14. 8. 2015

NP Šumava / Urbanistický a architektonický manuál
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava si nechala v roce 2011 zpracovat hodnocení krajinného rázu, věnovaného především problematice sídelních enkláv. Jedním z výstupů je i urbanistický a architektonický manuál. Jedná se o dokument, který je v České republice ojedinělý. Tento manuál popisuje dochované urbanistické a architektonické hodnoty a zároveň formuluje doporučení pro rekonstrukce a případné novostavby. Autory manuálu (stejně jako celé studie krajinného rázu) jsou Mgr. Tomáš Dohnal, Mgr. Pavel Hubený, Ing. arch. Laura Jablonská, Doc. ing. arch. Jiří Löw, Mgr. Jaroslav Novák, Ing. Eliška Zimová.


Urbanistický manuál začíná charakteristikou historických sídel a možnostmi doplňování stávající struktury. Pokračuje detailnějším umístěním stavby na pozemku, vůči okolním stavbám a komunikacím a v závěru popisuje prvky veřejného prostoru, jako jsou zpevněné plochy, oplocení, zeleň a drobná architektura.


Architektonický manuál rozlišuje jednotlivé šumavské oblasti a na jejich základě definuje základní proporce staveb, ale i detaily, jako materiálové řešení, okna, dveře, nebo komíny. Manuál respektuje změnu funkcí staveb z převážně hospodářské na rekreační a proto se zabývá například i řešením parkování automobilů.


Vše je perfektně vysvětleno pomocí referenčních obrázků, které ukazují jak vhodné, tak i nevhodné postupy (červená a zelená). Většina nevhodných příkladů je dokumentována na současných fotografiích ze Šumavy, pro některé vhodné příklady bylo třeba sáhnout do zahraničí, takže potom nepřekvapí stavby Giona A. Caminady, které jsou vhodným příkladem kultivovaných soudobých řešení domů v alpském prostředí (tedy ne jako příklad určený k doslovnému napodobení, ale jako ukázka reakce na specifické prostředí). Mimochodem, Gion A. Caminada má v současné době výstavu v Prášilech...Cílem manuálu tedy není omezovat, nebo regulovat, ale spíše zvyšovat povědomí o lokální architektuře. Většina nekvalitních staveb totiž vzniká především z neznalosti tradičního tvarosloví a nedostatku respektu ke kulturním hodnotám. Bohužel, právě proto, že je manuál spíše návodem, než zákonem, postrádá většina stavební produkce na Šumavě jakékoliv architektonické kvality, které by byly srovnatelné se současnou architekturou v rakouských, nebo švýcarských alpách. To se samozřejmě netýká pouze Šumavy, ale i dalších jihočeských lokalit, jako je Blanský les, Novohradské hory, nebo jihočeská blata, pro které by se mohl stát tento manuál vzorem. 

Celý manuál v digitální podobě si můžete stáhnout zde: http://zkr.npsumava.cz/manualy/


Text / Tomáš Zdvihal

1 komentář:

  1. Texty a grafika vychází z územní studie Šumava pořízené Krajským úřadem Jihočeského kraje

    http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/us-sumava/

    OdpovědětVymazat