22. 12. 2014

PF 2015

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí a přikládáme odkazy na 5 nejčtenějších příspěvků v tom minulém:16. 12. 2014

DPS Sezimovo Ústí / odměna / City Upgrade

Baťova seniorská kolonie                                                                                         www.cityupgrade.cz

Část města, ve které je umístěn návrh, byla založena a definována firmou Baťa. Ta zde postavila továrnu na výrobu strojů na boty. Poblíž továren byly postaveny rodinné domky. Celá čtvrt a její vznik je spjat s firmou Baťa, s funkčností a částečně také s cihlou jako symbolem Baťovské architektury. Snažili jsme se tento fenomén a potenciál místa zachytit a reflektovat v návrhu a identifikovat v názvu. V logice fungování můžeme hovořit o tzv. "byto-domech": ve vnitřních částech objektu vytváříme systém těžící z výhod bytového domu, ozvláštněného společnými prostorami. Směrem ven pracujeme s logikou rodinného domku s intimní zahrádkou a brankou vedoucí do zelené uličky vedoucí rovnou ven do města. Lidé mají možnost volby, kudy jít.

14. 12. 2014

Architektonické soutěže v Rakousku

V sousedním Rakousku je architektonická soutěž mnohem častější způsob výběru architekta, než v České republice. Ročně jde zhruba o poměr 100/20 a podobně je tomu i u realizací.

Srovnání počtu realizovaných architektonických soutěží mezi Lincem a Budějovicemi je sice ovlivněné velikostí a rozpočtem, přesto ukazuje na několik zajímavých souvislostí. Především to není pouze otázka města, které z tohoto srovnání vychází jako investor poměrně slušně, ale zásadní rozdíl vzniká u investic kraje a státu (a také soukromých). V Budějovicích je to za posledních dvacet pět let nula, přestože například rozvoj univerzity nebo nemocnice a dalších významných veřejných staveb byl značný.

12. 11. 2014

Sokolská ulice / Trhové Sviny / Atelier 111 architekti

Sokolská ulice / Trhové Sviny / říjen 2014 / Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl - www.atelier111.cz/
 
Sokolská ulice v Trhových Svinech je součástí dodnes zachovalé, jedinečně rostlé, historické uliční sítě kompaktní části města. Přes několik urbanisticky nešťastných zásahů provedených v druhé polovině dvacátého století lze v centru města stále poměrně dobře vnímat základní archetypální princip uvození placu náměstí sevřenými místy úzkých ulic – pomyslnými uchy jehel. Každá z ulic obklopujících náměstí si zaslouží nemalou pozornost, neboť historické centrum jako celek disponuje velkým potenciálem a to jak z hlediska nabídky kvalitního místa pro bydlení, tak z hlediska turistického ruchu a rekreace obyvatel okolních čtvrtí. Současný stav však tomu neodpovídá.

24. 10. 2014

A Square of České Budějovice

MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ CENTRAL GLASS 2014, JAPONSKO
MARIKO OKUMURA, MIROSLAV MALÝ, ZDENĚK CHMEL


In 1265, the “Forum Civitalis” was founded as the symbolic space for the citizens of České Budějovice. Considering the historical background, the state of this square and the social situation seem to be interdependent. Today’s issue in this city is the less communication between people caused by the social divide. In the proposition, the rigid grid present in the periods of totalism is broken by introducing natural and human irregularity. We are convinced that the nature of the boundary in urban planning is associated with the non-physical human boundary. This is the symbol to fictionalize the future society.

Více informací na www.chmel-architekti.cz/

5. 10. 2014

Den architektury 2014

Park 4D / Petr Velička, Markéta Veličková, David Prudík / Jaký je proces, který vede ke vzniku nového parku na rozhraní krajiny a města? Komentovaná procházka s vítězem architektonické soutěže, politikem a porotcem. Kromě vysvětlení krajinářské a architektonické koncepce, dojde i na diskusi o veřejném prostoru a kvalitě veřejných staveb v Českých Budějovicích.

Sraz: 5.10.2014 v 15 hod. u nové kavárny v parku ve Čtyřech Dvorech

Bylo nebylo, město se zrodilo / Petra Lexová / Jakou kvalitu má prostředí, kde vyrůstají naše děti a jak ho vnímají? Komentovaná procházka městem pro rodiče s dětmi s řadou zastavení, kde dojde zábavnou formou k propojení hry, vzdělání a architektury. Jednotlivá témata obsahují jak historickou, tak současnou architekturu v Českých Budějovicích.

