20. 12. 2016

Strategický plán města - průzkum

Strategický plán města představuje stěžejní koncepční materiál, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města a poskytující veřejnému i soukromého sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Více zde: http://spcb2017.cz/spcb2017/jak-se-zapojit/

10. 12. 2016

Novodobí eklektici Caruso St John

Novodobí eklektici Caruso St John / Petra Lexová ERA21

Britské architektonické studio Caruso St John se v Čechách poprvé představilo v roce 2014 přednáškou Adama Carusa Klam modernismu v pražském kině Světozor, pořádanou spolkem Kruh v rámci cyklu Švýcarsko-české inspirace. Po dvou letech se architekt do Čech vrátil, aby zde vedle přednášky v Kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích představil i výstavu 33 soutěží, 6 projektů v místním Domě umění. Prezentace vybraných projektů vzniklých v uplynulých dvaceti šesti letech přibližuje podstatu staveb Caruso St John, eklekticky spojujících vlivy minulosti. 

Kdybychom se pohybovali na poli módy, lze jejich stavby označit jako „na míru padnoucí“ a „nadčasové“. Oproti řadě velkých světových studií jejich projekty nepodléhají diktátu modernosti a zříkají se efektního designování. Namísto toho vytvářejí jasně budovanou silnou formu s promyšleným členěním vnitřního prostoru. Studio na projektech pracuje i řadu let se zvýšeným zájmem o kontext místa, který se podepisuje na konečné podobě stavby. Jen samotný návrh fasády Brémské zemské banky (Brémy, DE, 2011–2016), která by respektovala kontext náměstí s gotickou katedrálou v pozadí, trval více než dva roky. Konečná šestipatrová budova s postupně se zjednodušujícím dekorem cihlového zdiva výškově reaguje na okolní zástavbu s dominujícím prvkem ústupkového pseudorománského portálu. 

Otvorená náruč sídliska / ERA21

Architektúra sama osebe nezmení situáciu / Rozhovor Petra Szalaya s Michalom Sulo

Ateliér SLLA Architects architektov Miriam Liškovej a Michala Sulo vznikol v roku 2003 v Barcelone. Dnes pôsobia v Bratislave, ale stále sa pohybujú v širokom geografickom a profesijnom poli – od projektovania masterplanu mestskej štvrte vo Viedni po rodinný dom pre kamarátov, od sociálneho projektu školy v Keni po obchodné centrum v Bardejove na východe Slovenska. V Čechách a na Slovensku sa výraznejšie zviditeľnili až minulý rok vďaka realizácii Komunitného centra Máj v Českých Budějoviciach, zaradenej do výberu väčšiny súťaží aj prehľadov novej architektúry oboch štátov. 

en— Miriam Lišková and Michal Sulo’s studio SLLA was founded in 2003 in Barcelona. Today, they are based in Bratislava but they are still active across a wide geographic and professional range – from their masterplan of an urban district in Vienna to a family house for their friends; from a social project of a school in Kenya to a shopping center in Bardejov in eastern Slovakia. In the Czech and Slovak Republics, they gained publicity last year with their realization of Máj Community Center in České Budějovice, listed in most of the competition and architectural reviews in both states. We talked with Michal Sulo about a number of things, not just the work on the community center.

Vnímání / ERA21Ztracený a znovunalezený Samson / Filip Landa

Na athénské agoře symbolizovala demokratický střed kruhová stavba Tholos, v níž bylo Prytaneum, tj. sídlo senátorů athénské rady. Ve dne v noci bylo v Prytaneu přítomno aspoň sedmnáct senátorů, aby mohli reagovat na jakoukoli naléhavou potřebu veřejného zájmu. Od 6. století př. n. l. se Tholos stává politickým středem evropského města. Středová pozice politického dění umožnila přístup všem rovnocenným občanům. Možnost rovnoprávnosti, symbolizovaná centrálním náměstím a veřejnou rozpravou, do sebe pojala nejrůznější zájmy pomocí nenásilného přesvědčování. Právně viděno, obecní střed nepatří nikomu privátně, ale všem společně. Nápisy „jsem hranice agory“ na Areopagu oddělovaly veřejný prostor od soukromých pozemků a tvořily hranici, za kterou nesměli vstoupit občané zbavení politických práv. Historie klasického Řecka a republikánského Říma se přitom shoduje v jednom: zanikne-li obecní funkce středu, privátní zájmy vytvoří despocii jednotlivce nad prostorem polis, jenž tím ztratí schopnost symbolizace společné věci (res publica).

