20. 8. 2014

Město lidem / lidé městuKrajinské korzo je dvoudenní pouliční slavnost v Krajinské ulici, kde se představí umělci z Českých Budějovic i zajímaví hosté. Tančit se bude v rytmu salsy čí swingu. Místo si najde také mnoho atrakcí pro děti pod taktovkou výtvarného atelieru Tvor, Debrujářů, hřiště Bez bot a Objevária. Mnoho zábavy si užijí i dospělí návštěvníci. Ať už to budou některé deskové hry, obří šachy, stolní fotbálek, nebo lezecká stěna. Hlavním tématem ovšem bude opět odpočinek v centru města s netradičními kulisami na 400m živé trávy. 

14. 8. 2014

Problém je příležitost / Otevřený dopis zastupitelům

V poslední době se na nás obrátilo několik současných a možná i budoucích zastupitelů Českých Budějovic z různých politických stran a uskupení. Vedli jsme osobní a velmi zajímavé rozhovory, které se týkaly architektury veřejných staveb a veřejného prostoru. 

Protože náš projekt primárně (vyjímky se týkají konkrétních případů) nerozlišuje politickou orientaci, rozhodli jsme se veřejně připomenout několik témat, o kterých si myslíme, že by se mohly objevit ve volebních programech. Nově zvolené zastupitelstvo by jim mělo věnovat zvýšenou pozornost, protože mohou výrazným způsobem ovlivnit fungování a tvář města, které tvoří životní prostor pro sto tisíc lidí.
 

CO VLASTNĚ CHCETE?


 
 
Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět kvalitní současnou architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.
 
Od samého začátku máme v záhlaví blogu CBArchitektura předchozí větu, která popisuje podstatu procesu, který by standardně měl vést ke vzniku dobré stavby, dobrého veřejného prostoru a dobrého města a to v kontextu situace, ve které se naše společnost nachází. Jsou i další cesty, jak se dostat k podobnému výsledku, ty jsou ovšem založeny na jiném způsobu rozhodování, rozdělení pravomocí a odpovědnosti.

Sestavit dobré zadání vyžaduje hodně času, hodně analýz, hodně spolupráce a hodně diskuse o tom, čeho chceme dosáhnout. Nemluvíme tu pouze o vzhledu domu, materiálech nebo konstrukci, ale o širších vztazích architektury, které se týkají sociologie, ekonomie nebo ekologie. Najít dobrého architekta je mnohem jednodušší. Pokud zapomenete ne výběrové řízení o nejnižší cenu práce, ale sestavíte konkrétní kritéria a odbornou nezávislou porotu, pak se kvalita projektanta nebo projektu prosazuje prakticky automaticky.

5. 8. 2014

Centrum pro seniory v Táboře / 1. cena / SKUTEK ARCHITECTURE (CZ) + RAUMLEIPZIG ARCHITEKTEN (DE)

Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. Šárka Voříšková, 
Dipl.-Ing. Urban Schnieber, Dipl.-Ing. Martin Morkramer

Urbanismus

Východisko: oživení a zabydlení

Řešené území je rovinné, ze tří stran ohraničené zarostlými svahy a ze severu rušnou městskou třídou. Nemocniční fasády a asfaltová parkoviště nevybízejí k dobrovolnému pobytu. Hlavní podmínkou pro kladné přijetí bydlení seniorů je zabydlený prostor – zahrádky, uličky, hřiště, náměstí – ve kterém se odehrává běžný život chodců.

Východisko: obnova zelené planiny s výhledem na město

Původně holá pláň byla v průběhu 20. století postupně zastavována velkými solitéry nemocničních budov, měřítkově odpovídajících době svého vzniku. Stará spojnice s centrem – Kozí stezka – lemuje zpustlý sráz, který však byl až do 50. let 20. století udržován a nabízel výhledy na centrum města.