Sraz: 5.10.2014 v 10 hod. před Domem umění, naměstí Přemysla Otakara II

Užitečné odkazy a program: www.denarchitektury.cz www.kruh.info

20. 8. 2014

Město lidem / lidé městuKrajinské korzo je dvoudenní pouliční slavnost v Krajinské ulici, kde se představí umělci z Českých Budějovic i zajímaví hosté. Tančit se bude v rytmu salsy čí swingu. Místo si najde také mnoho atrakcí pro děti pod taktovkou výtvarného atelieru Tvor, Debrujářů, hřiště Bez bot a Objevária. Mnoho zábavy si užijí i dospělí návštěvníci. Ať už to budou některé deskové hry, obří šachy, stolní fotbálek, nebo lezecká stěna. Hlavním tématem ovšem bude opět odpočinek v centru města s netradičními kulisami na 400m živé trávy. 

14. 8. 2014

Problém je příležitost / Otevřený dopis zastupitelům

V poslední době se na nás obrátilo několik současných a možná i budoucích zastupitelů Českých Budějovic z různých politických stran a uskupení. Vedli jsme osobní a velmi zajímavé rozhovory, které se týkaly architektury veřejných staveb a veřejného prostoru. 

Protože náš projekt primárně (vyjímky se týkají konkrétních případů) nerozlišuje politickou orientaci, rozhodli jsme se veřejně připomenout několik témat, o kterých si myslíme, že by se mohly objevit ve volebních programech. Nově zvolené zastupitelstvo by jim mělo věnovat zvýšenou pozornost, protože mohou výrazným způsobem ovlivnit fungování a tvář města, které tvoří životní prostor pro sto tisíc lidí.
 

CO VLASTNĚ CHCETE?


 
 
Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět kvalitní současnou architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.
 
Od samého začátku máme v záhlaví blogu CBArchitektura předchozí větu, která popisuje podstatu procesu, který by standardně měl vést ke vzniku dobré stavby, dobrého veřejného prostoru a dobrého města a to v kontextu situace, ve které se naše společnost nachází. Jsou i další cesty, jak se dostat k podobnému výsledku, ty jsou ovšem založeny na jiném způsobu rozhodování, rozdělení pravomocí a odpovědnosti.

Sestavit dobré zadání vyžaduje hodně času, hodně analýz, hodně spolupráce a hodně diskuse o tom, čeho chceme dosáhnout. Nemluvíme tu pouze o vzhledu domu, materiálech nebo konstrukci, ale o širších vztazích architektury, které se týkají sociologie, ekonomie nebo ekologie. Najít dobrého architekta je mnohem jednodušší. Pokud zapomenete ne výběrové řízení o nejnižší cenu práce, ale sestavíte konkrétní kritéria a odbornou nezávislou porotu, pak se kvalita projektanta nebo projektu prosazuje prakticky automaticky.

5. 8. 2014

Centrum pro seniory v Táboře / 1. cena / SKUTEK ARCHITECTURE (CZ) + RAUMLEIPZIG ARCHITEKTEN (DE)

Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. Šárka Voříšková, 
Dipl.-Ing. Urban Schnieber, Dipl.-Ing. Martin Morkramer

Urbanismus

Východisko: oživení a zabydlení

Řešené území je rovinné, ze tří stran ohraničené zarostlými svahy a ze severu rušnou městskou třídou. Nemocniční fasády a asfaltová parkoviště nevybízejí k dobrovolnému pobytu. Hlavní podmínkou pro kladné přijetí bydlení seniorů je zabydlený prostor – zahrádky, uličky, hřiště, náměstí – ve kterém se odehrává běžný život chodců.

Východisko: obnova zelené planiny s výhledem na město

Původně holá pláň byla v průběhu 20. století postupně zastavována velkými solitéry nemocničních budov, měřítkově odpovídajících době svého vzniku. Stará spojnice s centrem – Kozí stezka – lemuje zpustlý sráz, který však byl až do 50. let 20. století udržován a nabízel výhledy na centrum města.

30. 7. 2014

Centrum pro seniory v Táboře / 3. cena / re:platforma - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy centra s domovem pro seniory se zvláštním režimem, s byty zvláštního určení a s prostory pro poskytovatele sociálních služeb na pozemcích bývalých garáží ZZS Tábor v prostoru před nemocnicí.

Vyhlašovatel: Město Tábor
/ více: http://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/centrum-pro-seniory-v-tabore-1

25. 7. 2014

CZECHSCAPE / CBArchitekturaMajálesový piknik na výstavě CZECHSCAPE - 18/06/14 - 09/09/14 / Výstava / Galerie Jaroslava Fragnera 

Výstava CZECHSCAPE představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr představuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují.

22. 7. 2014

Before / After

Je skvělé, když vám starosta ukáže, co dělal poslední 4 roky ... 

