19. 5. 2015

PARK 4DVORY - Grand Prix architektů 2015

 
PARK 4DVORY získal čestné uznání kategorie krajinářská architektura - Grand Prix architektů 2015. 

Tento projekt byl vybrán v architektonické soutěži mezi 25 soutěžními návrhy / viz odkaz

Park 4Dvory / Investor / Statutární město České Budějovice

Autoři / Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík

Spolupráce / Terezie Havlíková, Kateřina Koudelová, Pavla Drbalová, Jitka Daňková,
Jan Cyrany, Eva Teplická
 
Lavice Vagabund/ Jan Zemánek / Spoluautor dřevěných laviček: Tomáš Jiránek


Zadavatel: Statutární město České Budějovice / Ivana Popelová, Lenka Růžičková

Hlavní dodavatel / Gardenline s.r.o Lukáš Krulich, Petr Nepovím
 

Doprava: Linda Smítalová / Elektro: Ludmila Jelínková / ZTI: Blahoslav Kvasnica / Vytápění: Josef Hejč / Skatepark: Gabriela Fejtová / Statika: Jan Šedivý / Požárně bezpečnostní řešení: Lubomír Bauer / Vodohospodářské stavby: Miroslav Vaškovič / Konzultace sukcese: Radomír Řepka / Technický dozor investora: MANE engineering s.r.o. Jitka Petráňová
 

Od architektonické soutěže ke kolaudaci stavby / 1. 2012 - 08. 2014 / Projektová příprava: 10. 2012 - 11.2013 / Realizace: 12.2013 – 08.2014 / Uvedení do provozu: 19.09. 2014
 
celkem plocha parku cca 28 400 m2 / sukcesní plochy cca 16 900 m2 / trávník parkový cca 5 500 m2 / zpevněné plochy cca 6 000m2 / cena stavby cca 30 mil. Kč s DPH


Park byl slavnostně otevřen 19. září 2014. Byl vybudován na místě bývalého vojenského prostoru v centrální poloze mezi sídlišti Máj a Vltava. Dokumentace byla zpracována na základě vítězného  návrhu architektonické soutěže z r. 2012.

Fotografie / Jakub Holas

14. 5. 2015

K zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově / vyjádření ČKA

Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. 
 
Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO. Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do této zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. Česká komora architektů (ČKA) se domnívá, že by bylo nesmyslné opakovat tyto chyby minulosti – žádoucí je naopak využít příležitosti, kdy je stávající objekt otáčivého hlediště nutné demontovat, k rehabilitaci tohoto unikátního díla krajinářské architektury, jež by byla bezpochybným přínosem pro vlastní zámecký areál i město Český Krumlov.

Scéna Jihočeského divadla s otáčivým hledištěm může v Českém Krumlově zůstat, aniž by se tak stalo za cenu dalšího fatálního zásahu do komplexu jedinečné barokní zámecké zahrady – dokazují to i výsledky studentské soutěže, vypsané v roce 2012 Fakultou architektury ČVUT v Praze. Aktuálně připravovaná soutěž, jejímž vypisovatelem je město České Budějovice, jako zřizovatel Jihočeského divadla, by měla prověřit různá řešení a vhodná umístění nové scény s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu, bez jejího znehodnocení, jež by mohlo vést až k vyškrtnutí města Český Krumlov ze Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

ČKA podporuje architektonické soutěže, zejména pokud se jedná o tak významné veřejné zakázky, jakou je i případná výstavba nové divadelní scény v Českém Krumlově – v takovýchto případech nabízí ČKA vypisovatelům podporu při přípravě kvalitních soutěžních podmínek i vlastní organizaci soutěže. Komora však považuje za nesmyslné a z hlediska vlastní soutěže i z hlediska nakládání s veřejnými prostředky za kontraproduktivní připravovat soutěž na jakékoliv místo v rámci historické zahrady českokrumlovského zámku.

Domníváme se, že nejde vůbec o jakýsi spor památkové péče na straně jedné a takzvané živé kultury na straně druhé. Jde o zcela zásadní otázku po naší kulturnosti, spočívající i ve schopnosti reflektovat a vážit si hodnot, které jsme zdědili po předchozích generacích.

ČKA vyjadřuje tímto stanoviskem jednoznačný nesouhlas s potvrzením umístění otáčivého hlediště venkovní scény Jihočeského divadla v zámecké zahradě v Českém Krumlově a vyzývá k respektu k nevyčíslitelnému významu této památky.