27. 2. 2012

Vypsána architektonická soutěž na Park Čtyři Dvory


V 90. letech proběhla v Českých Budějovicích každý rok jedna architektonická soutěž. Pak se nit na dlouhá léta přetrhla. Proběhlá soutěž na Komunitní centrum a čerstvě vypsaná soutěž na Park Čtyři Dvory by mohly být odrazovým můstkem pro soutěže na ty nejdůležitější místa ve městě, jako je Mariánské a Senovážné náměstí (v územním plánu je 8 míst, kde je arch. soutěž závazná)

Čím více architektů se soutěže zůčastní, tím lepší budou výsledky a propagace formátu architektonické soutěže.Takže neváhejte...

Text / Tomáš Zdvihal


AKCE: Dopravní řešení téměř zadarmo!Budování nových komunikací uvnitř města je velice nákladná a zdlouhavá záležitost. Například v Německu si to uvědomili již dávno. Na základě dlouhodobých zkušeností svou snahu soustředí na "zklidnění dopravy", často velice levnými a rychlými prostředky.

26. 2. 2012

Přadnáška / Michael Vašků

Architektonický podzim 15/11/2011

Algorithmic thinking in architecture
Michael Vašků (Technická univerzita ve Vídni)

Přednáška o novém způsobu projektování, založeném na parametrickém algoritmu. Jakmile se do počítače zadají vstupní data, je poměrně jednoduché generovat stovky variant a z nich vybírat optimální řešení.

24. 2. 2012

Karel Chochola, neprávem opomíjený jihočeský tvůrce

* 30. 9. 1893 v Plzni, + 3. 6. 1942 v Táboře
 

Letos je tomu 70 let, kdy byl popraven architekt významně spjatý s Českými Budějovicemi. Při této příležitosti zde připomínáme jeho tvorbu a pohnutý osud článkem z časopisu Architekt 8/2003:
 
„Již pouhé jméno Karel Chochola vyvolá u mnohých různé dojmy i vzpomínky a namnoze snad i ne dosti přátelské. To ovšem u těch, kteří nemohli jeho osobnost přesahující těsné budějovické poměry lépe poznat. Chochola nezapadl dobře do předválečných Českých Budějovic, města žijícího starou sousedskou idylou, a tudíž i starými názory na výstavbu města.“ (Otto Matoušek)

23. 2. 2012

Počet obyvatel klesá ...

V Českých Budějovicích žilo v roce 2011 celkem 93883 obyvatel (dle sčítání ČSÚ). Je to o tři tisíce méně než před 10 lety. Každý rok tak město přichází o 300 lidí, kteří se stěhují do okolních obcí v okrese, kde nám počet obyvatel roste. 

22. 2. 2012

Zapojit železnici do městské dopravy?


České Budějovice jsou se železnicí přímo historicky spjaté. Začalo to koněspřežkou a zatím bude končit IV. železničním koridorem. Železnice protíná město od severu k jihu a tvoří dnes i výraznou umělou bariéru pro automobilovou i pěší dopravu. Má však jednu obrovskou výhodu. Nemá křižovatky, má vždy přednost, nikdo jiný na kolejích nepřekáží. To jsou přímo ideální podmínky pro zahrnutí železnice do systému městské a příměstské dopravy osob.

20. 2. 2012

Hostina na Piaristickém náměstí


Jsem studentkou Fakulty umění a architektury v Liberci. Hostiny na netradičních místech jsem organizovala během školního semestru v rámci výtvarného ateliéru. Nejdříve jsem uspořádala dvě malé hostiny v přírodě. Přinesla jsem vlastní jídlo, pití, stoly, židle a hlavně jsem si chtěla užít odpoledne s kamarády.

Soutěžní návrhy na dostavbu bloku ulic Goetheho-Gerstnera-U zimního stadionu-Lidická


V roce 1995 proběhla ideová architektonicko-urbanistická soutěž:

Zadání soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonické studie využití území, které se nachází v prostoru ulic Goetheho, Gerstnerovy, U zimního stadionu a Lidické. Jádrem úkolu pak je návrh dostavby prostoru na nároží ul. Goetheho a F.A. Gerstnera, který je dnes využíván částečně jako parkoviště a částečně jako manipulační dvůr a garáže Úřadu města Č. Budějovice.

