31. 1. 2017

PRŮVODCE ARCHITEKTUROU / JIHOČESKÝ KRAJ A HORNÍ RAKOUSKODvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Dostavba JVKCB - výstava a vernisáž


Porota rozhodla o vítězi architektonické soutěže na dostavu budovy Jihočeské vědecké knihovny 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zná vítěze architektonické soutěže na dostavbu objektu Lidická 1. U odborné poroty, jež vybírala z šesti soutěžních návrhů, zvítězil návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. Na druhém místě se umístila studie ateliéru Ivan Kroupa architekti. Třetí místo patří pražskému ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Soutěžní studie budou veřejnosti představeny na výstavě v knihovně na Lidické, která potrvá od 13. února do 24. února. (vernisáž 13. 2. od 16:00 hodin.) 

Odborná porota se shodla na tom, že vítězný návrh nejlépe splnil poměrně náročné soutěžní zadání, které muselo zohlednit jak architektonické a urbanistické řešení, tak samotný provoz knihovny. "Komplikovaná byla zároveň situace kolem územního plánu, dopravního napojení a blízkosti městské památkové rezervace, " vypočítává ředitel knihovny Mgr. Ivo Kareš a dodává, že současně bylo nutné respektovat výši rozpočtu stavby, a to s ohledem na možnost získat na projekt dotaci z programu IROP v celkové výši 123 milionů Kč. 

27. 1. 2017

Alois Hloušek (*15.3.1935 / † 24.1.2017)Alois Hloušek byl jedním z nejvýznamnějších českobudějovických architektů 2. poloviny 20. století. Narodil se roku 1935 v Praze, kde rovněž vystudoval architekturu na ČVUT. V letech 1960–1991 pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice. Od roku 1991 byl samostatně činný. Zemřel 24.1.2017 ve věku nedožitých 82 let.

18. 1. 2017

Příklady dobré praxe

V České republice se ročně do veřejných staveb investuje něco mezi 50-300 miliardami korun. Jaká je kvalita architektury, pokud je nejčastější kritérium výběru architekta i dodavatele nejnižší nabídková cena? A jde to i jinak? Příklady dobré praxe z několika menších českých měst ukazují, že ano. Přednášky architektů Miroslava Vodáka a Tomáše Zdvihala volně navazují na dlouhodobý projekt CBArchitektura "Průvodce současnou jihočeskou a hornorakouskou architekturou 1990-2016".

Proběhlo: Brno - VUT, Benešov, Jablonec, Křemže, Nitra, Plzeň, Praha - OTTA ČKA, Prachatice, Týn nad Vltavou, Velešín, Vimperk / Připravujeme: Nepomuk

Přednášku pro veřejnost nebo zastupitelstvo (90 min plus diskuse) lze domluvit na cbarchitektura@gmail.com