28. 12. 2012

TOP5 / CBArchitektura 2012

Je konec roku 2012, tak si pojďme udělat malé shrnutí. Především děkujeme všem fanouškům, přispěvatelům, sponzorům, novinářům a politikům, kteří se jakýmkoliv způsobem na projektu podíleli. A co bylo podle CBArchitektura pět nejvýznamnějších událostí v budějovické architektuře za poslední rok? Bez uvedení pořadí je to následující:

- 4 architektonické soutěže během jednoho roku odkaz
- dalších 365 dní bez hlavního městského architekta odkaz
- výstava Mjölk a její publikování na Archdaily.com odkaz
- první budějovická cyklojízda a piknik na náměstí odkaz
- úmrtí architekta Jiřího Stříteckého

Jaké byly v roce 2012 nejčtenější příspěvky na blogu CBArchitektura? Bavorovice, územní plánování a architektonické soutěže. Je zajímavé, že negativní a kontroverzní témata jsou v popředí, přestože tvoří odhadem pouze pětinu webu. Je to škoda, mnohem radši píšeme o zajímavých projektech. Naším hlavním cílem zůstává podporovat vznik dobré architektury.
- Bavorovice podle CBArchitektura odkaz
- územní plánování po česku odkaz
- Bavorovice podle Aracena s.r.o. odkaz
- promarněná šance odkaz
- park 4 Dvory / 2.místo odkaz

20. 12. 2012

Spolek CBArchitektura

... o platformě CBArchitektura

Spolek CBArchitektura je neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a kraji a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Cílem projektu není navrhovat konkrétní stavby, ale vytvořit platformu pro sdílení názorů o současné architektuře a urbanismu. Cílovou skupinou projektu jsou občané a zastupitelé města. Jednotlivá témata se věnují základním otázkám jak stavět - proč stavět - co stavět, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž nebo architektonický workshop, a dále tématu veřejných staveb a veřejného prostoru.

Přehled našich aktivit v letech 2012-2017:

- blog www.cbarchitektura.cz, který je archivován Národní knihovnou ČR / 220 000 zobrazení stránek.
- facebook CBArchitektura / cca 3200 sledujících s průměrným měsíčním dosahem 35 000 zobrazení.
- prezentace v pořadech Bourání RadioWave a Českého Rozhlasu.
- rozhovory pro Deník, MF Dnes, Lidové noviny, týdeník Euro, ASB, Sedmička a další.
- prezentace v časopisech Era21 a Architekt nebo publikaci Hybatelé komunit od Nadace Partnerství.
- prezentace na Pecha Kucha Night Brno, Plzeň, Znojmo, Vodňany.

- spolupráce na přednáškách o architektuře s Domem umění České Budějovice.
- prezentace v publikaci a na výstavě Czechscape v Galerii Jaroslava Fragnera.
- uspořádání šesti ročníků Dne architektury v  Českých Budějovicích a projektu Piknik ve veřejném prostoru.
- spolupráce s Fakultou umění a architektury v Liberci / semestrální projekty.
- pravidelná účast a prezentace na OTTA - Open Think Tank Architektů, pořádaný Českou komorou architektů a prezentace v oficiálním Bulletinu České komory architektů.

- spolupráce na přípravě a organizaci architektonických soutěží / Dostavba Jihočeské vědecké knihovny / revitalizace centra Planá n. L. / Park 4Dvory / Centrum halových sportů / park Háječek
- členství v Komisi pro architekturu a územní rozvoj, která je zřizovaná radou města České Budějovice.
- spolupráce na přípravě veřejných zakázek a koncepcí města Vimperk, Nepomuk, Benešov a obce Úsilné.
- spolupráce na akcích PechaKucha Night České Budějovice, Budějovický Majáles, Cyklo Budějovice, kulturního prostoru Kredance nebo Krajinského korza.

- přednáškový cyklus na téma současné architektury a zadávání veřejných zakázech / Brno, Benešov, Křemže, Nitra, Plzeň, Prachatice, Vimperk, Velešín, Nepomuk, Jablonec.

- vydání průvodce po současné jihočeské a hornorakouské architektuře veřejných staveb, s více než 80 příklady dobré praxe a spolupráce ... viz průvodce po architektuře

Pokud Vás naše aktivity zaujaly a chcete podpořit činnost spolku CBArchitekura, budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Jistě najdeme způsob, jak pomoci buď finančně nebo i jakkoliv jinak. Na požádání vystavíme sponzorskou smlouvu a dodáme kopii stanov. Děkujeme.

