31. 3. 2016

MODULÁRNÍ FILHARMONIE


MODULÁRNÍ FILHARMONIE - IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC - IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Cílem architektonické soutěže je přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže je navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

The purpose of the architectural competition is to bring attractive ideological solutions for the proposal of a new multi-purpose building of the philharmonic orchestra in České Budějovice. The topic of the competition is the design of a multi-purpose centre of the South Czech Philharmonic with a variable hall for an audience of up to 1,000 persons, combined with an open stage for open-air concerts with all the necessary amenities for the artists as well as for the visitors of the cultural installation of the South Czech Philharmonic.

23. 3. 2016

MARTE.MARTE – APPEARING SCULPTURAL

24.03. – 22.04.2016 - Vernisáž 23.03.2016 19:00 - Kurátor Michal Škoda


PŘEDNÁŠKA ARCHITEKTŮ VE STŘEDU 23. 3. OD 17:00 – STUDENTSKÝ KOSTEL SV. RODINY, KARLA IV.

Bratři Bernhard / 1966 / a Stefan Marte / 1967 / vystudovali obor architektura na Technické Univerzitě v Innsbrucku. V roce 1993 společně založili atelier Marte. Marte Architecten ve Weileru, malé obci ve spolkové zemi Vorarlbersko v údolí Rýna. Vedle řady soukromých domů postavili též úctyhodný počet oceněných budov v oblasti kultury, vzdělávání, infrastruktury a zdravotnictví. Jejich budovy charakterizuje přísný smysl pro abstrakci, redukci a cit pro jejich umístění. Četné úspěchy na soutěžích a mezinárodní ocenění jsou dokladem přínosu tohoto atelieru, jehož tým má v současnosti 25 zaměstnanců.