20. 6. 2013

Spolkový dům Slavonice na mezinárodní přehlídce v Londýně

Právě v těchto dnech se na mezinárodní přehlídce architektury v Londýně představuje Spolkový dům Slavonice. London festival of Architecture se koná v městě nad Temží od 1. do 30. června 2013. V rámci tohoto festivalu se koná výstava Atlas of the Unbuilt World / The Bartlett School of Architecture, Royal Ear Hospital, London WC1E 6AP. Mezi šedesátkou architektonických modelů se představuje i Spolkový dům Slavonice. 

SPOLKOVÝ DŮM VE SLAVONICÍCH_ZELENÉ PAMÁTKY

Mahulena Svobodová, odborná spolupracovnice programu Zelené památky


Letos na podzim bude dokončena obnova a zahájen provoz Spolkového domu ve Slavonicích.  Nabídne environmentální vzdělávací programy a bude sloužit jako společenské zázemí města. Tento bývalý německý spolkový dům otevřený v roce 1932 na půdorysné stopě středověké hradby v historickém jádru Slavonic byl v 80. letech 20. století znehodnocen nedokončenou přestavbou na kino, původní interiér byl zničen a dům zahalila řada přístaveb.

Stavba nového Spolkového domu je dnes v etapě dokončovacích prací, od prvních myšlenek na koupi a oživení tohoto zchátralého slepence ale uplynulo více než 10 let. Slavonická renesanční, o.p.s. - vlastník a budoucí uživatel - na plánech obnovy úzce spolupracovala s architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem (ov - architekti).  Základní cíl vrátit domu jeho původní poslání společenského centra města doplnili o požadavek nízkoenergetického standardu a  zadání, že dům sám bude vzdělávacím programem, atrakcí, názorným příkladem.

Nový Spolkový dům má lapidární a pro místo typický, samozřejmý tvar odpovídající zároveň  nárokům na nízkou spotřebu energií.  S ohledem na vnější výraz a také nárazový provoz je dům  zateplen z vnitřní strany. Vnější plášť domu tvoří kombinace původního a nového neomítnutého  zdiva, ve kterém lze „číst“ historii. Nic z toho by nebylo možné bez 55 milionů korun, které z 90% procent pokryla dotace  z Operačního programu  životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, ani bez spolehlivé stavební firmy Podzimek a synové, která vše realizuje.

V roce 2009 získala architektonická studie cenu Hlávkovy nadace, letos byla vybrána na mezinárodní výstavu London festival of Architecture, mezitím byla několikrát publikována. Zeptala jsem se hlavních aktérů, jednoduše na tři stejné otázky: 

Co je pro Vás na Spolkovém domě ve Slavonicích nejdůležitější/nejzajímavější? Co Vás v průběhu stavby nejvíc překvapilo/bylo nejtěžší? Na co se nejvíc těšíte/jste zvědavi po jeho dokončení?


Martin Urbánek, Podzimek a synové s.r.o.

1. Co je pro Vás na Spolkovém domě ve Slavonicích nejdůležitější/nejzajímavější?

Nejdůležitější na Spolkovém domě ve Slavonicích je spokojenost investora s kvalitně odvedenou prací. A v prvé řadě, aby se mohl investor a občané Slavonic chlubit stavbou  Spolkového domu, který bude sloužit občanům i návštěvníkům města. Důležité je také, abychom  splnili představy projektanta a architekta, a konečný výsledek stavby byl takový, jaký byl původní  záměr. V neposlední řadě je také důležitý ekonomický výsledek našeho snažení. Nejzajímavější po technické stránce je zateplení objektu z vnitřní strany.
2. Co Vás v průběhu stavby nejvíc překvapilo/bylo nejtěžší?

Nejtěžší na Spolkovém domě ve Slavonicích bylo vypořádání se s klimatickými  podmínkami, koordinace demoličních prací a speciální otisk bednění do pohledových betonů.  Celá hrubá stavby se dokončovala v zimě a následné práce na fasádě a střeše se provádí za  neustálého de štivého počasí. Už máme té vody plné zuby... Koordinace demoličních prací  probíhala na malém prostoru a ve složité situaci městské památkové zóny. Pohledové betony  mají speciální spárořez z dřevěného bednění z latiček různé šířka a hloubky, které mají zároveň akustické funkce při tlumení zvuku.

3. Na co se nejvíc těšíte/jste zvědavi po jeho dokončení?

Po dokončení stavby se nejvíc těším na pohled z foyeru do haly, na celkový interiér, na barevnost toalet, na pohledové betony a na pohled do tváří lidí navštěvujících tento objekt. Dále jsme zvědavi na fungování Spolkového domu, které budeme určitě sledovat. Přejeme provozovatelům hodně úspěchů.


