31. 8. 2015

Přednáška / Mgr.A. David Karásek / mmcité

Pozvánka na přednášku „Městský mobiliář“, kterou pořádá útvar hlavního architekta města České Budějovice v pondělí 31. 8. 2015 v 16:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.
 
Přednáška na téma „městský mobiliář“ s panem Mgr.A. Davidem Karáskem - doprovodný program v podobě ukázek městského mobiliáře na nádvoří radnice, představení práce designéra, příklady vytváření souboru městských mobiliářů, zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí. Přednáška bude doprovázena snímky z realizací a dalšími příklady.

Foto: lavička Preva Urbana, Place Aristide Briand v centru Lyonu, archiv mmcité

30. 8. 2015

Krajinské korso vol.3

Třetí ročník Krajinského korsa, tentokrát v Piaristické a České ulici / Foto: Ondřej Brynych

17. 8. 2015

Cena statutárního města České Budějovice 2014

Cenu statutárního města České Budějovice 2014 získali Josef Pleskot, Norbert Schmidt, Josef Prokeš a Vojtěch Prokeš za obnovu kostela Svaté Rodiny - http://www.studentskykostel.com/

Všem oceněným ji slavnostně předá v obřadní síni radnice náměstek primátora Jaromír Talíř v pondělí 17. srpna 2015 od 13.00 hodin.


"Obnovou kostela Svaté Rodiny a jeho novým využitím se naskýtá možnost v samém centru historického města získat nový veřejný prostor, který bude sloužit nejen velkému gymnáziu ale i všem obyvatelům. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá."  

Josef Pleskot, autor návrhu

"Kostel - esteticky a duchovně upravený tak, aby rozuměl duši dnešního mladého člověka v jeho hledání. Tento projekt má smysl budovat jen tehdy, naplní-li ho život mladých lidí."  

Josef Prokeš, spirituál Biskupského gymnázia

14. 8. 2015

NP Šumava / Urbanistický a architektonický manuál
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava si nechala v roce 2011 zpracovat hodnocení krajinného rázu, věnovaného především problematice sídelních enkláv. Jedním z výstupů je i urbanistický a architektonický manuál. Jedná se o dokument, který je v České republice ojedinělý. Tento manuál popisuje dochované urbanistické a architektonické hodnoty a zároveň formuluje doporučení pro rekonstrukce a případné novostavby. Autory manuálu (stejně jako celé studie krajinného rázu) jsou Mgr. Tomáš Dohnal, Mgr. Pavel Hubený, Ing. arch. Laura Jablonská, Doc. ing. arch. Jiří Löw, Mgr. Jaroslav Novák, Ing. Eliška Zimová.