8. 11. 2016

Česká cena za architekturuHlavní cena prvního ročníku České ceny za architekturu - PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. ZEN-HOUSES
 
http://ceskacenazaarchitekturu.cz/ocenena-dila/

Česká komora architektů (ČKA) v lednu 2016 vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Soutěžní přehlídka se setkala s obrovským zájmem architektů, kteří do ní přihlásili téměř 500 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan Koleček, Miriam Lišková, Joe Morris, Martin Rein-Cano a Jan De Vylder) do užšího výběru nominovala 63 děl, ze kterých vzešlo deset finalistů a celkový vítěz České ceny za architekturu. 

30. 10. 2016

Průvodci současnou architekturou - Milk&Honey

Spolek CBArchitektura se již dlouhodobě snaží ovlivňovat diskuzi ve městě o veřejném prostoru i potřebě kvalitních současných staveb. Jak ukazuje nedávno skončená intervence architekta Jana Šépky, často se jedná o boj s větrnými mlýny, kdy se v duchu přehnaného patriotismu bojíme čehokoliv nového. O to více je zde potřeba ukazovat, jak může současná architektura vypadat a jak lze za pomoci promyšlených zásahů vytvářet smysluplný prostor pro život / Petra Lexová - Milk&Honey

Primárně je někdy potřeba vystoupit z bubliny známého a nahlížet možné řešení rozšířenou optikou. Tu v brzké době nabídne i připravovaný knižní průvodce, který je výsledkem několikaletého mapování současné architektury v Jihočeském kraji a Horním Rakousku financované z veřejných prostředků, jehož autory jsou Tomáš Zdvihal a Mirek Vodák. Kniha se bude jmenovat „Průvodce architekturou: Jihočeský kraj a Horní Rakousko. Příklady dobré praxe 1990– 2015“, vydá ji tiskárna Karmášek a od konce října bude k zakoupení v Domě umění v Českých Budějovicích.


18. 10. 2016

Caruso St John Architects – 33 soutěží, 6 projektů33 Soutěží, 6 Projektů / Termín 19.10. – 20.11.2016 / Vernisáž 18.10.2016 19:00 / Kurátor Michal Škoda


Přednáška / Adam Caruso: úterý 18. 10. od 17. 00 v kostele SV. RODINY – Karla IV. 22 Č. Budějovice

Caruso St John obdrželi 6.10.2016 hlavní cenu institutu britských architektů RIBA Stirling Prize. 
Výstava v Českých Budějovicích bude jejich první od udělení tohoto prestižního ocenění.


„Výstava představuje výběr ze soutěžních návrhů, které tato praxe vytvořila za posledních dvacet šest let. Vždy jsme se účastnili mnoha architektonických soutěží, zpočátku jedné nebo dvou, v posledních letech mezi pěti až deseti za rok, někdy i více. Proces soutěže je obtížný, riskantní a frustrující, a nevyhnutelně zahrnuje vysokou pravděpodobnost neúspěchu. Většina návrhů nezíská první cenu a budovy podle nich nejsou postaveny. Tyto návrhy jsou zřídkakdy vytaženy ze zásuvky a uchovávají si svůj soukromý charakter, přičemž zároveň představují skutečné sny architekta. Pokud to shrneme, potom by počet projektů, které jsme vytvořili jako soutěžní návrhy, dokázal zaplnit imaginární město s muzei, veřejnými prostorami, obytnými a obchodními čtvrtěmi, včetně stadionů a hřbitovů.

Tato výstava je příležitostí k zamyšlení se nad postavením soutěžního návrhu ve vztahu k realizované budově, a přivádí tyto skutečnosti blíže k sobě. Ty se pak stávají navzájem téměř neodmyslitelnými, tak jak jsou v mysli svého tvůrce. Přihláška do soutěže představuje něco jako „první sklizeň“ myšlenky na její cestě ke zhmotnění se v reálném světě. Soutěžní návrhy musí být především jasné, aby přesvědčily porotu sestávající z profesionálů, klientů a politiků. A přece i se svým důrazem na koncepci tyto návrhy ve svém nitru ukrývají jádro své hmotné a emoční identity. Vytváření soutěžních projektů je samo o sobě složitým a drahým podnikem, v němž je obsaženo ohromné úsilí množství lidí, aby bylo možno si uvědomit něco destilovaného a jasného. Obrovský myšlenkový potenciál je investován do vnější stránky návrhu i do jeho obsahu. Soutěžní příspěvek předkládá návrh, který se zdá nevyhnutelný. Snaží se členy poroty přesvědčit, aby se do návrhu plně ponořili, i když hloubka jejich ponoru téměř nikdy nestačí.

