30. 11. 2017

Česká cena za architekturu 2017

Hlavní cena - Architektonická kancelář Radko Květ ARCHEOPARK PAVLOV


Finalisté - Architektonická kancelář Radko Květ ARCHEOPARK PAVLOV FAM Architekti, s.r.o. CHATA U JEZERA Jan Proksa, Architekt DŮM V CIHLOVÉ ZAHRADĚ CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers GALERIE NÁBYTKU ADR s.r.o. JAVORNICKÁ PALÍRNA SLLA Architects KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

Do letošního ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo celkem 249 staveb. Hlavní cena druhého ročníku České ceny za architekturu 2017 byla udělena mezinárodní porotou ve složení  Marianne Loof, Matija Bevk, Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Jakub Szczęsny, Doris Wälchli, Ľubomír Závodný.

"Z navštívených projektů jsme vybrali šest finálních projektů mimořádné kvality. Dva projekty byly skutečně vynikající a diskuse nad nimi byla vzrušená, ale nakonec jsme jednohlasně zvolili vítěze. Nicméně porota si přeje udělit čestné uznání projektu, který se umístil jako druhý. Návrh komunitního centra Máj (na stejnojmenném sídlišti) je přesvědčivým a významným příspěvkem k řešení urgentních společenských problémů týkajících se předměstských lokalit. Silný výraz budovy a transparentní architektura jsou pozitivním příspěvkem k nedostatečné sociální soudržnosti mezi lidmi z různých prostředí."


29. 11. 2017

PARK ROKU 2017

Cena České asociace krajinářské architektury


Park 4Dvory, České Budějovice / Investor: Statutární město České Budějovice
Autoři projektu: Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík

Městu za odvahu zvolit neotřelý přístup ke ztvárnění veřejného prostoru i způsobu péče o něj. Projektantům za práci s možnostmi a potenciálem místa, poskytující nezaměnitelnou identitu bývalému brownfieldu. Koncept umožňuje flexibilně reagovat na vývoj okolí a působí jako signál pro další vývoj přístupu k městskému prostoru.

Cena děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 


Park 4Dvory, České Budějovice / Investor: Statutární město České Budějovice
Autoři projektu: Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík

Ocenění za novátorský koncept práce s vegetací, kterým je princip řízené sukcese.

15. 10. 2017

DOA 2017 / Vorarlbersko - Jak vypadá místo, kde každou čtvrtou stavbu navrhují architekti?VORARLBERSKO / JAK VYPADÁ MÍSTO, KDE KAŽDOU ČTVRTOU STAVBU NAVRHUJÍ ARCHITEKTI?

Přednáška Tomáše Zdvihala v rámci Dnů otevřených ateliérů 2017 / FB událost
15. říjen v 16:0018:00
výstavní síň tiskárny Karmášek / K. Weise 2619, České Budějovice

13. 10. 2017

Komentovaná procházka pro TU Wien13.10. jsme po centru Českých Budějovic provázeli 60 studentů architektury z TU Wien. Pod vedením Lorenzo De Chiffre / Senior Lecturer, Dipl. Arch., Dr. Techn. / se přijeli podívat na výstavu Patera Markliho a zároveň pracovat na menším ateliérovém projektu. Těšíme se na výsledky :)

11. 10. 2017

Peter Märkli – Kresby
Termín 12.10. – 19.11.2017 / Vernisáž 11.10.2017 19:00 / Kurátor Michal Škoda / Vstupné zdarma

Přednáška: ve středu 11. 10. 2017 od 17:00 – Studentský kostel sv. Rodiny – ul. Karla IV. 22, České Budějovice

Je nám velkou ctí, že můžeme jako první v České republice představit tvorbu renomovaného švýcarského architekta, kterým je Peter Märkli. V loňském roce, také zde vystavující Adam Caruso, popisuje Märkliho jako nonkonformistu, který vidí svou roli v architektuře jako rozhovor s historií starou 2500 let.

