27. 8. 2012

Week in self / Mjölk

Mjölk architekti na sebe poprvé výrazně upozornili v roce 2010, kdy na nevyužívanou betonovou plošinu uprostřed Liberecké přehrady postavili saunu, jako dar městu, ač ta byla později na příkaz povodí Labe odstraněna. Výrazným krokem se tak stalo v loňském roce vítězství v prestižní mezinárodní soutěži The Warming Huts v kanadském Winnipeg. V konkurenci 40 návrhů z celého světa, získali nejvyšší ocenění a spolu s dalšími třemi vybranými architekty ( mezi nimiž figuruje také Frank Gehry ) realizovali svůj návrh Polární slepice, sloužící coby úkryt pro unavené sportovce.

21. 8. 2012

Park 4 Dvory / soutěžní návrh

Formálně i obsahově jeden z nejzajímavějších návrhů v soutěži byl od kolektivu autorů: Martin Jančok, Benjamin Bradňanský, Vít Halada, Marián Lucký, Michal Marcinov.

Park není krajina. Ta se rozlévá kolem způsobem, který postupně mění svůj charakter. Je prostředím, kterým procházíme, abychom mohli vnímat jeho rozmanitost. Krajina je blouděním v jemnostech. Park je limitovaným prostředím, které má jasně definované hranice, charaktery, prostory, programy. Park je intenzívni seskupení diskrétností. Park je prostředí, do kterého vcházíme a které je cílem našeho rozhodnutí. Park Čtyři dvory je místo.

16. 8. 2012

Strategický plán

Město České Budějovice vypsalo výběrové řízení na zpracování strategického plánu. Kritériem výběru byla cena (80 procent) a reference (20 procent). Strategický plán by měl sloužit jako koncepční dokument, kde bude definováno, jakým způsobem by se město mělo vyvíjet v letech 2014-2020. Jde o definici nějakého cíle a vhodnou strategii pro jeho naplnění.

Protože strategický plán není výrobek a nejde dovézt z Číny, jedná se o vysoce intelektuální práci, která by měla být náležitě oceněna. Je to podobné jako u lékaře, který stanoví diagnozu, navrhne postup a provede operaci, která vede k uzdravení pacienta. Výběrové řízení vyhrála společnost s nabídkovou cenou 345000 Kč, jinýmy slovy jde o 860 hodin práce (půl roku pro jednoho zaměstnance). Jde za těchto podmínek vymyslet úspěšná strategie nebo se bude jednat pouze o formální text, tak jako tomu bylo doposud? Proč se dělá výběrové řízení o nejnižší cenu a nemají větší váhu jiná, kvalitativní kritéria výběru?

Text / Mirek Vodák

PS. Cena za vypracování strategického plánu je šestkrát menší, než cena veřejných záchodků v Krajinské ulici. Ukazuje to na priority současné společnosti a politiků, kteří ji reprezentují? Další souvislosti zde.

10. 8. 2012

SolarCity

SolarCity je urbanistický soubor na předměstí rakouského Lince, jehož koncept je založen na současné architektuře s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a obnovitelné energie. Cílový stav je několik menších okrsků propojených tramvajovou tratí, které dohromady vytvoří liniový komplex pro 25000 obyvatel a tím se stane největším udržitelným městským celkem v Evropě. Kromě obytné funkce jsou součástí SolarCity obchody, společenská a kulturní zařízení, škola, mateřská škola, pastorační centrum, rodinné centrum a park se zaměřením na sportovní aktivity, včetně sportovní haly a přírodního koupaliště.

7. 8. 2012

Jaký chceme územní plán?


V současné době probíhá proces výběru zhotovitele nového územního plánu Písku. Děje se tak zbrkle, aniž je rychlost potřeba, nikoliv nejúsporněji, ačkoliv se vykřikuje, že se uspoří spousta peněz a bez zájmu o kvalitu. Celý postup tak působí nadmíru podivně. Komu prospěje? Písek se vydal opačnou cestou než Praha, kde nová radniční koalice zastavila přípravy nového územního plánu, který byl odrazem klientelistického prostředí.

5. 8. 2012

Plzeňská inspirace

Plzeň a Budějovice spojují mimojiné dvě světoznámé značky piva. Můžeme se dohadovat, která je lepší, ale v jedné věci jsou plzeňáci o krok napřed. Město Plzeň loni vyhlásilo prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně. Formou veřejné ideové soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města, především jeho vnitřní části, jako základního podkladu pro nový územní plán.

Je velmi zajímavé studovat vítězné návrhy a to jak grafickou, tak textovou část. Přestože popisují konkrétní problém konkrétního města, některé principy by šly aplikovat i jinde. Dovolím si zde ocitovat několik odstavců ze dvou projektů a zkusme si za slovo Plzeň dosadit České Budějovice. Uvidíme, že jistou spojitost najdeme nejenom u piva.

2. 8. 2012

Lapidárium na Senovážném náměstí / Tomáš Zdvihal


Semestrální projekt na Fakultě umění a architektury v Liberci / 2006
Autor: Tomáš Zdvihal
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD., MgA. Zdena Zedníčková