Architektura je o souvislostech konkrétního místa a Budějovice nejsou New York. Nemůžeme vzít jejich řešení a zkopírovat ho k nám. Něco by fungovalo a něco ne. Ale můžeme se inspirovat přístupem k řešení problému a využití příležitosti. Starosta New Yorku Michael Bloomberg převzal úřad několik týdnů po událostech 11.září 2001, kdy byl postaven do nelehké situace, obnovit nejenom oblast dolního Manhattanu, ale především důvěru Newyorčanů v celý systém řízení města. Za dvanáct let, z nichž polovinu byla ekonomická krize, prošel New York výraznou proměnou, která se týkala především veřejných prostranství.

Celý proces jde dobře pochopit z rozhovoru s Janette Sadik Khan / NYC Department of Transportation anebo Alexandrem Washburnem / NYC Chief Urban Designer.  http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml

10. 7. 2014

Rozhovor / Miroslav Šik


Švýcarský architekt českého původu Miroslav Šik přijel v listopadu do Českých Budějovic, kde měl po letech veřejnou přednášku. Dorazily na ni stovky lidí z celé republiky. Syn ekonomického reformátora Oty Šika běžně rozhovory moc rád nedává. U MF DNES však udělal výjimku.

Podle odborníků je architekt Miroslav Šik ve světě respektovanější než Jan Kaplický. Hlavně díky teorii analogické architektury, která propojuje staré s novým. Miroslav Šik žije ve Švýcarsku, je profesorem na prestižní univerzitě ETH v Curychu. V Česku se vyskytuje jen inkognito s rodinou. Nevystupuje veřejně, na českou architekturu i mentalitu má kritické názory. "Přestaňte, zklidněte se," vzkazuje Čechům, když přemýšlí o satelitních městečkách. Českobudějovický Dům umění hostil do poloviny listopadu Šikovu výstavu s názvem  
A nyní ansambl!!! Tato výzva architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu nahlíželi jako na kolektivní umělecké dílo, sklidila obrovský úspěch na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2012.

2. 7. 2014

Databáze současné architektury v Horním Rakousku se zaměřením na veřejné stavby


Zobrazit místo Horní Rakousko na větší mapě

Občas jezdíme z Českých Budějovic na výlety za architekturou do Rakouska. Pokud chcete vidět kvalitní současnou architektu financovanou z veřejných peněz, jižní Čechy moc příkladů nenabízejí. Stačí však přejet hranice a zajet do nejbližších městeček a vesnic (oblast Mühlkreis), nebo rovnou do Lince (viz odkaz). V této databázi jsme se ale soustředili především na menší městečka (do cca. 7000 obyvatel), která jsou velmi podobná těm našim (Trhové Sviny, Kaplice, Protivín, Volyně, Velešín, Soběslav atd.). I podmínky pro vznik kvalitní architektury budou na malém městě podobné, jako u nás. Přesto zde vypisují množství architektonických soutěží a většina nových staveb vykazuje vysokou kvalitu. Tento trend u veřejných staveb je o to markantnější, když si uvědomíte, že vkus soukromých stavebníků (rodinné domy) je na podobně nízké úrovni, jako u nás. Zajímavostí je, že spolková země Horní Rakousko má podobnou rozlohu jako Jihočeský kraj a většinu veřejných staveb navrhují místní ateliéry, které překvapivě nesídlí v Linzi, ale právě v těch menších městech, která jsme objeli. Co se týče funkce, narazíte opravdu na kompletní přehlídku obecních staveb: náměstí, autobusová zastávka, pivovar, radnice, smuteční síň, koupaliště, muzeum, hasičská zbrojnice, tělocvična, mateřská škola, kulturní centrum, fara, kotelna, atd. Většina staveb je relativně dobře přístupných i o víkendu a to alespoň zvenku, protože v Rakousku zřejmě veřejné znamená opravdu veřejné, tudíž nejsou tzv. za plotem.

PS: Pokud budete poblíž Českých Velenic, nebo Slavonic, vydejte se do městečka Schrems. Sice je už v Dolním Rakousku, ale v databázi ho naleznete také. (a vezměte si plavky)

Databáze a text / Tomáš Zdvihal

26. 6. 2014

Voestalpine Open Space

Už 4. ročník festivalu Höhenrausch proběhne od 27. června do 19. října 2014 v lineckém kulturním centru OÖ Kulturquartier. Tento projekt se zabývá prostorovými experimenty a uměleckými formami, které odstraňují tradiční rozdíl mezi veřejným a muzejním prostorem. Höhenrausch je každoroční dočasná instalace, která zpřístupňuje a propojuje střešní krajinu v okolí zmíněného centra. Současná architektura a umění oživují veřejný prostor "mezi nebem a zemí" a zároveň poskytují netradiční pohled na hornorakouskou metropoli. Tato akce představuje jednu z částí dlouhodobé strategie Lince na poli kultury a architektury / viz odkaz Linz Culture Mile a Linz Architektur.