Štěpán Valouch, ov – architekti

1. Co je pro Vás na Spolkovém domě ve Slavonicích nejdůležitější/nejzajímavější?

Na projektu nás od začátku zajímal vztah k jedinečnému historickému prostředí města Slavonice. Obnovu domu jsme navrhli tak, aby zapadl do kontextu místa a jeho architektura byla sebevědomá. Přáli bychom si, aby dům po dokončení dobře sloužil svým obyvatelům. Stavebně se nová, převážně betonová konstrukce provazuje se starým zdivem, což přináší mnohá atypická konstrukční řešení. Sledování proměny domu je radost.

2. Co Vás v průběhu stavby nejvíc překvapilo/bylo nejtěžší?

Potvrdil se předpoklad průběhu hradební zdi a překonal naše očekávání. Středověká hradba, na které stojí obvodová zeď vyskládaná z kamenného zdiva, je založena 5,5 metru pod dnešní úrovní terénu. Hradba je v patě přes dva metry široká a byla založena dle archeologů někdy ze 13. až 14. století. Fortelnost s jakou je provedena, je pro nás překvapením. Na druhou stranu stavební úpravy z 80. let stavbu do značné míry poškodily a míra nesourodosti zdiva ukrytého pod omítkami je značná. Ceníme si, že byly překonány úvahy nad zbouráním celého domu a realizování no vostavby namísto rekonstrukce. A jsme rádi za tým, který stavbu dává dohromady, od stavbyvedoucích a dělníků na stavbě po dobrý technický dozor.

3. Na co se nejvíc těšíte/jste zvědavi po jeho dokončení?

Mimoto, že je pro nás malý zázrak, že dům bude vůbec dokončen, jsme zvědavi na jeho  začlenění do městského života. Těšíme se, až se vyladí provoz a dům se stane běžný svým uživatelům a samozřejmý pro obyvatele Slavonic.


Olga Žampová, Slavonická renesanční, o.p.s.

1. Co je pro Vás na Spolkovém domě ve Slavonicích nejdůležitější/nejzajímavější?

Spolkový dům je srdeční záležitost. Je zdánlivě němým svědkem historie v jedinečném městě, ve Slavonicích. Na plánu přestavby, na novém Spolkovém domě je pro mne nejdůležitější a zároveň nejzajímavější, jak architekti a podle nich i stavba, naplňují zadání, aby dům „promlouval“, interpretoval místní dědictví. Všechny další parametry zadání se k tomuto vztahují, jaksi samozřejmě vyplývají nebo navazují. Výstižně to vyjadřují slova hodnotící komise Hlávkovy nadace z roku 2009: „... Architektonická studie Spolkového domu ve Slavonicích vyniká civilností, citlivostí a kvalitou svého provedení. Pokouší se nabídnout seriózní odpověď na zásadní témata lidského společenství na malém městě, reaguje přiměřeně na historický kontext, nechce převracet, ani provokovat. Má potenciál stát se nástrojem kultivace polis, zdrojem radosti a poznání...“ Pro mne je důležité, zajímavé a hlavně krásné být přímým účastníkem zhmotnění této oceněné studie obnovy Spolkového domu ve Slavonicích.

2. Co Vás v průběhu stavby nejvíc překvapilo/bylo nejtěžší?

Na stavbě se pořád něco děje, o překvapení ani zdánlivé těžkosti není nouze. O stavbu se stará výborná sestava: architekti, stavbyvedoucí, stavební dozor, dělníci, dodavatelé. Zásadní momenty, ta NEJ překvapivější bez váhání vybírám: objev mohutné středověké hradební zdi v základech Spolkového domu. Hradba z opracovaných lomových kamenů byla objevena vloni v červenci, důkladně prozkoumána, zaznamenána a opět ukryta. Stojí na ní severní obvodová zeď

Spolkového domu, nový dům tak vyrůstá ze starých základů. Druhým překvapivým momentem bylo odbednění posledního betonového bloku, kterým se vyloupla do krásy hrubá stavba domu. Nechci se rouhat ani znevažovat všechny potíže, které nás již potkaly, ale mám dojem, že nejtěžší ještě nenastalo.

3. Na co se nejvíc těšíte/jste zvědavi po jeho dokončení?

Na všechno se těším, na všechno jsem zvědavá. Dům často procházím společně se spolupracovníky. My všichni, kdo v domě budeme pracovat, se snažíme být účastníky té velké proměny. Těšíme se na provoz, který se bude v domě odehrávat – různé programy v různých prostorách - výuka žáků v učebně, výstava na galerii a v sále v patře, prohlídky domu s průvodcem, informace pro výletníky v Návštěvnickém centru Graselových stezek, prodej místních produktů, nabídka knih v badatelně atp. Těším se na rušnou letní sezónu a zimní klid. Těšíme se na probuzení, na další etapu zajímavého života našeho Spolkového domu ve Slavonicích.

Tisková zpráva / Slavonická renesanční, o.p.s. / Spolkový dům Slavonice / 11. června 2013

Žádné komentáře:

Okomentovat