30. 9. 2017

Den architektury 2017 - CBA Slavonice

Spolkový dům Slavonice - ČESKO – RAKOUSKO – ARCHITEKTURA, v sobotu 30.9. v 17 hodin 

Přednáška, diskuze a představení průvodce po současných veřejných stavbách. Čtvrt století od pádu železné opony nabízí možnost ohlédnutí za veřejnými stavbami v regionu Jižních Čech a Horního Rakouska a příležitost diskutovat o jejich kvalitě a procesu, který vede k jejich vzniku.

21. 9. 2017

6.konference platformy městských architektů Ostrava

6. konference Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře, o.p.s. pořádaná ve spolupráci s městem Ostrava / 21. 9. 2017 / Radniční sál, Nová radnice, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava26. 8. 2017

MLLM 2017


"A good city is like a good party. People don't want to leave early." Jan Gehl

CBArchitektura spolupracuje na festivalu Město lidem, lidé městu 2017  / foto Tomáš Stiborek

27. 7. 2017

Když se soutěží domy

Postřehli jste? Veřejnost už zná budoucí podobu Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Ve hře, a to doslova, však bylo více návrhů na dostavbu budovy. Nejlepší z nich určila architektonická soutěž. TEXT: DAVID NEBOR FOTO: PAVEL DOLEJŠÍ A ARCHIV - ČASOPIS BARBAR 06/2017

Budova Jihočeské vědecké knihovny stojí v čele Lidické třídy v Českých Budějovicích od roku 1975. Původně sloužila jako Muzeum dělnického revolučního hnutí, knihovnou se stala až po sametové revoluci roku 1990. I přes kvalitní konstrukci budovy odhalil čas její nedostatky. Po více než pětadvaceti letech provozu je technický stav knihovny neuspokojivý. Navíc potřebuje rozšířit plochu k volnému výběru knih, tak k jejich skladování. Proto se vedení Jihočeské vědecké knihovny rozhodlo zadat soutěž o návrh na dostavbu budovy. 

12. 7. 2017

Jak porozumět architektuře

Občas se nás lidé ptají, jak poznají dobrou architekturu, když ji třeba až tak nerozumí. Jedno z možných kritérií je, že o dobrých domech se dobře píše. Nefunguje to vždy a všude, ale pro laika to může být jisté vodítko. V textu jdou popsat kvality projektu a v rozhovoru s architekty způsob jejich uvažování. Tak jde porozumět architektuře.

Komunitní centrum Máj je, společně s parkem 4 Dvory, pravděpodobně nejpublikovanější budějovickou stavbou od roku 2000. Aktuálně se o něm můžete dočíst v magazínu PRO PAMÁTKY, je také ve starších číslech Art+Antiques, ERA21 a najdete ho i v ročence Česká architektura 2014-15. To všechno jsou seriozní respektované zdroje informací, které mají redakční rady nebo jiný způsob selekce projektů.

21. 6. 2017

Architektúra ako obraz spoločnosti / Creative industry Košice
Foto: Kulturpark Košice / CE∙ZA∙AR 2014 / ZeroZero

Dbať o verejný priestor sa dá aj systematicky a férovo. Píše o tom kniha Průvodce architekturou: Jihočeský kraj a Horní Rakousko, ktorej autori uvádzajú príklady dobrej praxe. Mapovali verejné stavby od najmenších dedín po širšie regióny, vyhlásené verejné súťaže, realizáciu projektov a ich výsledky.

“CBArchitektura je neformálne združenie architektov, ktorí cítia nepísanú zodpovednosť k svojmu mestu a kraju a snažia sa ovplyvniť ako jeho súčasnú podobu, tak diskusiu o dlhodobejších víziách. Cieľom projektu nie je navrhovať konkrétne stavby, ale vytvoriť platformu pre zdieľanie názorov o súčasnej architektúre a urbanizme. Sme totiž presvedčení, že architektúra je obrazom spoločnosti a že nás obklopuje každý deň, po celý život.”