Nejvýraznejší letošní instalací je "skladište-warehouse" ocelárny Voestalpine, což je prostorová příhradová konstrukce, vytvářející 25 metrů nad zemí 600 m2 neobvyklého multifunkčního prostoru, který se díky uměleckým zásahům neustále mění a ve večerních hodinách je využíván jako letní kino.

23. 6. 2014

Rozhovor / Gion A Caminada

Řídíme se podle slepic / Se švýcarském architektem Gionem Caminadou nejen o jeho světoznámé práci pro rodnou vesnici.

Švýcarský architekt Gion A. Caminada je známý hlavně díky práci pro neznámou alpskou vesnici Vrin. Tady, patnáct set metrů nad mořem, navrhoval stáje, jatka, márnici a další budovy, které měly především doplnit to, co se tu stavělo po staletí. Dnes do Vrinu jezdí architekti z celého světa zjistit, jak může fungovat současná architektura na venkově. Českému zájemci nyní stačí pro první seznámení zajet do Českých Budějovic, kde Caminada vystavuje své práce v Galerii současného umění a architektury.

Ve Vrinu jste navrhoval obyčejné užitkové budovy. Je těžké si představit, že by český zemědělec šel pro návrh stáje k architektovi.

V tom je Švýcarsko zvláštní, to by asi nebylo možné ani v Německu nebo v Rakousku. Je to politika státu, sedlák dostane dotaci, jen když prokáže, že stáj má určitou architektonickou formu. Ale ono to je někdy zbytečné, dobrý řemeslník to dokáže postavit zrovna tak dobře. Nepřeceňujte prosím architekty, oni jsou z osmdesáti procent hloupí. Jde jim jenom o formu, zatímco řemeslník udělá věc, která funguje. Když se dívám na evropské školy, skoro nikde se architekti nenaučí kloudně stavět.

7. 6. 2014

Na jednom místě: 14 studentských projektů pro České Budějovice prezentované na CBA


Za 3 a půl roku jsme na blogu CBArchitektura prezentovali 14 školních projektů na konkrétní místa v Českých Budějovicích. Některé jsme sami navrhovali a jdeme tak s kůží na trh, některé jsme iniciovali a konzultovali, u dalších jsme nebyli, ale připadaly nám kvalitní.Všechny projekty mají několik společných znaků. Zabývají se místy, která architekti považují za nejproblematičtější, především pak v těsném okolí historického jádra (nejčastěji Senovážné náměstí). Cílem většiny projektů bylo doplnit stávající fungující strukturu města. Převládají stavby s veřejnou funkcí (muzea, galerie, knihovna, školy).

Tyto projekty si nekladou za cíl realizovat konkrétní stavbu, spíše se snaží upozornit na problémy, hledat možná řešení a iniciovat diskuzi. Některá města se školami architektury cíleně spolupracují. Má to totiž několik výhod. Získáváte názory od mladých lidí, kteří ještě nejsou tolik zatíženi pravidly. A jediné, co vás to většinou stojí, je váš čas (a samozřejmě i spoustu času studentů a pedagogů). Studentskými pracemi samozřejmě nemůžete nahradit architektonickou soutěž, nebo výběr  architekta pro realizaci záměru. Můžete však získat kvalitní analýzu, která vám pomůže definovat konkrétní zadání.

23. 5. 2014

CBArchitektura o. s. - PechaKucha Night Plzeň


Svoji derniéru uvede v pátek 23. května bývalé kino Hvězda, které se po dlouhých sedmnácti letech znovu otevře veřejnosti k příležitosti konání již 9. večera PechaKucha Night. Ve 20:20 hodin odstartuje série prezentací ve formátu 20 snímků x 20 vteřin. Seznam přednášejících: Jiří Buček / SIAL /// Bohdan Bláhovec /// Kristina Hrabětová /// Jan Čapek /// Marta a Michal Vodenkovi, Yvona Kreuzmannová / Tanec Praha 2014 /// Jára Mašek, Hana Čekanová, Bára Daušová / Posedlí /// Zdeněk Ziegler /// Mirek Vodák / CBArchitektura /// Michaela Režová /// Ladislav Trpák, Kateřina Písačková / ZOOT.cz / DOBRO /// Bára Mládová /// Anna Marešová /