Tyto pozemky jsou v majetku města. Takovéto současné využití neodpovídá významu lokality ani její hodnotě a s ohledem na okolní vazby funkční (administrativní centrum města - Úřad města, Justiční palác, Pracovní a Finanční úřad, dále zimní stadion, letní kino atd.) i prostorové (význačný urbanistický prostor na rozhraní historického jádra, v blízkosti nábřeží Malše i biokoridoru Vltavy při průtoku městem v historické trase Krumlovských alejí) je nutno se vážně zabývat řešením definitivní podoby tohoto území.

Možnost získání cca 12 900m2 užitných ploch v centru města pro obchod, administrativu, veřejné stravování, bydlení a parkování - min. 300 vozidel - může být velmi silným magnetem pro silné investory. Při hledání konkrétního investora by měly výsledky urbanisticko-architektonické soutěže posloužit jako rozhodující kritérium a měly by stanovit závazné a velmi detailní regulativy pro další kroky k přípravě výstavby.

18. 2. 2012

Vernisáž A1Architects

Dům umění začíná být na výstavy o architektuře malý. Přitom má čtyři patra, z nichž je bohužel účelům galerie věnován pouze zlomek plochy. Představte si, že by každé podlaží bylo věnované jinému tématu: koncept art, architektura, design atd. S přesahem do náměstí a vnitřního dvora. S projekcí na fasádu. S kavárnou a dětským koutkem. S přednáškovým prostorem, abysme nemuseli dvě hodiny stát, když přijede povídat pan profesor Šlapeta. Ten dům patří městu, je to jeho vizitka.

16. 2. 2012

Hlavní architekt ... druhý pokus

Vážení zastupitelé a radní,
 
Včera bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení na pozici hlavního architekta. Asi je to v pořádku. Jedná se vpodstatě o identické zadání a požadavky jako v kole prvním. Z hlediska magistrátu obsahuje navíc znalost cizího jazyka v kategorii B2 a praxi v řídící funkci. Budiž. Ale z hlediska uchazečů/architektů jim českobudějovická radnice nabízí naprosto stejné podmínky.
 
Otázka zní: Proč by se měli přihlásit "kvalitnější" architekti? Co zásadního se změnilo od minule? Kdo bude sedět v komisi tentokrát?

Vize ČB ... koncept

Námětová studie územního plánu od Vision Architecture, architekta Radka Vopaleckého.
 

Jedná se pouze o koncept, který ukazuje historický vývoj města a jednu z variant budoucího vývoje. Podobné dokumenty mají předcházet zpracování územního plánu. Naprosto stejný koncept by měl vzniknout i k ekonomickým, ekologickým a sociologickým otázkám. Výsledkem je strategický plán a vize.

13. 2. 2012

IPOD vs. IPAD

IPOD – je oblíbený mp3 přehrávač od firmy Apple. Neumí v podstatě nic jiného, než přehrávat hudbu.

Zároveň je to zkratka pro Integrovaný Plán Organizace Dopravy.

Jeho smysl vystihuje odstavec ze stránek města: „Integrovaný plán organizace dopravy, zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích, nabízí řešení pro zlepšení vnitřní dopravní prostupnosti města, přičemž zohledňuje potřebu zlepšení vnějšího dopravního napojení na nadřazenou silniční síť. Zároveň klade důraz na preferenci veřejných a ekologicky šetrných forem dopravy před individuální automobilovou dopravou.“

10. 2. 2012

Černá věž

Celková výška: 72,29 m / Výška ke středu ciferníku: 42,00 m / Šířka věže u základů: 11,11 - 11,15 m
/ Síla zdi u základů: 3,10 m / Síla zdi u hodin: 1,96 m / Přibližná hmotnost zdiva: 7141 tun / Přibližná hmotnost celé věže: 10500 tun 
/ Stavba: 1549-1577

Na ochoz vede 225 schodů ...

