29. 4. 2013

Historické jádro: Analýza veřejného prostoru

Historické jádro Českých Budějovic je to nejcennější a nejstarší, co jsme po předcích v našem městě zdědili. Jednotlivé domy se měnily tak, jak se měnila doba a architektonické slohy a určitě se budou měnit nadále. Zato veřejný prostor je z velké části původním otiskem parcelare purkrabího Hirza z 13. století. Veřejným prostorem myslím ulice a náměstí, které jsou ve vlastnictví města (malé procento vlastní kraj a církev). Tento veřejný prostor má rozlohu 78 300 m2, což je pro představu asi 10 fotbalových hřišť a zaujímá 31% celkové rozlohy historické jádra, které je vymezené vodními toky a ulicí Jirsíkova.

Především kvůli tomuto veřejnému prostoru s jedním z největších čtvercových náměsti lemovaného podloubím a kvůli několika ikonickým domům k nám jezdí většina turistů. Za to vděčíme zřejmě právě Hirzovi a Přemyslu Otakaru II. Čím jsme tomuto prostoru přispěli my?
27. 4. 2013

... šestsetšedesátšest ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky pětsetpadesátpět, čtyřistačtyřicetčtyři, třistatřicettři a dvěstědvacetdva. Volební program a koaliční smlouva je dohoda mezi občany a politiky a "Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta" je tam černé na bílém. My to nenapsali, ani nepodepsali. My jenom chceme, aby politici splnili dohodu. Aby o veřejných zakázkách za stovky milionů spolurozhodoval někdo, kdo na to má vzdělání. Aby vznikla dlouhodobá strategie rozvoje města, nezávislá na čtyřletém volebním období.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

23. 4. 2013

Přednáška / Petr Kratochvíl

/// Současná architektura a veřejný prostor v USA /// 23.4 od 17.00 / Horká vana

Přednáší / Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc./ Ústav dějin umění AV ČR 

Přednáška se zabývá nejnovějšími architektonickými realizacemi v New Yorku, Chicagu, Bostonu a San Francisku. Ukáže stavby S. Holla, F. O. Gehryho, R. Piana, J. Gangové, ateliéru Diller – Scofidio a mnoha dalších. Zvláštní pozornost bude věnována veřejným prostorům, jejichž proměny a architektonické dotváření dnes v USA zažívají neobyčejný boom, ale zároveň jsou doprovázeny zajímavými diskuzemi jak mezi architekty, tak sociology a filozofy. Příkladem je například výstavba na místě zničeného Světového obchodního centra nebo proslulá High Line v New Yorku.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

20. 4. 2013

Zakázky malého rozsahu /metodický pokyn ČKA

Metodický pokyn ČKA pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti architektury a územního plánování metodou Souběžného vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli. 

18. 4. 2013

Přednáška Marek Přikryl / Promítání Jaime Lerner

1/18.4. od 18 hodin Vás zveme na přednášku Marka Přikryla, architekta a cestovatele, který bude mimojiné mluvit o rumunských megastavbách a koncertních síních / včetně Rejnoka. Pořádá Dům umění České Budějovice.

2/ 22.4. od 18 hodin proběhne v klubu Horká Vana záznam přednášky Jaime Lernera PÍSEŇ O UDRŽITELNÝCH MĚSTECH. Pořádá občanské sdružení Domovina/Za živé město.

13. 4. 2013

Linz Musiktheater

11. dubna 2013 byla v rakouském Linci slavnostně otevřena nová budova opery - MUSIKTHEATER LINZ. Byl tak završen dlouhodobý projekt, jehož počátky sahají až do roku 1984, tedy do doby, kdy se o podobné stavbě uvažovalo i v Ceských Budějovicích. Přestože celá stavba se kvůli financím potýkala s kritikou (150 milionů euro je dvojnásobek předpokládaných nákladů kulturního a kongresového centra Antonína Dvořáka / Rejnoka), pro hornorakouskou metropoli má zasádní společenský a ekonomický význam. Ten vychází z dlouhodobé strategie Lince jako rakouského kulturního centra, do které lze dále zahrnout například Galerii Lentos, ARS Electronica Center a Schlossberg Museum, jako nejviditelnejší projekty tzv. Linz Culture Mile.

