4. 11. 2021

Soutěž - Mateřská škola Jeseniova


Rada městské části Prahy 3 schválila výsledky architektonické soutěže na novou šestitřídní mateřskou školku v Jeseniově 98. Mezi třiceti devíti soutěžními projekty zvítězil návrh týmu architektky Radky Kurčíkové. Porota na něm ocenila například vhodné umístění budovy na pozemku a zachování velké zahrady, tvarovou pestrost a zároveň estetickou uměřenost, světelný komfort ve třídách nebo přístupy na zahradu. V soutěžní porotě zasedli nezávislí architekti a zástupci městské části. 

Soutěžní katalog: https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:1135911/2021-10-13%2011:33:46.000000


22. 9. 2021

DEN ARCHITEKTURY 2021

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KD SLAVIE A VIZE OBJEKTU DO BUDOUCNOSTI

Komentovaná procházka Kulturním domem Slavie, který hrál v kulturním životě města významnou roli. Návštěvníky provede architekt Jan Proksa, člen týmu, který zvítězil v soutěži na rekonstrukci a přístavbu objektu. Během procházky bude prezentován jak současný stav, tak budoucí vize a nahlédneme i do komplexnosti dokumentace a podrobností, kam až se projekt posunul během jednoho roku projekčních prací. Sraz: so 2. 10., 14:00, před KD Slavie, Jirsíkova 243

ČESKÉ BUDĚJOVICE – MĚSTO A VODA: BUDOUCÍ VYUŽITÍ VODNÍCH TOKŮ VE MĚSTĚ

Komentovaná procházka širším centrem města pod vedením zástupců ateliéru A8000, který pro město zpracoval materiál Město a voda. Průvodci budou prezentovat jednotlivé konkrétní vize a projekty, které by mohly a měly v budoucnu zlepšit život a rekreaci ve městě a zpřístupnit vodu všem obyvatelům města ležícího na soutoku dvou řek. Sraz: ne 3. 10., 14:00, na náměstí Přemysla Otakara II. před Samsonovou kašnou

21. 9. 2021

26. 7. 2021

Soutěž - Dům sociálních služeb Pod lipami


Městská část Praha 3 vyhlašuje soutěž o návrh na dům sociálních služeb v ulici Pod lipami. Cílem je nalézt architektonický návrh nového zařízení poskytující komplexní pobytovou péči pro seniory a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Soutěž se vypisuje jako užší, anonymní a jednofázová. Termín odevzdání soutěžních návrhů je v prosinci 2021 a bude je hodnotit porota složená ze zástupců městské části a nezávislých odborníků, kteří mají s tímto druhem staveb dlouhodobé zkušenosti. Předsedou soutěžní poroty bude architekt Michal Kohout, v porotě dále zasedne architektka Irena Šestáková, architekt Pavel Nasadil a zástupci radnice. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura. Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny na začátku příštího roku.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek ZDE

8. 7. 2021

Soutěž - Dům s byty pro seniory Krásno


Město Krásno ležící v Karlovarském kraji vyhlašuje soutěž o návrh na bytový dům pro seniory. Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonický návrh na novostavbu domu s minimálně dvanácti malometrážními bezbariérovými byty pro místní občany v seniorském věku a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Novostavba by měla vzniknout na místě současného obchodu na náměstí, který je v nevyhovujícím technickém stavu.

Po vyhlášení soutěže jsme byli informování poskytovatelem profilu zadavatele, že profil zadavatele bohužel neumí přijímat elektronická podání účastníků. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni soutěž formálně přesunout na jiný typ profilu zadavatele. Tento přesun by neměl způsobit zájemcům o účast žádné komplikace - soutěžní podklady zůstávají na profilu zadavatele a jsou kontinuálně dostupné. Formálně se tento přesun tváří jako zrušení soutěže a její opětovné vyhlášení (mezi zrušením soutěže a novým vyhlášením není žádná časová prodleva). Od znovuvyhlášení soutěže do konce lhůtu pro podání soutěžních návrhů je formálně zachována minimální lhůta dle soutěžního řádu.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dum-s-byty-pro-seniory-1

8. 6. 2021

Aktuální soutěže


Aktuální seznam soutěží, na kterých spolupracujeme. 
Více informací na webu Česká komora architektů nebo profilech zadavatelů.

31. 5. 2021

Soutěž / Svazková základní škola Chýně – HostiviceSvazek obcí Chýně – Hostivice vyhlašuje užší jednofázovou architektonickou soutěž, která pomůže najít nejvhodnější řešení nové základní školy. Úkolem architektů bude vytvořit komplexní návrh, který bude sloužit nejen dětem a pedagogům, ale i široké veřejnosti. Zájemci o účast se mohou hlásit do 30. června 2021.Výsledky soutěže porota oznámí v říjnu.

21. 5. 2021

Centrum současného umění a architektury

V minulém roce vypsalo město České Budějovice soutěž na Centrum současného umění a architektury, jež vznikne rekonstrukcí stávajícího Domu umění, který sídlí na náměstí Přemysla Otakara II. Součástí návrhu je kromě galerijních prostor i turistické informační centrum, edukační centrum, administrativní prostory a úpravy dvora a podloubí domu.

Soutěžní porota složená z předních českých architektů (prof. doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. Martin Krupauer) a volených zástupců města vybrala do užšího výběru 5 návrhů z 32 přihlášených ateliérů. Trojici českých architektonických kanceláří, kterými byly MCA Atelier, ateliér Skupina Marcely Steinbachové a studio AOC Ondřeje Císlera, doplnil ještě slovenský ateliér GutGut. Jako vítězný návrh byl pak zvolen projekt, který vznikl česko-německou spoluprací ateliéru Malý Chmel s berlínským studiem AFF Architekten.

1. 2. 2021

Soutěž_Terminál VRT - Praha východ


Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Předmětem architektonické soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního úseku vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR. Bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Brno a VRT Praha – Hradec Králové a zároveň jako součást systému P+R pro dojíždějící cestující.

Organizátorem soutěže byla advokátní společnost HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s CBArchitektura.

22. 1. 2021

Soutěž / Nová základní škola pro UhříněvesMěstská část Praha 22 vyhlašuje užší jednofázovou architektonickou soutěž, jejímž předmětem je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zájemci o účast se mohou hlásit formou žádostí do 22. února 2021. V případě postupu do užšího kola pak budou mít čas na zpracování návrhů do 28. května 2021. Výsledky soutěže porota oznámí v létě.