15. 6. 2017

Martin Rauch – Refined Earth / Formovat zemi

VÝSTAVA - Martin Rauch – Formovat zemi /Refined Earth

Termín 16.06. – 13.08.2017 - Vernisáž 15.06.2017 18:00 - Kurátor Michal Škoda

Pro letošní letní měsíce jsme připravili projekt zabývající se stále aktuálnějším tématem, kterým je využití hlíny (země) v současné architektuře. Jedná se o výstavu, která představuje jednu z nejrespektovanějších osobností na současné evropské scéně – Martina Raucha, jenž se dlouhá léta právě hliněnou architekturou zabývá. Použití hlíny jako stavebního materiálu je staré jako sama historie lidstva. Přesto je tento materiál současný snad jako žádný jiný, a to jak díky svým stavebně-fyzikálním, tak i ekologickým vlastnostem.

Martin Rauch se svou firmou Lehm Ton Erde již 30 let vyvíjí nové techniky a realizuje projekty využívající dusanou hlínu. Důležitou součástí tohoto vývoje není pouze neustálé zlepšování konstrukce a rozšiřování možností, ale také propojení se současnou architekturou a estetikou. Ve spolupráci s renomovanými zahraničními umělci a architektonickými studii, jako například Theo Lüthi, Roger Boltshauser, Herzog & de Meuron, Marte Marte, Olafur Eliasson, Simon Starling – vznikla stavební díla a instalace, které ovlivnily tuto technologii nejenom technicky, ale také tvůrčím způsobem.

13. 6. 2017

Drazí architekti ...


Milí přátelé Archikultury,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na vernisáž nové výstavy v Galerii Architektury Brno pod názvem „Drazí architekti...".Výstava bude zahájena v úterý 13. června 2017 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18. Výstava „Drazí architekti..." chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).

Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Spousta architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe a společenskou zodpovědnost.

27. 5. 2017

Multifunkční centrum Dlouhá louka / A8000

Multifunkční centrum Dlouhá louka nahradí starou sportovní halu v Českých Budějovicích. Hlavní vstup bude podle projektu Ateliéru 8000 situován směrem k řece Vltavě. Za hlavní arénou se sedadly pro přibližně 2 300 diváků vyroste ještě jedna menší hala. Rozměry plochy pro tréninky a zápasy budou stejné, tribuna ale bude jen pro 260 diváků. Projektová dokumentace by mohla být kompletně hotová do konce roku. Ateliér 8000 ji zpracovává pro Volejbalový klub VK Jihostroj. Ten by následně dokument nabídl městu jako dar. Původně byla projednávána spíše rekonstrukce staré haly za 100 až 150 milionů korun, projekt nového moderního centra má stát 261 milionů.


3. 5. 2017

PechaKucha Night České Budějovice VOL.7

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Dnes je profesní záběr mnohem širší a každý z vystupujících můžem mluvit o tom, čím se zabývá, co kde chystá a co již realizoval, o čem přemýšlí nebo o čem sní. To vše ve formátu 20×20, kdy si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin.

Na organizaci PechaKucha Night České Budějovice spolupracuje CBArchitektura / www.pechakuchacb.cz

18. 4. 2017

Smiljan Radić - Bestiary

Mestizo Restaurant / Isabel Montt, Chile / photos: © Gonzalo Puga

Přednáška: 27. 4. od 17.00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 19.00 / Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice / Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017 / Kurátor: Michal Škoda

