28. 12. 2012

TOP5 / CBArchitektura 2012

Je konec roku 2012, tak si pojďme udělat malé shrnutí. Především děkujeme všem fanouškům, přispěvatelům, sponzorům, novinářům a politikům, kteří se jakýmkoliv způsobem na projektu podíleli. A co bylo podle CBArchitektura pět nejvýznamnějších událostí v budějovické architektuře za poslední rok? Bez uvedení pořadí je to následující:

- 4 architektonické soutěže během jednoho roku odkaz
- dalších 365 dní bez hlavního městského architekta odkaz
- výstava Mjölk a její publikování na Archdaily.com odkaz
- první budějovická cyklojízda a piknik na náměstí odkaz
- úmrtí architekta Jiřího Stříteckého

Jaké byly v roce 2012 nejčtenější příspěvky na blogu CBArchitektura? Bavorovice, územní plánování a architektonické soutěže. Je zajímavé, že negativní a kontroverzní témata jsou v popředí, přestože tvoří odhadem pouze pětinu webu. Je to škoda, mnohem radši píšeme o zajímavých projektech. Naším hlavním cílem zůstává podporovat vznik dobré architektury.
- Bavorovice podle CBArchitektura odkaz
- územní plánování po česku odkaz
- Bavorovice podle Aracena s.r.o. odkaz
- promarněná šance odkaz
- park 4 Dvory / 2.místo odkaz

20. 12. 2012

Spolek CBArchitektura

... o platformě CBArchitektura

Spolek CBArchitektura je neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a kraji a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Cílem projektu není navrhovat konkrétní stavby, ale vytvořit platformu pro sdílení názorů o současné architektuře a urbanismu. Cílovou skupinou projektu jsou občané a zastupitelé města. Jednotlivá témata se věnují základním otázkám jak stavět - proč stavět - co stavět, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž nebo architektonický workshop, a dále tématu veřejných staveb a veřejného prostoru.

Přehled našich aktivit v letech 2012-2017:

- blog www.cbarchitektura.cz, který je archivován Národní knihovnou ČR / 220 000 zobrazení stránek.
- facebook CBArchitektura / cca 3200 sledujících s průměrným měsíčním dosahem 35 000 zobrazení.
- prezentace v pořadech Bourání RadioWave a Českého Rozhlasu.
- rozhovory pro Deník, MF Dnes, Lidové noviny, týdeník Euro, ASB, Sedmička a další.
- prezentace v časopisech Era21 a Architekt nebo publikaci Hybatelé komunit od Nadace Partnerství.
- prezentace na Pecha Kucha Night Brno, Plzeň, Znojmo, Vodňany.

- spolupráce na přednáškách o architektuře s Domem umění České Budějovice.
- prezentace v publikaci a na výstavě Czechscape v Galerii Jaroslava Fragnera.
- uspořádání šesti ročníků Dne architektury v  Českých Budějovicích a projektu Piknik ve veřejném prostoru.
- spolupráce s Fakultou umění a architektury v Liberci / semestrální projekty.
- pravidelná účast a prezentace na OTTA - Open Think Tank Architektů, pořádaný Českou komorou architektů a prezentace v oficiálním Bulletinu České komory architektů.

- spolupráce na přípravě a organizaci architektonických soutěží / Dostavba Jihočeské vědecké knihovny / revitalizace centra Planá n. L. / Park 4Dvory / Centrum halových sportů / park Háječek
- členství v Komisi pro architekturu a územní rozvoj, která je zřizovaná radou města České Budějovice.
- spolupráce na přípravě veřejných zakázek a koncepcí města Vimperk, Nepomuk, Benešov a obce Úsilné.
- spolupráce na akcích PechaKucha Night České Budějovice, Budějovický Majáles, Cyklo Budějovice, kulturního prostoru Kredance nebo Krajinského korza.

- přednáškový cyklus na téma současné architektury a zadávání veřejných zakázech / Brno, Benešov, Křemže, Nitra, Plzeň, Prachatice, Vimperk, Velešín, Nepomuk, Jablonec.

- vydání průvodce po současné jihočeské a hornorakouské architektuře veřejných staveb, s více než 80 příklady dobré praxe a spolupráce ... viz průvodce po architektuře

Pokud Vás naše aktivity zaujaly a chcete podpořit činnost spolku CBArchitekura, budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Jistě najdeme způsob, jak pomoci buď finančně nebo i jakkoliv jinak. Na požádání vystavíme sponzorskou smlouvu a dodáme kopii stanov. Děkujeme.

Ing. arch Miroslav Vodák
Fakulta architektury ČVUT, praxe ateliér A8000 - Střítecký Krupauer, CGA Architects, New York

Ing. arch Tomáš Zdvihal
Fakulta umění a architektury v Liberci, praxe ateliér AI Design Evy Jiřičné, třiachitekti

Ing. arch Kateřina Landová
Fakulta umění a architektury v Liberci, praxe v ateliéru třiarchitekti, doktorandské studium ČVUT

kontakt: cbarchitektura@gmail.com / tel. 732 418 591 / www.cbarchitektura.cz

Přednášky a výstavy 2012

Za rok 2012 patří poděkování Michalovi Škodovi/Dům umění České Budějovice, Petrovi Adámkovi/Nadace Vodafone, Barboře Jandové a Karolíně Dvořákové/Nadace O2 Think Big a OS Domovina/Za živé město. Děkujeme také všem přednášejícícm a každému kdo přišel, anebo se jinak podílel a sdílel. Pokud se bude nadále dařit, v dalším roce se můžete těšit na jména jako Takeshi Hosaka, Miroslav Šik nebo Cobe/Vanessa Miriam Carlow.