Ing. arch Miroslav Vodák
Fakulta architektury ČVUT, praxe ateliér A8000 - Střítecký Krupauer, CGA Architects, New York

Ing. arch Tomáš Zdvihal
Fakulta umění a architektury v Liberci, praxe ateliér AI Design Evy Jiřičné, třiachitekti

Ing. arch Kateřina Landová
Fakulta umění a architektury v Liberci, praxe v ateliéru třiarchitekti, doktorandské studium ČVUT

kontakt: cbarchitektura@gmail.com / tel. 732 418 591 / www.cbarchitektura.cz

Přednášky a výstavy 2012

Za rok 2012 patří poděkování Michalovi Škodovi/Dům umění České Budějovice, Petrovi Adámkovi/Nadace Vodafone, Barboře Jandové a Karolíně Dvořákové/Nadace O2 Think Big a OS Domovina/Za živé město. Děkujeme také všem přednášejícícm a každému kdo přišel, anebo se jinak podílel a sdílel. Pokud se bude nadále dařit, v dalším roce se můžete těšit na jména jako Takeshi Hosaka, Miroslav Šik nebo Cobe/Vanessa Miriam Carlow.

18. 12. 2012

SPOLEČNÝ PROSTOR / ADAM GEBRIAN

SPOLEČNÝ PROSTOR / ADAM GEBRIAN / 18.12. od 18.30 / DŮM UMĚNÍ

Adam Gebrian je fanoušek architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights (vystupoval 10x) v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave. V letech 2009-11 působil na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci. Podílel se na přípravě neúspěšné kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, na vzniku první soukromé školy architektury v Česku - Archip. Jednou týdně vytváří seriál o současné architektuře pro Lidové noviny, jednou za čtrnáct dní pro deník Metro a je jedním ze čtyř členů občanského sdružení Městské zásahy. Byl kurátorem výstav Městské zásahy Praha 2010, Brno 2011, Ostrov pokladů, Ze života lidí a domů a Anastomosis. Momentálně žije v Praze.                 
http://ag-ent.blogspot.cz/

Náměstí TGM Tábor / Tomáš Zdvihal, Jakub Hendrych, Jan HendrychCELKOVÉ ŘEŠENÍ LOKALITY

Stávající prostor náměstí lze rozdělit na tři části: 1) prostor podél procházející ulice 9. května, který slouží pro pohyb lidí mezi centrem a nádražími, 2) volný prostor před školou, který svou koncepcí a vzhledem neláká ke společenskému využití a 3) neurčitě formované plochy zeleně, které jsou spíše bariérou, doplněné druhově/vzhledově různými stromy.

Komunikační osu města tvoří spojnice tří důležitých náměstí - Žižkova, Masarykova, Husova. Na jedné straně osy je rostlé město s historickým klidným náměstím, na druhé tepající dopravní uzel (vlak/bus) s náměstím parkového charakteru. A uprostřed osy je náměstí, které má svojí polohou na obchodní třídě, mezi školami a knihovnou, s návazností na botanickou zahradu a rybník Jordán, potenciál stát se živým městským prostorem pro obyvatele Tábora.

Náměstí dominuje budova školy, která tvoří severní fasádu náměstí. na jižní straně jsou domy, které mají v parteru obchody, restaurace, kavárny. Východní a západní fasády jsou tvořeny domy s klidnějším charakterem a s uzavřeným parterem. Náměstí nevnímáme pouze jako mezeru v uliční čáře obchodní třídy, ale chápeme ho jako plochu vymezenou fasádami okolních domů, kterou ulice 9. května prochází. Cílem návrhu je tedy vytvořit spojitý prostor, který má vtahovat obyvatele do náměstí. Tento spojitý prostor (shared space) je tvořen několika vrstvami, které se navzájem doplňují a překrývají.

15. 12. 2012

Rozpočet 2013


Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města pro rok 2013. Když jsme si prošli běžné a kapitálové výdaje v tradiční "user friendly" excelové tabulce, narazili jsme na tři položky, které nás zaujaly. Zaprvé to byla výše předpokládaného ročního platu hlavního architekta, která ukazuje, že platové ohodnocení nebude pro uchazeče zásadní problém - pokud se hlavního architekta podaří najít. Otázkou je tedy jiná motivace a tou je - podle našeho názoru - pocit, že jeho práce bude respektovaná a podporovaná, především ze strany politiků. V letošním roce se podařilo uspořádat 4 architektonické soutěže. Pokud se ale v dalším roce chceme zaměřit i na kvalitu, neobejde se to bez fungujícího odboru hlavního architekta.

