14. 11. 2012

Přednáška / Václav Hájek

„Postmoderní rukopisy architektury a jejich čtení z hlediska času“  
 Přednáška
Ph.D. Václava Hájka
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 14.11. od 18.00
 
Jaké jsou možnosti sémiotické analýzy stylu v postmoderní architektuře. Budu se snažit prokázat, že v širších architektonických projevech posledních několika desetiletí (tedy nejen v umělecky kvalitních výkonech) panuje několik základních stylových tendencí, které mají různou obsahovou intenci podle toho, k jaké konstrukci časovosti se vztahují. Funkcí architektury je tu pak určité konstruování pojímání času a na něj navázané prožívání recipienta a uživatele, který svůj život orientuje určitým směrem: může se chápat jako zakořeněný v tradici nebo naopak orientovaný na budoucí progres či se pokouší o „přirozené“ prožívání momentu „tady a teď“. Architektura v souvislosti s touto časovou diferenciací životních „projektů“, které konvenují určitým skupinám subjektů v souvislosti s jejich zaměstnáním, vizemi a cíli, záměry, fantaziemi a fantasmaty, orientuje svou „podstatu“ na kategorie prostoru, hmoty či pohybu, z nichž vždy některá je dominantní.

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
 Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

Žádné komentáře:

Okomentovat