18. 12. 2012

SPOLEČNÝ PROSTOR / ADAM GEBRIAN

SPOLEČNÝ PROSTOR / ADAM GEBRIAN / 18.12. od 18.30 / DŮM UMĚNÍ

Adam Gebrian je fanoušek architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights (vystupoval 10x) v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave. V letech 2009-11 působil na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci. Podílel se na přípravě neúspěšné kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, na vzniku první soukromé školy architektury v Česku - Archip. Jednou týdně vytváří seriál o současné architektuře pro Lidové noviny, jednou za čtrnáct dní pro deník Metro a je jedním ze čtyř členů občanského sdružení Městské zásahy. Byl kurátorem výstav Městské zásahy Praha 2010, Brno 2011, Ostrov pokladů, Ze života lidí a domů a Anastomosis. Momentálně žije v Praze.                 
http://ag-ent.blogspot.cz/

Náměstí TGM Tábor / Tomáš Zdvihal, Jakub Hendrych, Jan HendrychCELKOVÉ ŘEŠENÍ LOKALITY

Stávající prostor náměstí lze rozdělit na tři části: 1) prostor podél procházející ulice 9. května, který slouží pro pohyb lidí mezi centrem a nádražími, 2) volný prostor před školou, který svou koncepcí a vzhledem neláká ke společenskému využití a 3) neurčitě formované plochy zeleně, které jsou spíše bariérou, doplněné druhově/vzhledově různými stromy.

Komunikační osu města tvoří spojnice tří důležitých náměstí - Žižkova, Masarykova, Husova. Na jedné straně osy je rostlé město s historickým klidným náměstím, na druhé tepající dopravní uzel (vlak/bus) s náměstím parkového charakteru. A uprostřed osy je náměstí, které má svojí polohou na obchodní třídě, mezi školami a knihovnou, s návazností na botanickou zahradu a rybník Jordán, potenciál stát se živým městským prostorem pro obyvatele Tábora.

Náměstí dominuje budova školy, která tvoří severní fasádu náměstí. na jižní straně jsou domy, které mají v parteru obchody, restaurace, kavárny. Východní a západní fasády jsou tvořeny domy s klidnějším charakterem a s uzavřeným parterem. Náměstí nevnímáme pouze jako mezeru v uliční čáře obchodní třídy, ale chápeme ho jako plochu vymezenou fasádami okolních domů, kterou ulice 9. května prochází. Cílem návrhu je tedy vytvořit spojitý prostor, který má vtahovat obyvatele do náměstí. Tento spojitý prostor (shared space) je tvořen několika vrstvami, které se navzájem doplňují a překrývají.

15. 12. 2012

Rozpočet 2013


Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města pro rok 2013. Když jsme si prošli běžné a kapitálové výdaje v tradiční "user friendly" excelové tabulce, narazili jsme na tři položky, které nás zaujaly. Zaprvé to byla výše předpokládaného ročního platu hlavního architekta, která ukazuje, že platové ohodnocení nebude pro uchazeče zásadní problém - pokud se hlavního architekta podaří najít. Otázkou je tedy jiná motivace a tou je - podle našeho názoru - pocit, že jeho práce bude respektovaná a podporovaná, především ze strany politiků. V letošním roce se podařilo uspořádat 4 architektonické soutěže. Pokud se ale v dalším roce chceme zaměřit i na kvalitu, neobejde se to bez fungujícího odboru hlavního architekta.

8. 12. 2012

Jihočeské soutěžení


Za posledních deset let v Českých Budějovicích proběhla asi jen jedna architektonická soutěž. Letos proběhly či se připravují hned tři. Hlavní zásluhu na tom podle mě mají mladí architekti z blogu CBArchitektura, kteří neúnavně přesvědčovali místní politiky o významu kvalitní architektury pro město.

Petr Lešek,
člen představenstva ČKA 

Na stránkách ČKA máme zveřejněny informace o dalších deseti probíhajících soutěžích se záběrem od Českých Budějovic přes Klatovy po Tábor. Mimochodem myslíte si, že je to náhoda, nebo jsou Jihočeši ve vypisování soutěží aktivnější? Napiště nám.


Děkujeme. Podle nás má na této jihočeské anomálii zásluhu dalších pár osobností, např. starosta Tábora Jiří Fišer, nebo místostarosta Vodňan Pavel Janšta, v minulosti primátor Českých Budějovic Miroslav Beneš a další, které zatím neznáme a možná ani oni neznají nás. Jistě se v každém městě najde alespoň jeden dobrý architekt, schopný politik, či úředník, milovník architektury, nebo prostě jen člověk, který chápe význam a potřebu architektonických soutěží. Právě u jednotlivců to v menších městech začíná a naší snahou bude tyto lidi podporovat v jejich snažení. Mělo by to být snahou i občanské společnosti. Jak a Proč? Odpověď naleznete v předchozím článku http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/4-architektonicke-souteze-co-dal.html

4. 12. 2012

Přednáška / Marek Jan Štěpán

„Moderní sakrální architektura - kaple, kostel, katedrála
Marek Jan Štěpán / Horká Vana - 4.12. od 16.00

Vnímání sakrálních staveb prochází poslední dobou změnou. Danost archetypu kostela nemá pevné kontury a ztrácí se v jakési pluralitní mlze. Vlastně je vše možné. Některé myšlenkové odnože dokonce zašly tak daleko, že začaly útočit na samou podstatu sakrality prostoru a atakují jej zevnitř. A právě tato bezbřehost ovlivňuje zpětně naše vnímání sakrálních staveb. Jak má vlastně vypadat současný kostel?