12. 10. 2016

Architektonická soutěž na dostavbu JVK


SOUTĚŽ O NÁVRH NA DOSTAVBU OBJEKTU JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jihočeská vědecká knihovna vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na dostavbu svého objektu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Součástí soutěže je výzva k účasti uchazečům, kteří splní kvalifikační kritéria, obsahující mimojiné portfolio projektů. Odborná porota z nich vybere 5 zpracovatelů soutěžních návrhů, které budou oceněny skicovným a cenami podle pořadí. S vítězem se předpokládá uzavření smlouvy na všechny projektové fáze. Cílem architektonické soutěže je získat ucelené koncepční řešení celé stavby a jejího okolí.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby a nutných stavebních úprav stávající budovy ze 70 let. Knihovna je významnou regionální institucí a její budova stojí na urbanisticky exponovaném místě. Záměrem vyhlašovatele je zvětšit celkovou podlahovou plochu, s primárním cílem zvýšit kapacitu pro volný výběr o cca 130000 svazků. Mělo by jít o vytvoření bezbariérově přístupného prostoru pro veřejnost k volnému výběru knihovního fondu, přístupu k elektronickému katalogu, elektronickým informačním zdrojům a prezenčnímu studiu. Výhledově by pak došlo k celkové rekonstrukci stávajího objektu s ohledem na jeho architektonické kvality.

Odkaz na stránky České komory architektů: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici

PS. Z celkem 27 přihlášených uchazečů bylo porotou vybráno 6 ateliérů, které zpracují soutěžní návrhy. Jsou jimi Projektil, OV-A, Kuba Pilař, Ivan Kroupa / CZ, SLAA / SK, AllesWirdGut / AT.

1. 10. 2016

Den architektury 2016

VNÍMÁNÍ/OHLÉDNUTÍ
Diskuze o projektu Vnímání architekta Jana Šépky. Co všechno se stalo před výstavou, v průběhu výstavy a co bude následovat po ní. Poslední den instalace s jejím kurátorem.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 14.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

ČESKO – RAKOUSKO – ARCHITEKTURA
Jihočeská a hornorakouská architektura v knize – přednáška, diskuze a představení průvodce po současné tvorbě veřejných staveb v regionu Jižních Čech a Horního Rakouska a příležitost diskutovat o jejich kvalitě a procesu, který vede k jejich vzniku. Pořádá spolek CBArchitektura.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sraz: so 1. 10., 16.00, náměstí Přemysla Otakara II. 127/38

Samsonova kašna v seriálu GEBRIAN VERSUS ... www.stream.cz

22. 9. 2016

Komunitní centrum Máj / SLLA
Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.

7. 9. 2016

Jan Šépka Architects – PerceptionFoto: Tomáš Malý

Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití ...
viz autorská zpráva

INTERVENCE VNÍMÁNÍ – JAN ŠÉPKA  - GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - DŮM UMĚNÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 13. 9. v 18 hodinVstup současné architektury a umění do historického prostředí / večer moderuje Adam Gebrian / nám. Přemysla Otakara II. (v případě špatného počasí Dům umění, III. patro)

Ing. Arch Jiří Klokočka - Fakulta architektury ČVUT
Doc. Ing. Arch. Antonín Novák – VUT Brno 
Rostislav Koryčánek 
Michaela Hečková 
Epos 257 

Úterý 20. 9. v 18 hodinSamsonova kašna a náměstí Přemysla Otakara II. / večer moderuje Adam Gebrian / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, České Budějovice

Mgr. Matěj Vodička a Hynek Látal Ph.D. – FFJCU
Ing. arch. Naděžda Pálková – NPÚ Č. Budějovice
Ing. Jaromír Talíř – náměstek primátora
Ing. František Konečný Ph.D. – náměstek primátora

Úterý 27. 9. v 18 hodinIntervence ve veřejném prostoru / večer moderuje Osamu Okamura / kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, Č. Budějovice