21. 5. 2014

Hostel na Piaristickém náměstí / Miroslav Chmel

V rámci dlouhodobé spolupráce CBArchitektura a Fakulty umění a architektury v Liberci vzniklo za poslední dva roky několik zadání na řešení problematických míst v centru Českých Budějovic. Po Kunsthalle v sousedství DK Slavie 1 2 3, respektive na Senovážném náměstí a mateřské škole v Hradební, bylo dalším tématem doplnění špalíčku na Piaristickém náměstí. Zde na rohu ulic Česká a Hroznová dříve stával dům a dnes se jedná o prázdný a nevyužitý prostor s kontejnery a slepou štítovou fasádou sousedního činžovního domu. Mimochodem na toto místo byla počátkem 90. let vypsána architektonická soutěž. Nedávno prezentovaný projekt čajovny od Štěpána Kadlece naleznete zde.

14. 5. 2014

Majálesový piknik 2014

Už potřetí Vás zveme na Majálesový piknik, který pořádají Budějovický Majáles a CBArchitektura. Piknik je každý rok jen tak dobrý, jak dobrý si ho uděláte. Jeho podstata spočívá ve vašem kulinářském umění ... zatím jste byli vždycky skvělí :) Letos to vypadá na poněkud chladnější počasí, tak si vemte teplé ponožky (sedí se na trávě) a možná i šálu (na houpačku). To neznamená, že nemůžete mít šaty (holky) a košili (kluci). Děkujeme.


!!! Protože to funguje, jenom když je hezky, proti původnímu programu je piknik až ve středu 14.5 od 14.00 do 20.00 !!! 


!!! Pro aktuální info sledujte facebook Majálesu a CBArchitektura !!!

CBArchitektura, Budějovický Majáles, Papírnictví Plojhar, JDE TO, Zahradnické centrum Ferenčík


 Co je piknik a proč ? Rozhovor a Fotky


 Foto: Libor Fousek

28. 4. 2014

Čajovna na Piaristickém náměstí / Štěpán Kadlec

 V rámci dlouhodobé spolupráce CBArchitektura a Fakulty umění a architektury v Liberci vzniklo za poslední dva roky několik zadání na řešení problematických míst v centru Českých Budějovic. Po Kunsthalle v sousedství DK Slavie 1 2 3, respektive na Senovážném náměstí a mateřské škole v Hradební, bylo dalším tématem doplnění špalíčku na Piaristickém náměstí. Zde na rohu ulic Česká a Hroznová dříve stával dům a dnes se jedná o prázdný a nevyužitý prostor s kontejnery a slepou štítovou fasádou sousedního činžovního domu. Mimochodem na toto místo byla počátkem 90. let vypsána architektonická soutěž.

Práce vznikla v ateliéru ing.arch.akad.arch. Jana Hendrycha a ing.arch. Jiřího Janďourka na fakultě umění a architektury v Liberci v zimním semestru 2013/14.

22. 4. 2014

Velká jarní cyklojízda / CykloBudějoviceObčanské sdružení CykloBudějovice zajišťuje komunikaci mezi cyklisty a radnicí, a je i místním organizátorem soutěže Do práce na kole. Jeho snahou je představit kolo jako rovnocenný dopravní prostředek a ukázat, jak pohodlně se může jezdit po Českých Budějovicích. V úterý 22.dubna zavítá do jihočeské metropole dánská velvyslankyně, aby na Náměstí Přemysla Otakara II. slavnostně otevřela výstavu o cyklistice v Kodani. Poté bude následovat Velká jarní cyklojízda městem a tisková konference s radními. V průběhu soutěže bude na účastníky čekat plno doprovodného programu. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v hodnotě 50.000 Kč proběhne 6.června v Café Klubu Slavie. Více se dozvíte na www.cyklobudejovice.cz

10. 4. 2014

Lannova / Kanovnická

V roce 2009 si město nechalo zpracovat Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD), který v jednotlivých kapitolách popisuje dopravní opatření na území města, s cílem hledat kompromis mezi jednotlivými druhy dopravy (pěší, cyklisté, MHD a IAD). Jedním z projektů doporučených k realizaci je bod 14:

Pěší zóna v Kanovnické ulici: navazuje na oblíbenou pěší trasu v Lannově třídě, uvolňuje celý prostor Kanovnické ulice mezi ulicemi Na Sadech a Kněžská chodcům. Umožněn bude vjezd vozidlům zásobování a IZS. Ulice Na Mlýnské stoce zůstává připojena k ulici Na Sadech. Variantně může být pěší zóna prodloužena až k ulici U Černé věže. (...) Doporučujeme realizaci podrobných auditů pěších tras, které v návaznosti na IPOD rozpracují standardy kvality pěších tras, zjistí jejich skutečný stav přímo v terénu a navrhnou konkrétní opatření. Zpracované kategorie pěších tras hodnotí jejich význam nejen podle intenzity chůze, ale také dalších charakteristik, ovlivňujících motivaci obyvatel města k využití chůze namísto jiných druhů dopravy.