Marek Jan Štěpán (*1967) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně a v roce 1997 založil Atelier Štěpán jako autorský ateliér, zabývající se architekturou a designem. Mezi jeho realizace patří největší porevoluční kostel sv. Ducha v Ostravě (2007) , kostel sv. Ducha v Šumné (2008), Areál mše Benedikta XVI. v Brně (2009) či Café fara v Kletnici (2009-12). Je autorem unikátního konceptu bydlení Freedomky, držitelem Ceny Klubu za starou Prahu a Grand prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. V letech 1997 až 2011 vyučoval na VUT v Brně. Nyní pracuje na velké liturgické úpravě katedrály v Českých Budějovicích.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
 Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

1. 12. 2012

Je město připraveno na parkovací dům?V těsném sousedství historického jádra se připravuje projekt, po kterém město i veřejnost již dlouhou dobu volá. Parkovací dům na rohu ulic F.A.Gerstnera a Goethova. Loňský rok se mluvilo o 200 parkovacích místech (150 pro veřejnost), dnes se mluví dokonce o více jak 300. Pokud radnice nechce připustit definitivní ucpání historického jádra automobily, mělo by začít připravovat strategii, jejímž cílem by mohlo být zrušení všech 139 parkovacích míst v historickém jádru pro přespolní a proměna na obytný veřejný prostor, např. formou Shared space, kdy jsou si všichni účastníci provozu rovni, protože zde neexistují dopravní značky, ani rozdělení na chodník a vozovku. Nejlepším nástrojem je samozřejmě ideová architektonická soutěž, kde spojí síly architekti, dopravní inženýři, sociologové a další odborníci. Proč? To se dočtete zde

Ve srovnání je použito náměstí a kruhový objezd u Globusu ve stejném měřítku.

Text / Tomáš Zdvihal

PS. Tento příspěvek jsem doplnil o volumetrickou studii parkovacího domu, kterou jsme kdysi prezentovali investorovi i magistrátu. Jedná se pouze o koncept a realizován bude jiný projekt od jiného architekta / MV

29. 11. 2012

4 architektonické soutěže ... a co dál ?

V Českých Budějovicích se letos podařila naprosto nevídaná věc: samotné město vyhlásilo během jednoho roku 4 architektonické soutěže, což je pravděpodobně český rekord. Bylo by skvělé, kdyby tento trend v dalších letech pokračoval a přidaly se i krajské a státní instituce.

Celá věc má ovšem jeden háček: město nemá fungující strategii, jak dlouhodobě a systematicky připravovat podmínky pro tyto soutěže, což je nezbytný předpoklad pro kvalitní zadání, a tím pádem i výsledek. Znamená to soustavnou komunikaci především mezi útvarem hlavního architekta, odborem územního plánování, odborem rozvoje, investic a veřejných zakázek, radou města, zastupitelstvem a také občany.

27. 11. 2012

Bavorovice a politika územního rozvoje ČR

V souvislosti s projektem komerční zóny Bavorovice je zajímavé přečíst si strategické dokumenty, ve kterých si naše společnost dohodla způsob, jakým se chceme chovat ke krajině. Tyto dokumenty by měly mít obecnou platnost a podobně významný projekt by s nimi v první řadě neměl být v rozporu, ale pokud nám jde o udržitelný rovoj území, měl by je především naplňovat. Posuďte sami ...

http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/bavorovice-podle-cbarchitektura.html
http://cb-arch.blogspot.cz/2012/11/bavorovice-podle-aracena-sro.html

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

(1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je rozvoj konkurenceschopnosti a prosperity Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i investice, dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, to znamená umožnit trvale udržitelný rozvoj území, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje ekologickou stabilitu a rozmanitost přírody a krajiny, chrání, zachovává, udržuje a obnovuje kulturní a kulturně historické dědictví, zachovává přirozené funkce a rovnováhu ekosystémů, dále pak umožní rozvoj hospodářského využívání území a sociální soudržnost obyvatel kraje při zachování jeho specifických hodnot.

25. 11. 2012

Všesportovní hala / Stavoprojekt

Málokdo už dnes ví, že sportovní hala v Českých Budějovicích byla plánována v širších souvislostech jako všesportovní zařízení v návaznosti na nový atletický stadion a tenisovou halu. Mezi Vltavou a silnicí Na dlouhé louce tak měl vzniknout velkorysý areál, který by doplnil už tehdy stojící zimní a plavecký stadion. Z celkového konceptu od Stavoprojektu se realizovala pouze první etapa. Po dvaceti letech jsme zkusili vytvořit 3D model ... Pokud někdo zná další souvislosti, budeme rádi za případné komentáře. CBArchitekura.

PS. Je zajímavé, že platný územní plán z roku 2000 zde nemá sportovní stavbu, ale veřejnou zeleň a park. Při soutěži na novou sportovní halu je to velmi výrazná komplikace a omezení.

16. 11. 2012

Totální suburbanizace


Touha po vlastním rodinném domě s dostatečně velkou zahradou je nezpochybnitelná a nelze ji změnit pouhou kritikou. Hodně však mohou změnit samotné obce kvalitními územními a regulačními plány, které zajistí uměřené rozrůstání do okolní krajiny. Pokud se podíváme konkrétně na příklad Českých Budějovic, tak ty díky odtrhnutí okolních obcí v 90. letech přišly o značnou část svého území pro další rozvoj. Katastrální území Českých Budějovic má pouhých 55,56km2, což je oproti podobně velkým městům (Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Labem) polovina. Je tedy zřejmé, že urbánní rozvoj českobudějovické aglomerace ovlivňují především okolní malé obce, které však často postrádají dostatečnou infrastrukturu a služby, takže jsou stejně závislé na krajském městě.

