22. 1. 2021

Soutěž / Nová základní škola pro UhříněvesMěstská část Praha 22 vyhlašuje užší jednofázovou architektonickou soutěž, jejímž předmětem je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zájemci o účast se mohou hlásit formou žádostí do 22. února 2021. V případě postupu do užšího kola pak budou mít čas na zpracování návrhů do 28. května 2021. Výsledky soutěže porota oznámí v létě.