Arch. Jan Tabor ( Vídeň )
PhDr. Rostislav Švácha, CSc
PhDr. Richard Biegel Ph.D.- ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Ing. Arch. Miroslav Vodák - CBArchitektura

4. 8. 2016

Milk&Honey 9 / Vorarlbersko


Článek převzatý z časopisu Milk&Honey 9
autor: Tomáš Zdvihal


Daleko od velkých metropolí, mezi údolím Rýna a Arlberským průsmykem, se v posledních třiceti letech vyvinul jeden z nejzajímavějších a nejdynamičtějších regionů evropské architektonické scény. Druhá nejmenší spolková země v Rakousku, počtem obyvatel spíše větší město, těží ze silného respektu k přírodním zdrojům, kterým je především zdejší dřevo a regionálním řemeslům, zejména tesařské tradici. Na druhé straně je Vorarlbersko velmi vyspělým průmyslovým regionem se zaměřením na kreativní odvětví, textil a stavebnictví a zároveň je průkopníkem v ekologickém myšlení. Kombinací tradičních a moderních přístupů vzniká unikátní stavební kultura, kdy je 20% veškerých novostaveb ze dřeva a celých 66% energeticky úsporných. I díky tomu je dnes Vorarlbersko regionem s nejvyšším počtem dřevostaveb v Evropě.

3. 7. 2016

Linz Bridge Cinema

Vítězný návrh z ideové architektonické soutěže UPCYCLE THE BRIDGE na další využití konstrukce starého železničního mostu - Linz Bridge Cinema / Vlad-Andrei Popa + Ioan Ralea-Toma.

The Linz Bridge Cinema, together with the new harbor development and the old town, define a new cultural axis. The connecting feature of the bridge is now perceived on a new level. Even though it doesn’t link physical spaces anymore, the bridge still acts as a bond between old and new values, between the urban and the wild, art and nature. Although inverted, the original image of its dominant structure can be seen as a reflection in the Danube or in the water basins created underneath the bridge.

16. 6. 2016

Česká cena za architekturu 2016 - Nominované projekty


V prvním ročníku České ceny za architekturu byly do užšího výběru nominováný i čtyři jihočeské stavby: David Prudík / Markéta a Petr Veličkovi / PARK 4DVORY / ov-a / SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE / Uhlík architekti / VILA FRÝDAVA / Uhlík architekti / LESNÍ ÚTULNA

Pořádající Česká komora architektů uvádí, že by v soutěži ocenila větší zastoupení projektů realizovaných z veřejných prostředků. Do užšího výběru poroty se jich probojovala ani ne polovina ze všech nominovaných děl. Z třicítky veřejných staveb dále šest z nich vzniklo na základě veřejné architektonické soutěže, kterou ČKA dlouhodobě prosazuje jako nejkvalitnější a nejtransparentnější způsob zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: http://prazsky.denik.cz/kultura_region/nova-cena-za-architekturu-ma-63-nominaci-casto-i-starsich-staveb-20160614.html

14. 6. 2016Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po čase si vás opět dovoluji pozvat na seminář z cyklu Starostové starostům.

Tentokrát se dostala na řadu často probíraná otázka - městský architekt. Ve velkých městech je již téměř samozřejmostí. V malých je ale ještě často považován za nedostižný luxus a nadstandard. Byl bych velice rád, kdyby se nám tuto představu podařilo překonat. Seminář "Městský architekt" proběhne v úterý 21. června od 9 do 12 hodin ve Státních aktech v Poslanecké sněmovně. 

13. 5. 2016

STŘED ZÁJMU: Prostor pro divadlo. Stavět nebo adaptovat?Na pátek 13. května 2016 připravuje Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ateliérem 3D Jihočeského divadla další díl z cyklu přednášek a debat Střed zájmu. Veřejná debata, tentokrát s podtitulem Prostor pro divadlo: Stavět nebo adaptovat?, se uskuteční od 13:00 do 16:45 v budově Jihočeského divadla na Studiové scéně Na Půdě. S architekty, urbanisty, provozovateli kulturních center a odbornou i širokou veřejností budeme hovořit na téma vhodných prostor k provozování divadla a dalších kulturních aktivit. Chceme zmapovat aktuální situaci v Českých Budějovicích v širších souvislostech. 