14. 11. 2012

Přednáška / Václav Hájek

„Postmoderní rukopisy architektury a jejich čtení z hlediska času“  
 Přednáška
Ph.D. Václava Hájka
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 14.11. od 18.00
 
Jaké jsou možnosti sémiotické analýzy stylu v postmoderní architektuře. Budu se snažit prokázat, že v širších architektonických projevech posledních několika desetiletí (tedy nejen v umělecky kvalitních výkonech) panuje několik základních stylových tendencí, které mají různou obsahovou intenci podle toho, k jaké konstrukci časovosti se vztahují. Funkcí architektury je tu pak určité konstruování pojímání času a na něj navázané prožívání recipienta a uživatele, který svůj život orientuje určitým směrem: může se chápat jako zakořeněný v tradici nebo naopak orientovaný na budoucí progres či se pokouší o „přirozené“ prožívání momentu „tady a teď“. Architektura v souvislosti s touto časovou diferenciací životních „projektů“, které konvenují určitým skupinám subjektů v souvislosti s jejich zaměstnáním, vizemi a cíli, záměry, fantaziemi a fantasmaty, orientuje svou „podstatu“ na kategorie prostoru, hmoty či pohybu, z nichž vždy některá je dominantní.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
 Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

12. 11. 2012

Architektonická soutěž na Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích


Ideová jednokolová veřejná urbanisticko-architektonická soutěž

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanistického a architektonického návrhu řešení přeměny letního kina a navazujícího městského parku Háječek v Českých Budějovicích na víceúčelové kulturně společenské zařízení, v jehož prostorách naleznou občané i návštěvníci města příjemné místo pro zábavu, odpočinek, neformální aktivity a sociální komunikaci a kontakty.

Informovanost o záměrech


Informovanost veřejnosti je jedním z hlavních bodů strategického plánu a koaliční smlouvy. Radou města, zastupitelstvem, nebo odbornými a územními komisemi rady města, projdou zřejmě všechny soukromé záměry většího charakteru na území města, čili město o nich má určitý přehled. Jediným výstupem jsou pak zápisy z těchto schůzí a v podstatě není v lidských silách toto pravidelně kontrolovat. Ostatně i vzájemná informovanost mezi jednotlivými komisemi a radou města je zarážející:

Bavorovice podle CBArchitektura

Podle CBArchitektura projekt komerční zóny Bavorovice není v zájmu veřejnosti, protože urbanisticky, ekologicky, ekonomicky a sociologicky poškozuje město a krajinu, nerespektuje přírodní a kulturní hodnoty a není trvale udržitelný. 

Pokud si ovšem investor, architekt a zastupitelé Hluboké nad Vltavou myslí něco jiného, měli by tento názor obhájit ve veřejné diskusi v Českých Budějovicích, jejichž katastr začíná hned vedle a na krajské město bude mít samozřejmý dopad. Prezentace ze strany investora by měla být otázkou morální odpovědnosti ke společnosti. Prezentace architektury a diskuse o jejím významu jsou součástí etického a profesního chování architekta. Naprosto samozřejmá by pak  měla být prezentace rozvojových záměrů města pro politiky. Přestože volební období má pouze 4 roky, výsledek jejich rozhodnutí zde zůstane 40 let ... 

ing. arch. Miroslav Vodák, ing. arch Tomáš Zdvihal

Urban Sprawl - neboli sídelní kaše - je termín, který popisuje rozrůstání měst a obcí do okolní krajiny. Nové obytné, obchodní a výrobní celky většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic. Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje (nebo není respektován) zastavovací plán a jednotlivé budovy jsou rozmísťovány bez ohledu na další stavby. Malý nebo žádný důraz není kladen na veřejná prostranství, často vznikají monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti. Průvodními projevy sídelní kaše je mizení zemědělské půdy a zvýšená dopravní zátěž kvůli dojíždění.

11. 11. 2012

Rozhledna Hýlačka / Grygar, Kosová, Kocich


Architektonická soutěž - rozhledna Hýlačka

3. místo: Ing.arch. David Grygar, Ing.arch. Pavla Kosová, Ing.arch. Martin Kocich;
spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura

Umístění rozhledny

Pozemek rozhledny se nachází v intravilánu příměstské části Tábor – Větrovy. Část parcely je porostlá vzrostlými stromy, část je zatravněná. Pozemek je vcelku rovinný a za jeho hranicí začíná svah klesat směrem k Táboru. Přestože je rozhledna přístupná ze dvou směrů – ze severu a z jihu – většina návštěvníků přichází a přijíždí ze severu, od Tábora vzdáleného vzdušnou čarou asi 3km. Touto cestou přijdou i návštěvníci druhé větrovské atrakce, místní ZOO.

9. 11. 2012

Architektonická soutěž na Památník letcům 1939 -1945

DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
9. listopadu 2012

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Místo budoucí stavby se nachází v relativně samostatné části veřejné zeleně mezi hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a parkovištěm před poštou.

8. 11. 2012

Bavorovice podle Aracena s.r.o.