8. 12. 2012

Jihočeské soutěžení


Za posledních deset let v Českých Budějovicích proběhla asi jen jedna architektonická soutěž. Letos proběhly či se připravují hned tři. Hlavní zásluhu na tom podle mě mají mladí architekti z blogu CBArchitektura, kteří neúnavně přesvědčovali místní politiky o významu kvalitní architektury pro město.

Petr Lešek,
člen představenstva ČKA 

Na stránkách ČKA máme zveřejněny informace o dalších deseti probíhajících soutěžích se záběrem od Českých Budějovic přes Klatovy po Tábor. Mimochodem myslíte si, že je to náhoda, nebo jsou Jihočeši ve vypisování soutěží aktivnější? Napiště nám.


Děkujeme. Podle nás má na této jihočeské anomálii zásluhu dalších pár osobností, např. starosta Tábora Jiří Fišer, nebo místostarosta Vodňan Pavel Janšta, v minulosti primátor Českých Budějovic Miroslav Beneš a další, které zatím neznáme a možná ani oni neznají nás. Jistě se v každém městě najde alespoň jeden dobrý architekt, schopný politik, či úředník, milovník architektury, nebo prostě jen člověk, který chápe význam a potřebu architektonických soutěží. Právě u jednotlivců to v menších městech začíná a naší snahou bude tyto lidi podporovat v jejich snažení. Mělo by to být snahou i občanské společnosti. Jak a Proč? Odpověď naleznete v předchozím článku http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/4-architektonicke-souteze-co-dal.html

4. 12. 2012

Přednáška / Marek Jan Štěpán

„Moderní sakrální architektura - kaple, kostel, katedrála
Marek Jan Štěpán / Horká Vana - 4.12. od 16.00

Vnímání sakrálních staveb prochází poslední dobou změnou. Danost archetypu kostela nemá pevné kontury a ztrácí se v jakési pluralitní mlze. Vlastně je vše možné. Některé myšlenkové odnože dokonce zašly tak daleko, že začaly útočit na samou podstatu sakrality prostoru a atakují jej zevnitř. A právě tato bezbřehost ovlivňuje zpětně naše vnímání sakrálních staveb. Jak má vlastně vypadat současný kostel?

Marek Jan Štěpán (*1967) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně a v roce 1997 založil Atelier Štěpán jako autorský ateliér, zabývající se architekturou a designem. Mezi jeho realizace patří největší porevoluční kostel sv. Ducha v Ostravě (2007) , kostel sv. Ducha v Šumné (2008), Areál mše Benedikta XVI. v Brně (2009) či Café fara v Kletnici (2009-12). Je autorem unikátního konceptu bydlení Freedomky, držitelem Ceny Klubu za starou Prahu a Grand prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. V letech 1997 až 2011 vyučoval na VUT v Brně. Nyní pracuje na velké liturgické úpravě katedrály v Českých Budějovicích.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
 Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

1. 12. 2012

Je město připraveno na parkovací dům?V těsném sousedství historického jádra se připravuje projekt, po kterém město i veřejnost již dlouhou dobu volá. Parkovací dům na rohu ulic F.A.Gerstnera a Goethova. Loňský rok se mluvilo o 200 parkovacích místech (150 pro veřejnost), dnes se mluví dokonce o více jak 300. Pokud radnice nechce připustit definitivní ucpání historického jádra automobily, mělo by začít připravovat strategii, jejímž cílem by mohlo být zrušení všech 139 parkovacích míst v historickém jádru pro přespolní a proměna na obytný veřejný prostor, např. formou Shared space, kdy jsou si všichni účastníci provozu rovni, protože zde neexistují dopravní značky, ani rozdělení na chodník a vozovku. Nejlepším nástrojem je samozřejmě ideová architektonická soutěž, kde spojí síly architekti, dopravní inženýři, sociologové a další odborníci. Proč? To se dočtete zde

Ve srovnání je použito náměstí a kruhový objezd u Globusu ve stejném měřítku.

Text / Tomáš Zdvihal

PS. Tento příspěvek jsem doplnil o volumetrickou studii parkovacího domu, kterou jsme kdysi prezentovali investorovi i magistrátu. Jedná se pouze o koncept a realizován bude jiný projekt od jiného architekta / MV