Debatu otevře náměstek primátora Českých Budějovic pro kulturu a turistický ruch Jaromír Talíř, příspěvky k tématu přednesou ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek, ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda, hlavní architekt Odboru územního plánování Magistrátu města ČB Jan Němec, produkční JD a klubových scén v ČB Jiří Grauer, architekt a rektor VŠUP Jindřich Smetana. Příklady z praxe uvedou Karolína Koubová za DIOD Jihlava, Libor Kasík za UFFO Trutnov a Roman Černík za Moving Station Plzeň. V panelové diskusi přislíbili účast pánové Lukáš Průdek, Jan Němec, Jindřich Smetana a Miroslav Vodák z iniciativy CBArchitektura. Debatu moderuje Roman Černík.

7. 5. 2016

JAN ŠÉPKA - VNÍMÁNÍ
Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití.

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je jednou z největších svého druhu v zemi a představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí.

Naopak prostory prvního patra Domu umění, které v posledních letech nabízí velmi atraktivní umělecké zážitky, jsou před našimi zraky zastřeny. Návštěvník neznalý situace, galerii těžko hledá. Je zřejmé, že určitá forma utajení prostoru galerie může být i výhodou, nicméně prožitek z výstavy a případná diskuze o umění a kultuře se vytrácí z našeho běžného denního repertoáru.

19. 4. 2016

Jak lze ovlivňovat vznik kvalitního prostředíFestival "Město lidem, lide městu", jehož část CBArchitektura spoluorganizuje s agenturou Freeproduction. Cílem je ukázat potenciál veřejného prostoru města / foto: Ondřej Brynych

Bulletin ČKA 1/16 - Rozvoj měst a obcí / https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/bulletin-CKA

Proč jste se rozhodli založit spolek CBArchitektura?

CBArchitektura se zhruba čtyři roky věnuje diskusi o architektuře v Českých Budějovicích, s přesahem k obecným tématům veřejných staveb a veřejného prostoru. Chtěl bych zdůraznit, že jde spíše o náš občanský postoj k městu než přístup projektujících architektů. Prostě tu žijeme a máme pocit, že se velmi málo mluví o kvalitě prostředí, které nás obklopuje. Česká města diskusi o architektuře nutně potřebují a je skvělé, že podobné iniciativy fungují i jinde, mimo velká centra. Namátkou bych jmenoval Jablonec, Plzeň, Prachatice, Vimperk, Znojmo, Kolín, Litoměřice nebo Benešov.

14. 4. 2016

ARCHITEKTURA V PROSTORU

ARCHITEKTURA V PROSTORU 2016

Pásmo přednášek o architektuře, urbanismu, designu, fotografii, politice ve starých dlouhodobě nevyužitých a nevyužívaných místech ve městě - městské intervence formou přednášek, workshopů s vazbou na aktuální strategie měst Vimperk a Prachatice. Pořádá PROSTOR PRACHATICE a PROSTOR VIMPERK.

#2 / Probouzet město - Ing. arch. Mirek Vodák je spolutvůrcem paltformy CBArchitektura. Ta se snaží podpořit vznik kvalitní architektury v Českých Budějovicích."Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dvě základní věci. Dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů." Přednáška bude o architektonických soutěžích, příkladech ze zahraničí, přístupech k veřejnému prostoru i možnostech participace veřejnosti. Přednáška bude s vazbou na plánovanou studii veřejného prostranství ulice 1.máje, Pivovarské a přilehlých prostor.

12. 4. 2016

Centrum halových sportů - epilog

Z Á P I S z 9. schůze Rady města České Budějovice konané dne 4. 4. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Přítomni: Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jiří Svoboda, Michal Šebek, Ing. Jaromír Talíř,

číslo jednací KP-RM/718/2016/M/600 Projednání skutečností vyplývajících ze zrušené architektonické soutěže o návrh vyhlášené městem v roce 2012 pod názvem "Centrum halových sportů České Budějovice" Přijato usnesení č. 557/2016 (6,0,3,0/9) Ing. Joch, Ing. Mach a JUDr. Průcha požádali zapsat, že se při hlasování zdrželi. Jednání přítomen: Mgr. Martin Veselský, ved. právního oddělení OKP

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 557/2016: 

31. 3. 2016

MODULÁRNÍ FILHARMONIE


MODULÁRNÍ FILHARMONIE - IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC - IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Cílem architektonické soutěže je přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže je navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

The purpose of the architectural competition is to bring attractive ideological solutions for the proposal of a new multi-purpose building of the philharmonic orchestra in České Budějovice. The topic of the competition is the design of a multi-purpose centre of the South Czech Philharmonic with a variable hall for an audience of up to 1,000 persons, combined with an open stage for open-air concerts with all the necessary amenities for the artists as well as for the visitors of the cultural installation of the South Czech Philharmonic.