11. 4. 2013

Dostavba radnice / Jiran Kohout Architekti

Architektonická soutěž 1997 / realizace 1998 - 2000 / užitná plocha: 5.800 m2 / náklady: 230,0 mil. CZK 

Vložením nového dvorního křídla a odstraněním novodobých dostaveb byl završen 400 let starý záměr vybudovat za hlavní budovou radnice palácové nádvoří a zpřístupnit jej občanům města. Současně vznikla v úřední části areálu velkorysá 3-patrová dvorana s přepážkami v přízemí zpřehledňující orientaci návštěvníků.

ÚVOD

Druhá fáze rekonstrukce a přestavby historické radnice v Českých Budějovicích byla slavnostně předána do provozu v listopadu roku 2000. Stavba je zajímavá hned z několika hledisek. Historickou hodnotu radničního areálu dokládá fakt, že se jedná o jednu z nejstarších radničních staveb na území České republiky, která ve své barokizované podobě je považována za jeden z vrcholných měšťanských stavebních počinů první poloviny 18. století. Výjimečnou historickou hodnotu radniční budovy dále zvyšuje skutečnost, že je součástí jedinečně zachovaného historického centra českobudějovické městské památkové rezervace.

5. 4. 2013

Návrhy nové Kunsthalle / Výstavavernisáž / 10. 4. 2013 V 16 : 00 / Budova radnice na náměstí P. O. II. (vchod č. 3, 1. a 2. patro)
výstava bude probíhat do 3. 5. 2013

Od roku 1998 je dramaturgie této galerie pod vedením kurátora Michala Škody, zaměřena na současné výtvarné umění a architekturu. Galerie každým rokem připravuje 8 - 10 výstav nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se tak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale ve východní Evropě vůbec. V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která jako jediná v republice připravuje každoročně program s tak vysokým počtem kvalitních, zahraničních výstav.

3. 4. 2013

TAKESHI HOSAKA / Ku u so u


V rámci architektonických výstav představuje českobudějovický Dům umění, jako letošní první projekt, autora z Japonska – Takeshi Hosaka /// ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 3.4. OD 18.00 DŮM UMĚNÍ ČB.

PŘEDNÁŠKA TAKESHI HOSAKA 10.4 / 19:00 Dům umění České Budějovice
 
Japonsko je zemí s velice bohatým kulturním dědictvím a historií, jež se také velice silně projevuje v architektuře. Nejedná se však pouze o architekturu z pohledu daleké historie, ať už v podobě obyčejných lidových domů, vyznačujících se především jednoduchostí, strohostí či dokonalým řemeslným zpracováním, ale rovněž se jedná o architekturu moderní, která vešla ve známost zvláště v šedesátých létech. Japonsko se tehdy stalo centrem světové architektury. Začaly zde v této době vznikat realizace tzv. metabolistů, jejichž hlavními představiteli byli Kiyonori Kikutake a Kisho Kurokawa. Důležitou roli hráli však i autoři klasičtější, jako například Kenzo Tange.

Není snadné v pár větách představit třeba jen krátce vývoj moderní japonské architektury, není však také možné v této souvislosti nezmínit alespoň další nástupce zmiňovaných tvůrců. Od Fumihiko Maki, Arata Isozaki, Tadao Ando, Terunobu Fujimori, až po Toyo Ito, atelier SANAA, Kengo Kuma a nejrespektovanější mladé autory Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Bow – Wow Atelier nebo právě Takeshi Hosaka.

Přednáška / PROJEKTIL

Projektil / Tvorba a realizace / Adam Halíř / Roman Brychta / Horká Vana - 3.4. 2013 od 20.00

... příběhy domů, které v poslední době ateliér realizoval či bude realizovat / projekty, které nikdy realizovány nebudou / možná dojde i na teorii, umění či životní sny ... www.projektil.cz