Je nám velkou ctí, že můžeme poprvé v České republice představit tvorbu velice respektované osobnosti současné světové architektury Smiljana Radice z chilského Santiaga, který upoutává stále více pozornosti díky nevšednímu přístupu k architektuře a výrazné tvůrčí perspektivě. Svojí osobitou prací se vyjímá nejen v domovském Chile, ale i v rámci současného architektonického dění vůbec. Za těmito zmiňovanými aspekty stojí především původní chilská krajina, kterou má Radic v sobě pevně zakořeněnou a která tak značně rezonuje v jeho díle. S neodmyslitelným důrazem na kontext místa se mu daří citlivě zasazovat své stavby do daného prostředí. V rámci jeho poetického díla stojí za zmínku také neotřelé používání a kombinace materiálů. Stavby, ač často oscilující na protikladných vlastnostech jako například: síla - křehkost, abstrakce – realita, trvanlivost – pomíjivost, tak vždy působí přirozenou homogenitou.

14. 4. 2017

CBArchitektura v bulletinu ČKA a na webu City:One


Recenze Průvodce architekturou v Bulletinu ČKA 17/1 a odkaz na blogu City:One.

"V Budějovicích mě mrzí současný stav plaveckého stadionu od Bohumila Böhma ze šedesátých let. Sice to není památka, ale s postupujícími opravami se postupně ztrácí charakter stavby." Mirek Vodák - anketa Ochrana památek v České republice - Bulletin ČKA

12. 4. 2017

Strategický plán - politika architektury a stavební kultury města?

Tento text vznikl v roce 2015 jako podklad k jednání Komise pro architekturu a územní plánování. V roce 2017 byl v souvislosti s účastí  CBArchitektura na jednání pracovních skupin strategického plánu města doplněn o seznam významných veřejných staveb postavených v letech 1998-2017.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ – KONCEPT

Rada města České Budějovice se rozhodla zřídit novou Komisi pro architekturu a územní rozvoj. Je to logický krok, který navazuje na obnovenou funkci hlavního městského architekta. Cílem komise je poskytovat Radě města odborný názor na architektonické a urbanistické otázky, které mají vliv na rozvoj města a každodenní život jeho obyvatel. Zároveň by měla naslouchat i veřejnosti a soukromým investorům, před nimi svou činnost prezentovat a aktivně s nimi jednat.

Komise by si měla, ve spolupráci s politiky a úředníky magistrátu, stanovit konkrétní okruhy témat, kterým se bude věnovat. Jednotlivá témata přijdou pravděpodobně i ze strany politiků, odborníků, veřejnosti a investorů. U některých nastane shoda, u některých dojde ke kompromisu a u některých bude nutné rozhodnout jinak. Kromě konkrétních projektů může jít i o teoretické přesahy do ekonomie, ekologie, sociologie a dalších oborů.

20. 3. 2017

Dostavba JVKCB - katalog soutěžních návrhůHodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo 4.1.2017 v objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Hodnocení návrhů probíhalo anonymně, pod přidělenými čísly. Závěr jednání poroty:

1. cena ve výši 300.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 3
2. cena ve výši 240.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 6
3. cena ve výši 180.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 1

Náhrada výloh spojených s účastí 120.000,- Kč se uděluje soutěžním návrhům číslo 2,4,5.

Architektonická soutěž je doporučovaná Českou komorou architektů jako transparentní způsob zadání veřejné zakázky, kde se dá hodnotit poměr ceny a kvality stavby. Tento postup doporučuje i nový zákon č.134/2016 Sb o veřejných zakázkách a v roce 2015 vládou schválená Politika architektury ČR. V Českých Budějovicích vznikl ze soutěže například Dlouhý most, park ve Čtyřech Dvorech, dostavba radnice nebo Komunitní centrum Máj, nominované na prestižní evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award - viz tisková zpráva.