Město odmítá komerčně obytnou zónu v Bavorovicích 

Město České Budějovice zásadně nesouhlasí se záměrem vybudovat nedaleko přírodní rezervace Vrbenské rybníky smíšenou komerčně obytnou zónu "Bavorovice - jih". O svém nesouhlasu proto prostřednictvím náměstkyně primátora Ivany Popelové informovalo město Hluboká nad Vltavou a Stavební úřad Hluboká nad Vltavou. "Výstavba smíšené zóny dle podkladů z EIA výrazným způsobem ovlivní mimo jiné také dopravu ve městě. Proto nemůžeme s tímto záměrem tak, jak je nyní nastavený, souhlasit. Město bohužel není účastníkem řízení, ale vzhledem k tomu, že se stavba zásadně dotýká obyvatel Českých Budějovic, budeme žádat odpovědný stavební úřad případně Jihočeský kraj o to, abychom účastníky řízení byli," říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/Documents/Bavorovice/121102_mesto.pdf
 

6. 11. 2012

Zásady etiky a profesního chování

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi - UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS.

Zásady etiky a profesního chování

ZÁSADA 2 POVINNOSTI VŮČI VEŘEJNOSTI

Architekti mají povinnost vůči veřejnosti dodržovat ducha a literu práva, zejména zákonů vymezujících náležitosti samostatného výkonu jejich odborné praxe, a jsou povinni hluboce promýšlet a zvažovat, jaké důsledky může mít jimi poskytovaná odborná činnost na sociální a životní prostředí a jak je může ovlivňovat.

3. 11. 2012

Shared space

Shared Space je označení pro veřejný prostor, kde platí jednoduché pravidlo: všichni, kdo se po něm pohybují, jsou si rovni. Shared Space má za úkol zrovnoprávnit všechny účastníky silničního provozu a přispívat k jeho vyšší bezpečnosti. Shared Space představuje rezignaci na dopravní značení, na semafory, na značení vozovek a chodníků. Shared Space je demokracie a tolerance.

Chodci, motoristé i cyklisté se o tuto dopravní plochu dělí takovým způsobem, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Neexistují žádné stavební prvky, které by oddělovaly vozovku a chodník. A to samé platí pro značky STOP nebo červenou na semaforech. Jediná dvě pravidla, která všichni (povinně) dodržují, znějí: "Přednost má přicházející nebo přijíždějící zprava" a "Všeobecná ohleduplnost". Dalo by se očekávat, že nastane naprostý chaos, ale přitom to vypadá, že tato koncepce funguje. V nepřehledných a potenciálně nebezpečných situacích snižují řidiči automobilů rychlost. Nehod tak ubývá. Současně se zvyšuje kvalita života ve veřejných prostorách.

30. 10. 2012

Deset minut ...

Kam lze z budějovického náměstí dojet na kole za 10 minut ? Kamkoliv … pokud ovšem nevyužijete oficiální cyklostezky, ale pojedete tam, kde běžne chodíte nebo jezdíte autem. Je obrovská škoda a urbanistická chyba, že jsme kdysi hlavní ulice a bulváry postupně přestavěli na silnice a parkovište. Na všech z nich jsou teoreticky možné cyklostezky, je jenom otázka na úkor čeho. Zatímco pro nás má parkovací místo vetší hodnotu než cyklostezka, v Kodani nebo Amsterdamu je tomu naopak. Jediným rozdílem je metr široký červený pruh po každé straně silnice. Proč to “nejde“ u nás?

26. 10. 2012

1986

V souvislosti s dopravní situací v Budějovicích a hledáním optimální trasy pro dálnici, severní a jižní spojku nebo západní okruh, je zajímavé srovnat dopravní skelet v územním plánu města z roku 1986 (modře) a současnou ortofotomapu. Tento koncept odděloval funkce městského okruhu a dálnice a ve variantě uvažoval i s jejím vedením dál od Budějovic (jako je tomu například v Pasově) až na úrovni Lišova, se severním a jižním přivaděčem.

Tento územní plán byl v roce 2000 nahrazen novým, jehož dopravní řešení přineslo zanádražní komunikaci a dálnici jako součást okruhu. Vezmeme-li v úvahu, jakým způsobem dálnice D3 ovlivní svoje okolí, urbanismus města a jeho sociální geografii, je zajímavé porovnat teorii územního plánování se současnou situací.  Ideální trasu severní a jižní spojky nahradilo hledání čehokoliv přijatelného a stejné je to u napojení ulice Milady Horákové na Litvínovickou. Reálné termíny realizací těchto staveb se pak posouvají někam za horizont roku 2020.

24. 10. 2012

Přednáška / Antonín Dokoupil


  „Litomyšlský zázrak v procesech vzniku kvalitní Architektury“  
 Přednáška ing. Antonína Dokoupila / vedoucího oddělení rozvoje města
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 24.10. od 18.00

Motto: Rozhodnutí, jež by dávala smysl, není třeba odkládat, 
nemůžeme je však očekávat od velké skupiny lidí, zvláště když mají být odvážná.
 

Je osvícený despotismus jediná reálná forma k vytváření opravdu kvalitních projektů nebo existují i jiné formy? Proč byly poslední dvě dekády v Litomyšli tak výjimečné a je takto nastartovaný „let“ reálný, nebo se muže změnit v Ikarův Pád?

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

22. 10. 2012

Jihočeská architektura

V souvislosti s krajskými volbami proběhl na portálu Budějcká Drbna on-line rozhovor s několika významnými představiteli Jihočeského kraje. Zeptali jsme se na poměrně jednoduché otázky, týkající se architektury, protože kraj nikdy ve  své 12ti-leté historii neudělal regulérní architektonickou soutěž na jedinou stavbu.

16. 10. 2012

Podklad pro zřízení pozice hlavního architekta v ČBTento podklad pro vytvoření funkce hlavního architekta v Českých Budějovicích začal vznikat po komunálních volbách v roce 2010. Dokument se stal cennou analýzou fungování hlavních architektů větších měst v České republice a mohl by i dalším městům sloužit jako vzor. Dodnes bohužel není pozice hlavního architekta v Českých Budějovicích obsazena.