5. 4. 2014

3+1 / Kontejner


3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak také může vypadat stavba z kontejnerů. Lodní kontejner je prefabrikovaná ocelová konstrukce, kterou lze poměrně snadno sestavit do modulového skeletu. I při omezených prostorových možnostech a zachování poměrně hrubých detailů dokáží architekti vytvořit individuální sebevědomé stavby s překvapivě příjemnou a neopakovatelnou atmosférou.

2. 4. 2014

Vážený pane rektore ...
Foto: Danube University Krems

Jihočeská univerzita od revoluce do nových staveb investovala přes jednu miliardu korun. Bohužel, ani v jednom případě nepostupovala při výběru architekta formou architektonické soutěže ...Dobrý den vážený pane rektore,

asi si vzpomenete na náš rozhovor na prezentaci investičních záměrů JČU. Vím, že proces zadávání veřejných zakázek je komplikovaný, přesto bych na Vás jako architekt a budějovický občan chtěl apelovat, abyste u svých projektů pokud možno postupovali formou regulérní architektonické soutěže. Dovoluji si přiložit tři odkazy, které by Vám mohly vysvětlit důvody, proč jsou architektonické soutěže dlouhodobě propagovány ze strany České komory architektů jako nejlepší způsob získání návrhu stavby.


20. 3. 2014

MCA ATELIER / Stůl u okna, na stole kniha

GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DŮM UMĚNÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - MCA ATELIER - STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA / Zahájení ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 18.00 / Kurátor: Michal Škoda

Jako první architektonická výstava letošního roku je připraven projekt pražského MCA Atelier. Záměrně je uvedeno slovo projekt a ne výstava, neboť i v letošním roce chceme architekturu představovat ne v podobě tzv. klasické „portfoliové“ výstavy, nýbrž projekty z jiného úhlu pohledu ... Architekti se představí ne /jen/ prostřednictvím svých realizací, ale poodkryjí spíše to, jakým způsobem uvažují, pracují, vnímají, jaké otázky jsou pro ně prioritní, co je inspirací, co se skrývá za koncepty jejich realizací a stejně tak se dotknou i otázek vztahujících se k širším, sociálně politicko společenským souvislostem.

Kostel pro Bigy


Příběh kostela

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá. Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vypinily. Prostor de facto zmizel. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho brzy vstoupí nový duchovní život.

6. 3. 2014

3 + 1 / Sociální bydlení v jižních Čechách


3+1 / Původním konceptem 3+1 byla prezentace tří kvalitních příkladů konkrétního architektonického úkolu ze zahraničí a jednoho od nás. Protože kvalitních příkladů sociální bytové výstavby je v zahraničí takové množství, že by bylo nesmírně obtížné vybrat pouze tři, rozhodl jsem se najít tři kvalitní realizace v jižních Čechách. To se nakonec ukázalo jako ještě mnohem těžší úkol, proto je ten čtvrtý v Plzeňském kraji (i když jen o necelé 2km). Všechny čtyři bytové domy mají však několik společných znaků: jsou dílem výborných architektů; investorem bylo vždy menší město; dva z nich vzešly z architektonické soutěže a většina posbírala různá architektonická ocenění; perfektně pracují s kontextem; používají tradiční materiály; ačkoliv byly levné, mají vesměs kvalitně provedené a zajímavé detaily; všechny mají pavlače, nebo podobné prostory umožňující interakci mezi obyvateli a nakonec, s trochou pesimismu, jsou staré.

Ano, bohužel se mi nepodařilo najít v jižních Čechách jinou bytovou stavbu (nejen sociální bydlení), která by vykazovala podobné známky kvality a byla postavena v posledních 10ti letech.

3. 3. 2014

O důvěře, odpovědnosti a respektu

České Budějovice neměly přibližně 13 let svého hlavního městského architekta. Je to tak dávno, kdy magistrát tuto pozici zrušil, že už si to nikdo vlastně nepamatuje. Co víme naopak naprosto přesně, je počet dnů, po které se současná koalice snažila najít vhodného kandidáta na tuto pozici, což trvalo stěží uvěřitelných 901 dní, od 1.7. 2011 do 18.12.2013. Proběhly celkem 4 konkurzy a po celou dobu jsme z řad koaličních i opozičních politiků mohli slyšet slova o hledání respektované osobnosti. Nakonec ve vyběrovém řízení tuto funkcí získal architekt Jan Němec, kterého magistrát kontaktoval na základě doporučení od bývalého ředitele České komory architektů Jiřího Plose.

