9. 11. 2012

Architektonická soutěž na Památník letcům 1939 -1945

DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
9. listopadu 2012

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Místo budoucí stavby se nachází v relativně samostatné části veřejné zeleně mezi hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a parkovištěm před poštou.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
Celkový rozpočet na realizaci Památníku letcům předpokládaný vyhlašovatelem bude v maximální výši 1 mil. Kč (bez DPH).

LHŮTA PRO ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

18. ledna 2013 do 14:00 hod.

POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
Závislí členové poroty:
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen rady města, Statutární město České Budějovice
Ing. Miroslav Irra, předseda Regionální letecko – historické společnosti při Jč. muzeu, České Budějovice
Vladimír Vopalecký, iniciátor zřízení památníku, České Budějovice

Nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Petr Heteša, R2 COMP České Budějovice
Ing. arch. Hana Urbancová, České Budějovice – předsedkyně poroty
Michal Škoda, kurátor Domu umění, České Budějovice
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, FaVU VUT v Brně

Náhradníci poroty
Závislý:
gen. v.v. Ing. Jiří Zábranský, České Budějovice
Nezávislý:
Ing. arch Filip Dubský, NOLIMAT STUDIO České Budějovice

CENY A ODMĚNY
1. cena 60 000,- Kč
2. cena 40 000,– Kč
3. cena 30 000,- Kč

PROHLÍDKA ŘEŠENÉ LOKALITY
Prohlídka řešené lokality s výkladem se uskuteční dne 20. listopadu (úterý) v 11:00 hod na místě samém

PODKLADY


PS:
Na úvodním obrázku je pomník legionářského plukovníka Josefa Jiřího Švece (1883 – 1918), který byl na Senovážném náměstí odhalen v rámci oslav 10. výročí vzniku samostatné československé republiky 28. října 1928. Šlo o dílo sochaře Otto Birmy a architekta Karla Chocholy. Bronzové sousoší umístěné na kamenném podstavci představovalo skupinu legionářů se stojícím plukovníkem Švecem v čele. (převzato z webu města http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/pamatnik-letcum/stranky/historicke-okenko-pomnik-plukovnika-svece.aspx)

Žádné komentáře:

Okomentovat