28. 6. 2013

Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge

Soutěžní návrh na Centrum halových sportů / Martin Kačírek, Jakub Děnge / spolupráce: Tomáš Fremr (statika)
Architektonické řešení

Základní ideou bylo navrhnout jednoduchý, avšak plně funkční objekt, který svým uniformním výrazem umožňuje pořádat utkání vrcholového sportu na mezinárodní úrovni a zároveň sloužit i pro pravidelný amatérský trénink nebo společenská setkání. Pravoúhlá hmota na obdélném půdorysu, s racionálním dělením na jednotlivé části, je umístěna na vyhrazeném pozemku, jehož východně-západní orientaci navrhovaný objekt sleduje.

26. 6. 2013

Českobudějovičtí cyklisté a chodci

Magistrát města České Budějovice z iniciativy úřadu hlavního architekta a českobudějovického občanského sdružení Domovina vyslyšel přání chodců a cyklistů zasednout ke společné debatě a veřejné diskusi o bezpečných cestách chodců a cyklistů při jejich každodenním pohybu městem.

20. 6. 2013

Spolkový dům Slavonice na mezinárodní přehlídce v Londýně

Právě v těchto dnech se na mezinárodní přehlídce architektury v Londýně představuje Spolkový dům Slavonice. London festival of Architecture se koná v městě nad Temží od 1. do 30. června 2013. V rámci tohoto festivalu se koná výstava Atlas of the Unbuilt World / The Bartlett School of Architecture, Royal Ear Hospital, London WC1E 6AP. Mezi šedesátkou architektonických modelů se představuje i Spolkový dům Slavonice. 

SPOLKOVÝ DŮM VE SLAVONICÍCH_ZELENÉ PAMÁTKY

Mahulena Svobodová, odborná spolupracovnice programu Zelené památky

13. 6. 2013

Skvělý dům na špatném místě?

Skvělý dům na špatném místě? Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka.

Zhruba před čtyřmi lety se v Českých Budějovicích poprvé představil projekt Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka. Projekt Jana Kaplického ze studia Future Systems dostal díky svému neobvyklému tvaru přezdívku Rejnok a vzbudil poměrně velké diskuse o jeho potenciálu i případném riziku. České Budějovice nemají důstojný koncertní a kongresový sál (s dostatečnou kapacitou, vyhovující akustikou a technickým zázemím), což je jedna z věcí, na kterých je možné postavit strategii turistického ruchu.

12. 6. 2013

Proluka Štítného / Vojtěch Tecl


Vojtěch Tecl / Atelier ŠIKOLA – KROČÁK / Katedra Architektury FSV ČVUT PRAHA / 2013

Projekt zástavby proluky a vnitrobloku existující struktury města v ulici Štítného v Českých Budějovicích.

vnitroblok a jeho dům. od začátku vnímám vnitroblok jako zásadní a stěžejní téma projektu. fasáda doulice je jeho logickým vyústěním. blok vnímám jako osadu, vesnici se svoji poetickou atmosférou. skrze vnitroblok prochází komunikace pasáží. abych zachoval atmosféru vstupuji analogicky s domem, který není založen na vytváření prostorů uvniř, ale kolem. insparací se stala “zeď”, která formuje a vytváří prostor. místo pasáže zpřístupňuji blok tím, co je v budějovicích typické. prolukou. proluka je chyba města. v budějovicích se stává komunikací. degraduje. z chyby se stává zvyk. to co lidé znají, to užívají. dům je pevný a vážný do ulice, uvnitř se otvírá. okna do ulice mají řád, uvnitř ho ztrácí. dům je určen mladým. co-working centrum, pronajímatelné dílny, tržnice, startovní a studentské bydlení. pohledový beton jako materiál umí stárnout. dům chce stárnout. dům se snaží být méně než městem. je jím tvořen a formován.