7. 2. 2012

... dvěstědvacetdva ...


222 dní je pěkné výročí.

Možná by si zasloužilo květinu, dort a přípitek. Já bych tu chtěl poděkovat zastupitelstvu, že úspěšně pokračuje v trendu posledních 12 let a nemá potřebu zaměstnat jediného odborníka s profesní kvalifikací architektura / urbanismus. Zároveň doufám, že se ve zdraví setkáme za dalších 111 dní, abychom si třeba ujasnili, co to je vize, koncept a strategie a proč se tu  vybírají architekti podle ceny a ne podle kvality. 

Pokud by se snad rada města odhodlala k heroickému výkonu vypsat po 4 měsících druhé kolo výběrového řízení, doporučoval bych vynechat test z wordu a excelu. Také by měl v komisi fyzicky zasednout alespoň jeden člověk, který na to má vzdělání, třeba by pak pohovor měl trochu jinou úroveň než minule.

ing. arch. Mirek Vodák

6. 2. 2012

Promarněná šance
Možná to málokdo z vás zaregistroval. V Českých Budějovicích je téměř dokončena jedna z největších stavebních úprav za poslední dekádu - nový "obal" získala většina panelových domů na sídlišti Máj. Jedná se o plochu téměř 600 000m2, kde žije zhruba 20tis. obyvatel (1/4 obyvatel města), kteří měli šanci ovlivnit vzhled tohoto území na dalších 10-20 let. Po průzkumu jsem zjistil, že v původním stavu je pouze nějakých 9 vchodů (zhruba 300 bytových jednotek, tedy cca. 1000 obyvatel).

3. 2. 2012

Soutěžní návrhy na Penzion pro důchodce Staroměstská


Jedna z mála ukázek kvalitní současné architektury v Českých Budějovicích, která vznikla na základě ideové architektonické soutěže (1998).

Cílem soutěže bylo navrhnout nový objekt, který kapacitně a funkčně rozšíří stávající domov důchodců. Pozemek se nachází poblíž centra města v prostoru severozápadně od Staroměstského hřbitova s gotickým kostelem, v sousedství parku a řeky Vltavy.

Usedlost v jižních Čechách


Jedna z nejstarších venkovských usedlostí v okolí, usazená uprostřed ovocného sadu s širokými výhledy do okolní krajiny. Usedlost byla postavena během několika stavebních fází, které jsou dodnes čitelné. Nejstarší je jižní obytná část, k níž byla v pozdějších letech přistavěna část hospodářská s malým chlévem a kamennou maštalí. Vstup a zápraží bylo umístěno při východní fasádě, západní stěna objektu byla řešena bez oken.
 

www.narchitekti.cz
 

2. 2. 2012

Referendum o architektuře je nesmysl (Budějovicko, 02/2012)


Je levná nebo drahá? Je dobrá nebo špatná? Poslední dobou vířila diskuze občanů Budějovic stavba nové lávky za zimním stadionem, kterou město představilo až jako hotový projekt v době, když bylo vydané stavební povolení. Jedním z nejaktivnějších byl v této diskuzi architekt Mirek Vodák (32) z ateliéru Nolimat a zakladatel internetového blogu www.cb-arch.blogspot.cz, který se architekturou v krajském městě zabývá.

Knihovna v Soběslavi

Nový objekt knihovny (vložené do staré konstrukce Soběslavského hradu) je příkladem současné architektury v souvislostech historické stavby. Autorem je architekt Jaromír Kročák. Zvláštní poděkování určitě patří investorovi stavby, kterému se podařilo v jedné investici vyřešit dva dlouhodobé problémy města. Stavba získala ocenění Grand prix architektů 2011 (Národní cena za architekturu), v kategorii "rekonstrukce".

Autor: Ing. arch Jaromír Kročák / Spolupráce:  Ing. arch. Jana Rozkopalová, Ing. arch. Petr Hornát , Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Tomáš Fuit / Dodavatel stavby: Spilka a Říha, s.r.o.