6. 3. 2017

Bělohorské postní plátno


Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt  / studentský kostel Sv. Rodiny v Český Budějovicích

Popeleční středa – Velký pátek 2017 / foto © Pavel Němec - otevřeno denně 14:00 -17:00 hodin

Aktuální postní intervence ve studentském kostele v Českých Budějovicích v sobě nese hned několik vrstev. Svou podobou a dobou, po kterou ji můžete v kostele Sv. Rodiny spatřit, navazuje na prastarý zvyk zahalovat presbytáře kostelů velkými postními plátny. Ta přidávala k půstu těla i půst zraku. Pozdně středověká postní plátna byla bohatě posetá výjevy, znázorňujícími jako biblia pauperum, bible chudých, dějiny spásy. Známé je např. Velké žitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují už na přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů kříže. V českém prostředí na tuto tradici např. navázala v roce 2012 instalace v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

1. 3. 2017

The Pritzker Architecture Prize 2017 / RCR Arquitectes

Držiteli prestižní Pritzkerovy ceny za rok 2017 se stali architekti Rafael Aranda, Carme Pigem a Ramon Vilalta, kteří společně tvoří pod názvem RCR Arquitectes. Jejich stavby citlivě komunikují se svým okolím, vyhýbají se zbytečným či rétorickým formám, spojují zároveň pečlivost a sílu. RCR Arquitectes sídlí ve městě Olot v provincii Gerona. Krajina okolo tohoto malého města, v němž se tento tým architektů v roce 1988 etabloval, měla zásadní vliv na jejich dílo, které bylo v Česku poprvé představeno v roce 2015 v Domě umění České Budějovice / ERA 21.

21. 2. 2017

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016

OTTA: Rekapitulace soutěží 2016 / 23. února 2017, od 16 hodin / ČKA, Josefská 34/6, Praha 1


Rok 2016 by se dal nazvat rokem architektonických soutěží. Bylo jich vyhlášeno nejvíce v historii. Počet 54 soutěží výrazně převyšuje uplynulé roky. K tomuto počtu se přiblížily snad jen roky 2013 a 2014, kdy bylo vyhlášeno zhruba 40 architektonických soutěží. Pro srovnání s rokem 2015 to pak bylo jen 25 soutěží.

Mezi vyhlašovateli architektonických soutěží byla jak velká, tak menší města. Jednu z významných investic se rozhodl formou architektonické soutěže realizovat také Liberecký kraj. Většina zadání architektonických soutěží se přitom týkala úprav veřejných prostranství či náměstí. Soutěžily se však i územní plány měst. Vyhlášeno bylo také několik výtvarných soutěží na památníky a další díla ve veřejném prostoru.

14. 2. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text Petra LeškaJe mi ctí, že mohu přidat úvodní slovo k průvodcům architekturou Jihočeského kraje a Horního Rakouska zaměřených na veřejné stavby. Publikace tohoto druhu totiž v ČR neexistuje a její absence se zásadně projevuje v nízké kvalitě veřejných staveb.

Je s podivem, že v době superpočítačů a statistických úřadů chybí data, která by kvalitativně hodnotila veřejné stavby. Podle mých znalostí neexistuje zpětná vazba a poučení z dobrých i špatných příkladů. Je to nepochopitelné, když si uvědomíme, kolik veřejných prostředků se investuje a jak veřejné stavby zásadně vytvářejí prostředí, ve kterém prožijeme své životy. Státní instituce se o to nezajímají. Samosprávy většinou spoléhají na konkrétní osoby, že potřebnou zpětnou vazbu provedou „samy v sobě“, aby se za deset let zjistilo, že většina dat je skartována. Česká komora architektů vede od svého vzniku v roce 1993 statistiku architektonických soutěží, ale velmi obtížně získává data z realizací na základě těchto soutěží. Veřejné stavby vzniklé bez architektonické soutěže pak nemá šanci vůbec registrovat. Existuje několik výběrových sborníků, které vznikly často k tematickým výstavám, ale jsou velmi roztříštěné. Architekti většinu kvalitních realizací v ČR znají, ale mají k nim minimum faktických údajů. Tristní situace je směrem k veřejnosti, úředníkům a politikům, kteří podle mne srovnání a zdokumentované příklady dobré praxe postrádají zcela.