NÁVRH STRUKTURY A NÁPLNĚ ČINNOSTI ÚTVARU PLNÍCÍHO FUNKCI HLAVNÍHO ARCHITEKTA MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vytvoření funkce hlavního architekta (HA) se stalo součástí volebních programů mnoha politických subjektů ve volební kampani k posledním komunálním volbám v mnoha městech ČR. Ustavení útvaru plnícího tuto funkci se pak stalo i součástí koaličních dohod a programových prohlášení vzniklých koalic (Liberec, České Budějovice).


8. 10. 2012

České Budějovice - tři doteky centra / Kateřina Richtrová

Diplomní projekt / Technická univerzita v Liberci, fakulta umění a architektury / 2010
České Budějovice - tři doteky historického centra
Autor: Kateřina Richtrová
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Akad. Arch. Jiří Suchomel


Práce dává do souvislosti tři proluky v centru Českých Budějovic. Řešená místa se dotýkají hranice původního opevnění a čekají na nové využití. Dvě „náměstí“ a jedna „ulička“. Tyto veřejné prostory ztělesňují nepochopení města, i samotných významů slov „náměstí“, „ulice“, „veřejný prostor“, „městská zeleň“.

5. 10. 2012

Rozhovor Deník 10/2012

České Budějovice - Cyklistika a městská hromadná doprava mají potenciál převzít dvě třetiny vnitroměstského provozu a radnice by měla ve spolupráci s občany a odborníky hledat strategickou vizi, aby město žilo a bylo plné lidí. To říká mladý českobudějovický architekt Mirek Vodák.

Kde vidíte největší problémy v dopravě v Českých Budějovicích?

Máme stotisícové město, které rozděluje řeka a železnice, přičemž obojí se dá přejet autem pouze na třech místech. V kombinaci s neexistujícím obchvatem, dálnicí a rozrůstající se 'sídelní kaší' jsou dopravní problémy naprosto logický důsledek dopravní a urbanistické 'politiky' města za posledních 20 let. Něco se dá vyřešit stavbou silnic, ale je to nejdražší a nejzdlouhavější postup. Jakákoliv stavba silnice uvnitř města je totéž, jako řešit obezitu povolením opasku.


3. 10. 2012

Centrum halových sportů

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE Soutěžní podmínky – soutěžní podklady P. 01
 
1. Záměr

Záměrem je vybudování moderního centra halových sportů (dále CHS) splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.


2. 10. 2012

Rozhledna Hýlačka / Projektil

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka od ateliéru PROJEKTIL / Hýlačka vždy bývala oblíbeným cílem turistických výletů. Hýlačka, na rozdíl od ostatních rozhleden, byla ale také místem, kde se setkávali a bavili lidé. Hrávalo se tu ochotnické divadlo, pořádaly menší výstavy.

Atmosféra místa a ikonický a jedinečný tvar původní rozhledny Hýlačky nás vedl k respektování této stavby v mnoha ohledech, logická dřevěná konstrukce, hmota vystavěná na šestiboké podstavě a orientace hlavního výhledu k historickému jádru města Tábor. Návrh nové rozhledny je jakýsi překlad původní stavby do současného architektonického jazyka s nezměněnou podstatou a hodnotou.

30. 9. 2012

Den architektury 2012


České Budějovice a jejich náměstí, domy, lidé, auta, stromy

Kam směřuje náš veřejný prostor aneb Budějovická náměstí v 21. století. Jaká je kvalita a cena nejvýznamnějších veřejných prostorů v našem městě? Jsou auta veřejným nepřítelem číslo jedna? Slouží veřejná zeleň svému účelu? Jde v centru prosadit udržitelný rozvoj a jaké jsou jeho limity? Procházka a diskuze s autory projektu CBArchitektura, architekty Mirkem Vodákem a Tomášem Zdvihalem, přiblíží proměny náměstí Přemysla Otakara II. a historii, současnost a budoucnost náměstí Senovážného a Mariánského.

sraz: ne 30. 9. 15:00, u Samsonovy kašny                                         http://www.denarchitektury.cz/

Foto: Libor Fousek

29. 9. 2012

Nová rozhledna Hýlačka

V architektonické soutěži na novou rozhlednu Hýlačka ve Větrovech u Tábora bylo odevzdáno 45 návrhů. Vítězný projekt je od autorů Ing. Ladislav Mládek, Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek. Zde je autorská zpráva:

Kontext

Rozhledna byla symbolem pro široké okolí (aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) na než poskytovala výhled. Byla přítomna, i když nebyla vidět z dálky. Byla krásnou stavbou, idealizací a romantickou interpretací gotiky, táborské historie, husitství. Víc na základě interpretace než na základě samotné formy (pro tvar husitské hlásky jsme nenašli žádný historický předobraz). Chápeme a respektujeme zaniklou formu rozhledny Svobody a snažili jsme se k ní při návrhu najít adekvátní současnou podobu.

28. 9. 2012

Po Paříži jedině na kole!Nasednout u pařížské opery, proplést se přes několik tříproudých bulvárů na Place de la Republique k Louvru a skončit na Champs-Élysées. To byla první jízda na kole po Paříži, nebo spíše křest ohněm. Jak v reálu funguje cyklodoprava v jednom z největších evropských měst?

