15. 11. 2019

Revitalizace parku Dukelská

Město České Budějovice připravuje veřejnou zakázku na projekt revitalizace parku v Dukelské ulici. Očekává se, že v řešeném území dojde k revitalizaci veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek upravených ploch a mobiliáře pro uvedené využití. Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území.

Na organizaci soutěže spolupracovala CBArchitektura.

Rozhledny Borkovická blata a Vrbenské rybníky

 Jihočeský kraj má studie na rozhlednu a pozorovatelnu ptactva

V rámci rozvoje návštěvnické infrastruktury v oblasti Borkovických blat a Haklových Dvorů se uvažuje o stavbě rozhledny a pozorovatelny ptactva. Mezi návrhy od šestice architektů vybrala odborná komise dva projekty, které nejlepším způsobem naplnily zadání jak z pohledu architektonického a konstrukčního řešení, tak z pohledu začlenění do krajinného rázu.

Na organizaci soutěže spolupracovala CBArchitektura.

Autobusový terminál Vodňany - Projektil Architekti


Ve vyzvané architektonické soutěži na nový autobusový terminál ve Vodňanech vybrala porota jako nejlepší návrh pražského architektonického studia Projektil. Ten se nejlépe vypořádal se soutěžním zadáním, které požadovalo řešit devět autobusových stání, zázemí pro cestující a řidiče a také úpravu veřejného prostrantví a komunikací v okolí Zeyerových sadů. Architekti navrhli poměrně malý a jednoduchý objekt čekárny, který je doplněný soustavou několika střech. Jejich geometrie vytváří, společně s nově vysazenými stromy, dojem baldachýnu, který prodlužuje přilehlý park.

14. 10. 2019

Soutěž - Sokol KřemžeTělocvičná jednota Sokol Křemže ve spolupráci se CBArchitektura vypisuje architektonickou soutěž na objekt zázemí tenisového hřiště. Lhůta pro odevzdání návrhů je 4.11.2019. Pro účast v soutěži a zaslání podkladů je potřeba registrace na emailu soutez.kremze@gmail.com

Členové Sokola Křemže si velmi váží Všech účastníků, kteří mu s tímto záměrem pomohou. Děkujeme.

18. 2. 2019

20000

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií mnohdy v autorské dvojici se zadavatelem, vedením obce nebo provozovatelem. 

Autorské fotografie vznikaly speciálně pro knihu a zcela atypicky v době reálného provozu objektů. Podkladem pro texty jsou rozhovory s architektonickými studii a tzv. hybateli architektury – zadavateli, investory, provozovateli, vedením obce či města, místními kulturními organizátory, nadšenými krajinářskými architekty. 

Autoři hledají body jemných i výrazných zásahů do města i krajiny, sledují proměnu české vesnice a malého města a stavbu nových emblematických veřejných budov, stejně jako nepatrné akupunkturní zásahy, které dokáží proměnit charakter a biorytmus daného místa. Architektonickou proměnu jen nepopisuje, ale prožívá. O místech a lidech, tak by zněl podtitul, kdyby kniha nějaký potřebovala.