26. 7. 2021

Soutěž - Dům sociálních služeb Pod lipami


Městská část Praha 3 vyhlašuje soutěž o návrh na dům sociálních služeb v ulici Pod lipami. Cílem je nalézt architektonický návrh nového zařízení poskytující komplexní pobytovou péči pro seniory a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Soutěž se vypisuje jako užší, anonymní a jednofázová. Termín odevzdání soutěžních návrhů je v prosinci 2021 a bude je hodnotit porota složená ze zástupců městské části a nezávislých odborníků, kteří mají s tímto druhem staveb dlouhodobé zkušenosti. Předsedou soutěžní poroty bude architekt Michal Kohout, v porotě dále zasedne architektka Irena Šestáková, architekt Pavel Nasadil a zástupci radnice. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura. Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny na začátku příštího roku.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek ZDE

8. 7. 2021

Soutěž - Dům s byty pro seniory Krásno


Město Krásno ležící v Karlovarském kraji vyhlašuje soutěž o návrh na bytový dům pro seniory. Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonický návrh na novostavbu domu s minimálně dvanácti malometrážními bezbariérovými byty pro místní občany v seniorském věku a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Novostavba by měla vzniknout na místě současného obchodu na náměstí, který je v nevyhovujícím technickém stavu.

Po vyhlášení soutěže jsme byli informování poskytovatelem profilu zadavatele, že profil zadavatele bohužel neumí přijímat elektronická podání účastníků. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni soutěž formálně přesunout na jiný typ profilu zadavatele. Tento přesun by neměl způsobit zájemcům o účast žádné komplikace - soutěžní podklady zůstávají na profilu zadavatele a jsou kontinuálně dostupné. Formálně se tento přesun tváří jako zrušení soutěže a její opětovné vyhlášení (mezi zrušením soutěže a novým vyhlášením není žádná časová prodleva). Od znovuvyhlášení soutěže do konce lhůtu pro podání soutěžních návrhů je formálně zachována minimální lhůta dle soutěžního řádu.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dum-s-byty-pro-seniory-1