27. 9. 2012

Velká Budějovická Cyklojízda

V rámci festivalu Město Ožije vás zveme na první velkou budějovickou cyklojízdu, kterou pro vás zorganizovalo občanské sdružení Budějovice Kulturní (Kašpárek, Kolář, Grauer).

Půjde o velkolepou spanilou jízdu cyklistů, milovníků cyklistiky či všech příznivců této dopravy městem České Budějovice s cílem užít si město po svém a upozornit přitom na přednost tohoto v Budějovicích opomíjeného druhu dopravy. Cyklojízda bude mít doprovodný kulturní program.  

Cyklojízda odstartuje od domu Slavie po koncertu Kašpárka v Rohlíku. Pojedeme téměř celým městem, po hlavních tazích, starých kostkách, cyklostezkách i tzv. "špatně sjízdných" místech. Cyklojízdu zakončíme na Náměstí Přemysla Otakara II u instalace architektů Mjölk.

Rádi bychom vytvořili tradici Budějovických cyklojízd. Připojte se k nám.

Cyklojízda se uskuteční za podpory:
Auto*Mat / Budějovický Majáles / CBArchitektura
Studentský Parlament ČB / Klub Aktiv / Barevný Děti
Open Society Fund / Festival Město Ožije

26. 9. 2012

Přednáška / Robert Sedlák / Město podle Gehla


Když v roce 1962 v Kodani zavřeli autům hlavní třídu Strøget a vpustili na ni jen chodce a kola, většina urbanistů tomu kroku předpovídala krach. Výsledek šokoval i samotné iniciátory, protože pěší zóna přilákala mnohonásobně víc spokojených návštěvníků – nalezli tu totiž především místo k setkávání. Jan Gehl byl už tehdy u toho. Zatímco posledních padesát let stavíme v plánovacím procesu na první místo budovy, potom prostor a až nakonec trochu života, dánský architekt je nejvýznačnějším představitelem urbanistů, kteří tento přístup postavili na hlavu a postupují opačně.

Více na přednášce 26.9 od 17.00 v Horké Vaně a http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/jan-gehl-ridic-uz-neni-nejdulezitejsim-clovekem?page=0%2C0%2C0

25. 9. 2012

Studie sportovní haly Písek / SYNC Architecture

V roce 2007 proběhla v Písku architektonická soutěž na novou sportovní halu. Přestože se sešlo několik skvělých projektů (vítězný od atelieru 4DS), celý záměr se dosud nerealizoval a investiční priority nového zastupitelstva se přesunuly k plaveckému bazénu. Jeden z nejzajímavějších návrhů byl od SYNC Architecture.
 

24. 9. 2012

Přednáška / Mjölk

Přednáška Mjölk DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 24.9. od 18.00

Soutěž "Jdi do sebe!"

Pozor! Rozbíháme soutěž o nejoriginálnější nápad naplnění třídenního pobytu v městském posedu v Českých Budějovicíh. Kdo přijde s nejzábavnějším nápadem, dostane možnost strávit víkend od 21.9. do 23.9. přímo v srdci Českých Budějovic. Vítězi bude k dispozici sprcha, toaleta, kuchyňka a celé náměstí, jako jeho vlastní zahrada. Tak bacha na krtky! Pište do komentářů, nebo k nám na e-mail:) 

Mjölk

19. 9. 2012

Přednáška / Pavla Melková a Miroslav Cikán

Veřejný prostor a jeho využití v architektuře
Přednáška Pavly Melkové a Miroslava Cikána
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 19.9. od 18.00

Motto: „Teprve dílo, jež ustavuje místo, odhaluje prostor.“ (Karsten Harries)

Čím je veřejný prostor, jakými vlastnostmi je definován, jak vzniká a jaká je jeho role ve společnosti?
Je veřejný prostor opravdu něco, co zde již existuje a architektura ho pouze „využije“? Anebo je veřejný prostor naopak architekturou možné či nutné teprve vytvořit?

Co tedy skutečně je veřejný prostor (pojem v poslední době nadužívaný až k devalvaci obsahu skutečného významu), viděno perspektivou architektury resp. vystavěného prostředí? Je veřejný prostor tvořen vystavěným či definovaným hmotným prostorem anebo ději? A jakou roli mohou v jeho definování hrát nástroje architektury?

Je veřejný prostor všechno to, „co zbude“ po odečtení soukromých prostorů? Anebo pojmenování „veřejný prostor“ je jakýmsi vzácnějším titulem, který je potřeba si zasloužit, potvrdit, obhájit –
kvalitou určitých vlastností?
 

17. 9. 2012

... čtyřistačtyřicetčtyři ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky Hlavní architekt Budějovic, třistatřicettři a dvěstědvacetdva.

Děkujeme radě města za přípravu architektonické soutěže na novou sportovní halu. Bylo by skvělé, kdyby se podobný postup opakoval u každé významné zakázky, včetně veřejného prostoru. V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat na přednášky, které se tohoto tématu týkají a které jsou zobrazeny na blogu. Máte tak možnost vidět konkrétní projekty a mluvit s jejich autory.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dvě základní věci. Dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

7. 9. 2012

Jak dál s otáčivým hledištěm v Krumlově?

Rozhovor s prof. Václavem Girsou /ARCHIWEB 06/2012

Krumlovské otáčivé hlediště v sobě skrývá kolizi dvou kvalit: krásy barokní zahrady a krásy divadelního představení zhlédnutého z kinetické plošiny; a potažmo také spor vyznavačů nerušené krásy zahrady a příznivců dnes již tradiční divadelní podívané. Dodejme, že Český Krumlov slaví letos dvacetiletí od zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO – a to včetně areálu Státního hradu a zámku s dotčenou zahradou. Jak nicméně emisaři světové organizace opakovaně varují, setrvání problematické točny na současném místě může vést i k vyškrtnutí Krumlova ze seznamu. Fakulta architektury ČVUT, NPÚ a ČNK ICOMOS uspořádaly před časem studentskou soutěž o nalezení prostoru pro novou letní scénu mimo prostor zahrady. Inspirátorem byl prof. Václav Girsa. Zeptali jsme se ho proto na širší souvislosti sporu o krumlovskou točnu...

