborní znalci. Na podporu výstavby nové rozhledny na vrchu Hýlačka probíhá i nadále veřejná sbírka, kterou pořádá Klub českých turistů Tábor. Příspěvky je možno zasílat na účet číslo 249362410/0300 nebo přispívat do sbírkových kasiček.


27. 7. 2012

Původní koncept Sídliště Máj / MgA. Pavel Horáček

Následující text je jednou z kapitol diplomové práce MgA. Pavla Horáčka s názvem "Manuál pro řešení problematiky panelové zástavby", zpracované na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, v magisterském programu Design, obor Design prostředí, pod vedením prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka. Kapitola se na základě diskuze se spoluautorem sídliště Máj ing. arch. Václavem Štěpánem zabývá jeho původním konceptem a následnou proměnou a souvisejícími problémy. Ne za všechny totiž mohou architekti.

26. 7. 2012

Uherskohradišťská chartaDne 31.5.2011 podepsali zástupci města České Budějovice tzv. Uherskohradišťskou chartu, jejímž cílem je vznik sítě měst přátelských k cyklistům v ČR, která se hlásí k aktivní podpoře cyklistické dopravy, a motivovat je ke konkrétním krokům, ať již vytvořením pozice cyklistického koordinátora, přihlášením se ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy, či se účastní na odborných seminářích zainteresovaných měst.

25. 7. 2012

Ožije Háječek?

Háječek by se měl řešit jako celek, nikoliv jeden objekt. Proč? Nejlepší odpovědí je současný stav. Přestože jde o skvělé místo v centru města, ani vzrostlá zeleň, blízkost řeky, planetárium a otevřený amfiteátr z něj rozhodně nedělají oblíbený cíl budějčáků. Ani v létě, natož v zimě. Je škoda, že radnice těsně před uvažovanou architektonickou soutěží povolila přímo uprostřed projekt firemní mateřské školky, protože tím si velmi ztížila definování strategie pro celý prostor (architektonicky, sociologicky i ekonomicky je to neštastné řešení). Pokud se bude dělat soutěž pouze na letní kino bez širších souvislostí, budou architekti postaveni před neřešitelnou situaci: buď porušit soutěžní podmínky nebo splnit nesmyslné zadání. Uvidíme ... Text / Mirek Vodák.

22. 7. 2012

Značkové město

Efektivnost systému dopravního značení závisí na ochotě řidiče respektovat pravidla a pokyny ... 

Přijde Vám efektivní umisťovat do parku před budějovickou plovárnou 12 dopravních značek, z nichž všechny jsou určeny k řízení "provozu" mezi chodcem a cyklistou? Jaký přínos mají tyto značky? Kdo ohlídá jejich dodržování? Víte, jak se jmenují a co Vám přikazují? Jste ochotní je respektovat?

19. 7. 2012

České Budějovice / Jižní Čechy, průvodce olympia 1977

„Neznám druhého města v Čechách, které by tak překvapovalo jako Č. Budějovice...Jsou zcela svými, zcela originálními vzdor smíšenině historické a moderní, nemám pro ně zkrátka jiného jména, než že jsou Florencií mezi venkovskými českými městy. Ne pro půvab okolí, ne pro památky, ale pro jistou nepopíratelnou líbeznost svou...“

17. 7. 2012

Architektonická soutěž

Na rozdíl od jiných typů zadávání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby. Jen pokud se od samého počátku pečlivě soustředí na svůj záměr, má šanci po celou dobu kontrolovat proces vzniku, realizace i provozu stavby a zamezí tak případnému navýšení nákladů, či dokonce korupci.

Proč je architektonická soutěž lepší než jiný způsob hledání projektanta?

12. 7. 2012

Písek jako tržiště s pozemky ?

Špatný územní plán = prostor pro korupci

V Praze se pomalu mění nálada ve vedení města. V současné době se rada města pustila odvážně do zásadní změny pořizování územního plánu a přizvala k ní odborníky urbanisty zejména z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Jde o změnu přístupu k pořizování územního plánu tak, aby byl materiálem pro společnou dohodu o směřování města. Územní plán by měl být konečně jednoduchý a srozumitelný jeho uživatelům, tak jak historicky vždy byl. Jak se snaha o lepší územní plán Prahy dotýká Písku?  

V současné době je již připraveno zadání nového územního plánu města Písku. Má vznikat ve velkém spěchu bez ohledu na fakt, že v současné době byla schválena novela stavebního zákona a (opět) jen s formálním zapojením veřejnosti – stylem: nic vám nebudeme vysvětlovat, ale napište svoje připomínky. 

Přitom právě občanů se bude nový územní plán týkat především. Bude se tak opakovat příběh předchozího územního plánu, který je zatížen přehršlem změn, jen povinným dokumentem, který zase zakrojí kus krajiny a pouze vypořádá touhy a přání těch kdo se v něm vyznají. Bez jasné vize a bez srozumitelného vysvětlení. Zřejmě jsme stále blíže v uvažování SSSR než západní Evropě.

Nepřehledný územní plán má navíc jednu velkou nevýhodu – je velkým prostorem pro korupci.

9. 7. 2012

Hlavní architekt Budějovic / MF DNES

Před rokem zřídili radní krajského města útvar hlavního architekta. Nyní má dva zaměstnance a v plánu je přijmutí dalšího, ale šéfa stále nemá. Město ho nenašlo ani při dvou výběrových řízeních. Radnici za to kritizuje opozice i místní architekti.

Proč budějovický magistrát živí útvar hlavního architekta, když tento odbor žádného šéfa nemá? Odpověď požadují po radních opoziční zastupitelé i někteří budějovičtí architekti.

2. 7. 2012

Třeboň / otevřená strategie města

Město Třeboň začíná pracovat s novou strategií svého rozvoje, kterou vypracoval atelier City Upgrade. Jedná se o naprosto ojedinělý a nový přístup k podobným dokumentům. Více zde.

Bude zajímavé srovnat tento koncept s novým strategickým plánem Českých Budějovic, který byl vysoutěžen na základě nejnižší ceny za 345,000 korun a zda se v něm objeví kapitola věnovaná architektuře. CBArchitektura se o to bude snažit a v tuto chvíli píšeme první bod (možná jediný).

Navrhujeme, aby veřejné stavby a veřejný prostor vytvářeli pouze kvalitní architekti.