23. 3. 2016

MARTE.MARTE – APPEARING SCULPTURAL

24.03. – 22.04.2016 - Vernisáž 23.03.2016 19:00 - Kurátor Michal Škoda


PŘEDNÁŠKA ARCHITEKTŮ VE STŘEDU 23. 3. OD 17:00 – STUDENTSKÝ KOSTEL SV. RODINY, KARLA IV.

Bratři Bernhard / 1966 / a Stefan Marte / 1967 / vystudovali obor architektura na Technické Univerzitě v Innsbrucku. V roce 1993 společně založili atelier Marte. Marte Architecten ve Weileru, malé obci ve spolkové zemi Vorarlbersko v údolí Rýna. Vedle řady soukromých domů postavili též úctyhodný počet oceněných budov v oblasti kultury, vzdělávání, infrastruktury a zdravotnictví. Jejich budovy charakterizuje přísný smysl pro abstrakci, redukci a cit pro jejich umístění. Četné úspěchy na soutěžích a mezinárodní ocenění jsou dokladem přínosu tohoto atelieru, jehož tým má v současnosti 25 zaměstnanců.

19. 2. 2016

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka

Lokalita a popis stavby

Rozhledna se nachází na kopci Hýlačka 3 km jihozápadně od Tábora v příměstské části Větrovy. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy začínající od vzdálenosti v poloměru 40 m a více, v nejbližším okolí se nachází plochy zeleně a les. Ve vzdálenosti 16 m jsou objekty vodárny a telekomunikační věže. Vyhlídková věž je ocelová stavba celkové výšky 35,6 m. Vyhlídková kabina s podlahou plošiny umístěná ve výšce 25,0 m nad terénem má oválný půdorys s maximálními rozměry 8,65 x 4,30 m. Nosnou funkci zde tvoří soustava ocelových nosníků podlahy kabiny. Zastřešení kabiny je provedeno rovněž soustavou ocelových nosníků.

1. 2. 2016

Bohumil Böhm a České Budějovice / derniéra


Útvar hlavního architekta města České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na derniéru výstavy k 90. výročí narození významného architekta Bohumila Böhma s komentovanou prohlídkou, která se koná dne 1. 2. 2016 od 17:30 hodin v Kostele Svaté rodiny. Výstavu lze zhlédnout také 2. a 3. února od 13:00 do 17:00 hodin.

21. 1. 2016

Revitalizace historického centra města Písek - MCA atelierPředmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu / viz ČKA

Koncept návrhu úprav parteru města Písek. 

a) zdůvodnění zvoleného urbanisticky-výtvarného celkového řešení území 

Vlastností kompaktní struktury řešeného historického jádra by měla být různost kvalit v celku, které ve skupinách reprezentují významové situace, nastavující v prostoru města specifickou atmosféru, která lokalizuje místa jako scény s příležitostí běžných i významných událostí, které strukturují zápis paměti místa, jako časem přidanou hodnotu spoluvytvářející Genia loci. 

Charakteristická je scéničnost, se specifickými – charakteristickými obrazy, deklarujícími zapamatovatelnost a identifikaci obyvatel a města. 

Těmito prostředky se snažíme porozumět obrazu města Písku, jak jsou prokresleny významové kontury, které se nám v obraze města místy jeví jako nejasné situace, které jsou buď přeurčené, nedořečené nebo zastřené. Příčinou může být plošné, nediferencované použití nástrojů ve formě rozhodnutí a následné realizace úprav veřejného prostoru, však bez zohlednění jeho situačních specifik. 

14. 1. 2016

Architektura na malém městě

Miroslav Vodák je absolvent fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal například v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen sdružení CBArchitektura věnuje popularizaci a propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru. Přednáška a navazující diskuse se bude týkat tématu současné (nejenom) české architektury na malých městech, které mají srovnatelné podmínky jako Křemže. Cílem bude ukázat proces, který vede k jejímu vzniku a to především ve dvou nejdůležitějších bodech: jak vzniká zadání stavby a jak se vybírá její architekt.