23. 2. 2014

Mateřská škola v Hradební ulici / Barbora Jandová ANOTACE
Před několika lety navrhla ing. arch. Kateřina Richtrová v rámci svého diplomního projektu na liberecké fakultě umění a architektury do proluky v Hradební ulici bytový dům. Loňského roku vzniklo na liberecké fakultě zadání na stejné místo, ale s jinou náplní. Tou byla mateřská školka. Toto téma zpracovalo několik studentů jako bakalářskou práci pod vedením pedagogů ing. arch. akad. arch. Jana Hendrycha a ing. arch. Jiřího Janďourka. Prvním prezentovaným návrhem je práce Barbory Jandové.


21. 2. 2014

Kasárna Čtyři Dvory - Území s nejvyšší mírou městské regulace

V souvislosti s výstavbou nového parku v bývalých čtyřdvorských kasárnách a převodem části kasáren Jana Žižky do vlastnictví města, probleskne čas od času v médiích informace o zářné budoucnosti celého areálu čtyřdvorských kasáren. Já jsem k současnému postupu města značně skeptický. Obzvláště v poslední době, po zkušenosti s několika architektonickými soutěžemi, které se zabývaly hodně podobným tématem, jako je území bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech. 


Je dobré si v rychlosti připomenout, o jakých záměrech se v souvislosti s tímto cenným městským brownfieldem mluvilo: 

po revoluci odchází armáda a vznikají z popudu města první architektonické studie na zástavbu území / Architekti Hrůša s Pelčákem vítězí v soutěži na nový územní plán s koncepcí zelených klínů, které vnikají do města / Schválený územní plán od stejných autorů již počítá se zástavbou tohoto území a požaduje zpracování regulačního plánu před jakýmkoliv záměrem / pozemky má v nájmu developer a před ekonomickou krizí plánuje čtvrť pro cca. 6000 obyvatel / pouze v plánech je již minimálně 20 let dopravní propojení sídliště Máj a Vltava / Sdružení přátel hudby u radních nepochodí se záměrem postavit koncertní sál na Mariánském náměstí. Jan Kaplický navrhuje rejnoka do prostoru bývalých kasáren / město kvůli rejnokovi mění územní plán / Jaroslav Pouzar staví na okraji kasáren zimní stadion / město odstupuje od nájemní smlouvy s developerem, výsledkem spolupráce je pouze vyčištění území a následná demolice většiny budov, které díky zanedbané údržbě zchátraly / město vypisuje architektonickou soutěž na park, který je v současnosti v realizaci / město od developera přebírá projekt Základní technické vybavenosti (technická a dopravní infrastruktura), který je v současnosti v realizaci / město chce získat peníze na stavbu Centra halových sportů z prodeje pozemků v bývalých kasárnách /  vážně se uvažuje o přesunu projektu Centra halových sportů do bývalých kasáren / přestože je projekt CHS zastaven, město zřejmě nehodlá s prodejem pozemků otálet

20. 2. 2014

Bilbao efekt - MF Dnes

V souvislosti s chystanou stavbou Kulturního a kongresového centra Antonína Dvořáka (Rejnok) bych si dovolil zpochybnit názor, že samotná architektura domu zajistí jeho fungování takovým způsobem, aby byl pro naše město skutečným přínosem ve všech souvislostech, ve kterých podobné projekty fungují v zahraničí. Podle dostupných informací a dosavadního průběhu si dovolím tvrdit, že pokud se výrazně nezmění přístup města a investora, tak projekt Rejnoka nebude úspešný, protože mu chybí tři základní věci. Nástroj, produkt a místo. 

Pro srovnání uvedu příklad Guggenheimova muzea v Bilbau. Nikoliv proto, že by byl nejlepší, ale protože výraz „Bilbao efekt“, a s ním spojené očekávání, se mezi laickou veřejností objevuje poměrně často. Mylně se pak interpretuje tak, že souvisí pouze se vzhledem stavby. Na první pohled je zřejmé, že finanční, urbanistické i společenské souvislosti jsou jiné, přesto lze najít paralelu, která ukazuje na pravděpodobně chybný koncept celého záměru v Budějovicích.
 

