24. 2. 2013

Centrum halových sportů / 3.místo

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE / 3.místo

Břečka Aleš, Ryška Zbyněk, Skoupý Jan

Krajina a město

Dlouhá louka je místo, kde krajina proniká do města a dotýká se historického centra. 
Je to kontakt krajiny a města, ve 21.století výjimečný.

Cesta z města

Dlouhá louka je oddělena od okolí řekou a rychlostní komunikací. Je ostrovem, který je spojen s okolím lávkami a mosty. Tyto lávky, spojující historické centrum, Sokolský ostrov, Dlouhou louku a Stromovku jsou hlavním pěším napojením a vytvářejí cestu z města do parku. Na této cestě jsou umístěny, jako zastávky, jednotlivá městská sportoviště.

21. 2. 2013

Centrum halových sportů / 1.místo / A8000

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Motto: „Centrum halových sportů je poslední společnou architektonickou prací Jiřího Stříteckého, Martina Krupauera a kolegů z Ateliéru 8000 před smrtí architekta Stříteckého.“

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY

Sportovní hala umístěná na Dlouhé louce se nachází na velmi výhodném atraktivním a tradičním místě u soutoku Vltavy a Malše v těsné blízkosti dalších významných městských sportovišť (plavecký stadion, zimní stadion, fotbalový stadion) a především v docházkové blízkosti historického jádra města.

Lokalita je velmi dobře přístupná jak pěšky a na kole, tak autem či MHD.

Stávající územní plán města České Budějovice v atraktivní lokalitě Dlouhá louka neumožňuje zásadní extenzivní rozšíření zástavby, proto bude v maximální možné míře využito stávající plochy určené územním plánem pro sportovní areály.

13. 2. 2013

Piknik No.4

1/ Další piknik z projektu CBArchitektura podporovaného nadací O2 Think Big bude 21.2. od 20 hodin v tanečním prostoru Kredance / téma je ARCHITEKTURA V KRÁTKÝCH KLIPECH, samozřejmě včetně obvyklého pohoštění, pití z nově otevřeného baru a navazující diskuze o čemkoliv, co Vás zajímá.

2/ O týden později 26.2. od 18 hodin, proběhne v klubu Horká Vana záznam přednášky Jamese Howarda Kunstlera JAK ŠPATNÁ ARCHITEKTURA NIČÍ NAŠE MĚSTA. Pořádá občanské sdružení Domovina/Za živé město.

3/ Chcete-li se dozvědět odpověď na otázku "Co dýcháme v Českých Budějovicích?" přijďte ve čtvrtek 21. 2. od 18:00 hodin do galerie Měsíc ve dne. Marie Božovská z oddělení ochrany ovzduší a odpadů Vám přiblíží problém znečištění ovzduší v našem městě. Pořádá Calla a Hnutí Duha.

12. 2. 2013

Ideový návrh územního plánu Blatná

Jednokolové veřejné ideové anonymní urbanistické soutěže na zpracování ideového návrhu Územního plánu Blatná se zůčastnilo 14 projektů. Vítezný koncept je od týmu architektů Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová, Barbora Mluvková. Gratulujeme a doufáme, že ideovou soutěž pro zásadní rozvojové projekty budou používat i další města a vyhneme se tak velmi problematické soutěži o nejnižší cenu.

Idea územního plánu Blatná

Základní ideou návrhu je ochrana a rozvíjení zelené páteře města, její propojování s urbánní strukturou, ochrana krajinných panoramat, kultivace hran města a zkvalitnění vnitřních městských prostor. Jako největší hodnotu a zároveň potenciál Blatné vnímáme jedinečné spojení města a krajiny, která proniká až do jeho historického jádra. Svébytný svět přírodních parků, rybníků a vodních toků přirozeně prostupuje tradičně komponovaným organismem města a dává vzniknout sestavě veřejných prostorů s průhledy do volné krajiny, obohacené o hodnotné architektonické prvky.

8. 2. 2013

3+1 / KNIHOVNA

3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak také může vypadat knihovna. Dnešní knihovny jsou mnohem víc, než pouhé studovny a sklady knih a navazují na to nejlepší, co tento archetyp představuje po tisíce let. Moderní technologie sice usnadňují provoz, ale nedokáží nahradit jejich společenský význam. Jednou bude podobně dobrý dům i v Budějovicích.

5. 2. 2013

České Budějovice - obytný dům do proluky / Kateřina Richtrová


Diplomní projekt / Technická univerzita v Liberci, fakulta umění a architektury / 2010
České Budějovice - tři doteky historického centra: Obytný dům do proluky v Hradební ulici - doplnění struktury 
Autor: Kateřina Richtrová / Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Akad. Arch. Jiří Suchomel

Konkrétní příklad doplnění jednoho z nevyužitých míst historického centra Českých Budějovic - proluky ve vnitřním městě. Doplněnou strukturou města je obnovena část úzké Hradební uličky. Projekt ukazuje konkrétní princip zacházení s místem, které bylo kdysi plnohodnotným obytným místem města - zatímco dnes je to prázdný prostor a proto využívaný pouze na parkování aut - podobně jako Mariánské a Senovážné náměstí. 

Radniční noviny 01/2013

V radničních novinách vyšel článek, který shrnoval práci koalice v polovině volebního období. Její počínání v posledním roce považuji za krok dobrým směrem a výraznou změnu v přístupu k veřejným zakázkám. Samozřejmě, že všechny soutěže šly vypsat lépe, ale nežijeme v dokonalém světě a bez hlavního architekta se bohužel dál nedostaneme. Důležité je, že se tu pomalu daří znovuvytvořit povědomí o architektuře, veřejném prostoru a jejich širším dopadu na celou občanskou společnost.

3. 2. 2013

Honorář architekta

Výše honoráře závisí v první řadě na dohodě mezi architektem a investorem. Za profesní standard lze považovat výpočet honoráře autorizovaných architektů. Cena základního honoráře se podle typu stavby pohybuje od 7 do 15 procent. Z tohoto základního honoráře se pak procentuálně počítají jednotlivé výkonové fáze (více informací najdete ZDE a ZDE). Nejlepší způsob jak si najít architekta není podle nabídnuté ceny za projekt, ale podle předchozích referencí a osobní sympatie ...