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / Úvodní text


„Architektura se nedá naučit. Architektura se musí vidět. Člověk se však může naučit dívat na architekturu.” / Alvaro Siza

Spolek CBArchitektura vznikl na konci roku 2011 v Českých Budějovicích jako reakce na diskuse, které jsme vedli s kurátorem Michalem Škodou a kunsthistorikem Hynkem Látalem kolem architektonických výstav, pořádaných v místní Galerii současného umění a architektury. Galerie dlouhodobě prezentuje vynikající české i zahraniční umělce a architekty, což samozřejmě dává možnost srovnání a přemýšlení o tom, v jakém stavu je současná česká architektura a kam se dostala za několik posledních desetiletí. Toto srovnání ukazuje na několik obecných závěrů. Zaprvé, standard veřejných staveb, veřejných prostranství a obecně dlouhodobý plán, jak stavět město a obec, u nás stagnuje. Zadruhé, naše ekonomická situace, především co se týká prostředků na investice, je stále výrazně horší. A zatřetí, a to je pozitivní, i v tomto prostředí je možné individuálně dosahovat překvapivě dobrých výsledků.

31. 1. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / JIHOČESKÝ KRAJ A HORNÍ RAKOUSKODvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Dostavba JVKCB - výstava a vernisáž


Porota rozhodla o vítězi architektonické soutěže na dostavu budovy Jihočeské vědecké knihovny 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zná vítěze architektonické soutěže na dostavbu objektu Lidická 1. U odborné poroty, jež vybírala z šesti soutěžních návrhů, zvítězil návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. Na druhém místě se umístila studie ateliéru Ivan Kroupa architekti. Třetí místo patří pražskému ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Soutěžní studie budou veřejnosti představeny na výstavě v knihovně na Lidické, která potrvá od 13. února do 24. února. (vernisáž 13. 2. od 16:00 hodin.) 

Odborná porota se shodla na tom, že vítězný návrh nejlépe splnil poměrně náročné soutěžní zadání, které muselo zohlednit jak architektonické a urbanistické řešení, tak samotný provoz knihovny. "Komplikovaná byla zároveň situace kolem územního plánu, dopravního napojení a blízkosti městské památkové rezervace, " vypočítává ředitel knihovny Mgr. Ivo Kareš a dodává, že současně bylo nutné respektovat výši rozpočtu stavby, a to s ohledem na možnost získat na projekt dotaci z programu IROP v celkové výši 123 milionů Kč. 

27. 1. 2017

Alois Hloušek (*15.3.1935 / † 24.1.2017)Alois Hloušek byl jedním z nejvýznamnějších českobudějovických architektů 2. poloviny 20. století. Narodil se roku 1935 v Praze, kde rovněž vystudoval architekturu na ČVUT. V letech 1960–1991 pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice. Od roku 1991 byl samostatně činný. Zemřel 24.1.2017 ve věku nedožitých 82 let.

18. 1. 2017

Příklady dobré praxe

V České republice se ročně do veřejných staveb investuje něco mezi 50-300 miliardami korun. Jaká je kvalita architektury, pokud je nejčastější kritérium výběru architekta i dodavatele nejnižší nabídková cena? A jde to i jinak? Příklady dobré praxe z několika menších českých měst ukazují, že ano. Přednášky architektů Miroslava Vodáka a Tomáše Zdvihala volně navazují na dlouhodobý projekt CBArchitektura "Průvodce současnou jihočeskou a hornorakouskou architekturou 1990-2016".

Proběhlo: Brno - VUT, Benešov, Jablonec, Křemže, Nitra, Plzeň, Praha - OTTA ČKA, Prachatice, Týn nad Vltavou, Velešín, Vimperk / Připravujeme: Nepomuk

Přednášku pro veřejnost nebo zastupitelstvo (90 min plus diskuse) lze domluvit na cbarchitektura@gmail.com