7. 2. 2014

Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav / Termín konání soutěže: 11. 11. 2013 – 15. 1. 2014/ Počet odevzdaných návrhů: 18

Porota: Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Miroslav Vodák, Martin Kraus, Ivan Lejčar; náhradníci: Zdeněk Žalud, Stanislav Vyhnal, Dagmar Buzu / 1. cena: Ing. arch. Jan Psota - Studio P, Atelier Vltava s.r.o. - Ing. arch. Zbyněk Buchta, Ing. arch. Tomáš Bezchleba, Bc. Iveta Horáková, Bc. Jan Augustin, MscArch. Almudena Rodriguéz

1. 2. 2014

Spolkový dům Slavonice

Spolkový dům Slavonice / ov – architekti / Na stopě středověké hradby, na půdoryse původního německého spolkového domu navrhnout nový spolkový dům. Jasný kompaktní tvar, provoz šetrný k energiím. Odhalené obvodové zdivo ukazuje příběh domu ve 20. století. Je svědkem uplynulé doby, současným sgrafitem.

22. 1. 2014

Naše slavné prohry / Bulletin ČKA 4/2013

NAŠE SLAVNÉ PROHRY:
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Soutěž proběhla na přelomu let 2012 a 2013 a vítězným se stal návrh ATELIERU 8000. Poměrně záhy po skončení soutěže zasílá člen poroty Ing. arch. Antonín Novák vyhlašovateli soutěže oznámení, že se dozvěděl, že návrh je totožný s tzv. „volumetrickou studií“ vypracovanou ATELIEREM 8000 v dubnu 2012, která byla v témže čase prezentována Radě města České Budějovice. Arch. Novák žádá vysvětlení – mohlo dojít k porušení anonymity soutěžního návrhu, neboť členové Rady města byli současně závislými členy soutěžní poroty.

17. 1. 2014

3+1 / Lávka3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak může vypadat lávka pro pěší. Takový projekt patří mezi nejkrásnější a nejstarší architektonické úkoly. Přestože se na první pohled může jednat o čistě funkční a technický problém, tak spojení dvou břehů řeky v sobě vždy ukrývá odpověď na mnohem širší urbanistické a společenské vztahy. Lávka je jeden z typologických druhů stavby, kde dochází k dokonalému propojení technického a estetického řešení. Pokud jedno chybí, je to špatně ...

5. 1. 2014

Diplomní projekt / Dům umění České Budějovice / Zdeněk Chmel

Dům umění jako téma diplomové práce / Zdeněk Chmel / vedoucí prof. Ing. arch. Ivan Ruller / FA VUT Brno /// CENA DĚKANA FA ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI / Více informací na zdenekchmel.blogspot.cz

Projekt novostavby Domu umění jako příležitost pro aktivizaci městského prostoru Českých Budějovic. 

České Budějovice jsou historickým jihočeským městem ležícím na soutoku řek Vltavy a Malše. Historické jádro je proslulé svým gotickým urbanismem v čele s rozlehlým čtvercovým náměstím. V centru města či v jeho těsné blízkosti je řada nepříliš optimálně využívaných lokalit s velkým potenciálem, jejichž přestavbou může dojít ke zvýšení kvality veřejného prostoru města a ke zvýšení hustoty zastavění, což v konečném důsledku může přispět ke zpomalení trendu suburbanizace. Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl pokusit definovat tyto lokality a iniciovat veřejnou diskuzi nad jejich podobou / viz předdiplomní projekt

2. 1. 2014

O "Rathauském stavění"Budova radnice nestála vždy v jihozápadním rohu náměstí, jak je tomu dnes. První radnice se nacházela v domě naproti, tedy na rohu Radniční a Biskupské ulice, na místě, kde byl na počátku 20. století postaven palác pojišťovny Fénix. Na tomto místě je stará radnice zmiňována roku 1390. Brzy však radnice přestala vyhovovat, a tak byly za sídlo rady města zvoleny dva domy na rohu náměstí a Radniční ulice. Tento nárožní dvojdům (stál totiž na ploše dvou lokačních parcel) získala městská rada pro své potřeby někdy mezi lety 1418 a 1433, tedy poté co zemřel jeho bývalý majitel, bohatý měšťan Andreas Knoll, který byl v letech 1405-1418 čtyřikrát členem městské rady. V roce 1494 pak město odkoupilo od vdovy po jeho bývalém majiteli, Wenzelovi Terczebuchovi, vedlejší dvojdům. Oba dvojdomy však zůstaly ještě dlouhou dobu odděleny, propojeny byly až v roce 1531, kdy se ve městě konal zemský sněm. Kvůli příjezdu královského páru do města byl totiž v prvním patře vytvořen prolomením sousedících zdí obou domů nový pokoj, kde byla ubytována královna Anna Jagellonská. Během úprav byla v tomto roce vystavěna v terczebuchovském domě vážnice, v roce 1548 pak bylo přistavěno boční křídlo do Radniční ulice.