13. 9. 2015

Komunitné centrum Máj / nominace CE∙ZA∙AR

Komunitné centrum je súčasťou projektu regenerácie panelového sídliska Máj z 80. rokov 20. storočia a súčasťou budúceho centra štvrte s trhovým námestím, budovou pošty, poisťovne a plánovanou polyfunkčnou zástavbou. Objekt je určený pre služby sociálnej starostlivosti zameranej na deti a mládež, nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež, stredisko primárnej prevencie, sociálne poradenstvo... Prostredníctvom diela vytvorili autori podmienky pre používanie verejného priestoru, čo je nevyhnutnou súčasťou regenerácie existujúcich obytných štvrtí, v ktorých býva väčšina ľudí žijúcich v mestách.

Autor: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan / Autor fotografie: SLLA Architekti

Komunitní centrum Máj od ateliéru SLLA / Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan / získalo Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2015 v kategorii Občianske budovy a zároveň bude slovenskou nominací na prestižní evropskou cenu Mies van der Rohe Award.

7. 9. 2015

Možnosti prostoru / Marcela Steinbachová, Barbora Škaloudová

Jako další v řadě architektonických výstav jsme se tentokrát rozhodli zaměřit především na naše nejmladší diváky, avšak celý projekt je koncipován tak, aby se stal přitažlivým rovněž pro „hravé“ dospělé. Oslovené autorky – architektka Marcela Steinbachová a lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se zde na základní elementy - jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura…. Dotýkají se jak samotného zařizování místnosti, tak i toho, co není vidět a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost i tvořivost.