27. 8. 2012

Week in self / Mjölk

Mjölk architekti na sebe poprvé výrazně upozornili v roce 2010, kdy na nevyužívanou betonovou plošinu uprostřed Liberecké přehrady postavili saunu, jako dar městu, ač ta byla později na příkaz povodí Labe odstraněna. Výrazným krokem se tak stalo v loňském roce vítězství v prestižní mezinárodní soutěži The Warming Huts v kanadském Winnipeg. V konkurenci 40 návrhů z celého světa, získali nejvyšší ocenění a spolu s dalšími třemi vybranými architekty ( mezi nimiž figuruje také Frank Gehry ) realizovali svůj návrh Polární slepice, sloužící coby úkryt pro unavené sportovce.

21. 8. 2012

Park 4 Dvory / soutěžní návrh

Formálně i obsahově jeden z nejzajímavějších návrhů v soutěži byl od kolektivu autorů: Martin Jančok, Benjamin Bradňanský, Vít Halada, Marián Lucký, Michal Marcinov.

Park není krajina. Ta se rozlévá kolem způsobem, který postupně mění svůj charakter. Je prostředím, kterým procházíme, abychom mohli vnímat jeho rozmanitost. Krajina je blouděním v jemnostech. Park je limitovaným prostředím, které má jasně definované hranice, charaktery, prostory, programy. Park je intenzívni seskupení diskrétností. Park je prostředí, do kterého vcházíme a které je cílem našeho rozhodnutí. Park Čtyři dvory je místo.

16. 8. 2012

Strategický plán

Město České Budějovice vypsalo výběrové řízení na zpracování strategického plánu. Kritériem výběru byla cena (80 procent) a reference (20 procent). Strategický plán by měl sloužit jako koncepční dokument, kde bude definováno, jakým způsobem by se město mělo vyvíjet v letech 2014-2020. Jde o definici nějakého cíle a vhodnou strategii pro jeho naplnění.

Protože strategický plán není výrobek a nejde dovézt z Číny, jedná se o vysoce intelektuální práci, která by měla být náležitě oceněna. Je to podobné jako u lékaře, který stanoví diagnozu, navrhne postup a provede operaci, která vede k uzdravení pacienta. Výběrové řízení vyhrála společnost s nabídkovou cenou 345000 Kč, jinýmy slovy jde o 860 hodin práce (půl roku pro jednoho zaměstnance). Jde za těchto podmínek vymyslet úspěšná strategie nebo se bude jednat pouze o formální text, tak jako tomu bylo doposud? Proč se dělá výběrové řízení o nejnižší cenu a nemají větší váhu jiná, kvalitativní kritéria výběru?

Text / Mirek Vodák

PS. Cena za vypracování strategického plánu je šestkrát menší, než cena veřejných záchodků v Krajinské ulici. Ukazuje to na priority současné společnosti a politiků, kteří ji reprezentují? Další souvislosti zde.

10. 8. 2012

SolarCity

SolarCity je urbanistický soubor na předměstí rakouského Lince, jehož koncept je založen na současné architektuře s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a obnovitelné energie. Cílový stav je několik menších okrsků propojených tramvajovou tratí, které dohromady vytvoří liniový komplex pro 25000 obyvatel a tím se stane největším udržitelným městským celkem v Evropě. Kromě obytné funkce jsou součástí SolarCity obchody, společenská a kulturní zařízení, škola, mateřská škola, pastorační centrum, rodinné centrum a park se zaměřením na sportovní aktivity, včetně sportovní haly a přírodního koupaliště.

7. 8. 2012

Jaký chceme územní plán?


V současné době probíhá proces výběru zhotovitele nového územního plánu Písku. Děje se tak zbrkle, aniž je rychlost potřeba, nikoliv nejúsporněji, ačkoliv se vykřikuje, že se uspoří spousta peněz a bez zájmu o kvalitu. Celý postup tak působí nadmíru podivně. Komu prospěje? Písek se vydal opačnou cestou než Praha, kde nová radniční koalice zastavila přípravy nového územního plánu, který byl odrazem klientelistického prostředí.

5. 8. 2012

Plzeňská inspirace

Plzeň a Budějovice spojují mimojiné dvě světoznámé značky piva. Můžeme se dohadovat, která je lepší, ale v jedné věci jsou plzeňáci o krok napřed. Město Plzeň loni vyhlásilo prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně. Formou veřejné ideové soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města, především jeho vnitřní části, jako základního podkladu pro nový územní plán.

Je velmi zajímavé studovat vítězné návrhy a to jak grafickou, tak textovou část. Přestože popisují konkrétní problém konkrétního města, některé principy by šly aplikovat i jinde. Dovolím si zde ocitovat několik odstavců ze dvou projektů a zkusme si za slovo Plzeň dosadit České Budějovice. Uvidíme, že jistou spojitost najdeme nejenom u piva.

2. 8. 2012

Lapidárium na Senovážném náměstí / Tomáš Zdvihal


Semestrální projekt na Fakultě umění a architektury v Liberci / 2006
Autor: Tomáš Zdvihal
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD., MgA. Zdena Zedníčková