3. 2. 2012

Soutěžní návrhy na Penzion pro důchodce Staroměstská


Jedna z mála ukázek kvalitní současné architektury v Českých Budějovicích, která vznikla na základě ideové architektonické soutěže (1998).

Cílem soutěže bylo navrhnout nový objekt, který kapacitně a funkčně rozšíří stávající domov důchodců. Pozemek se nachází poblíž centra města v prostoru severozápadně od Staroměstského hřbitova s gotickým kostelem, v sousedství parku a řeky Vltavy.Vyzvaní architekti:
Karel Prager (atelier GAMA), Martin Rajniš (D.A. Studio), Martin Kotík (Omicron), Radim Kousal (SIAL), Petr Benedikt (ONEX), Petr Kordovský (PAK)

Porota:
doc. RNDr. Miroslav Tetter, Csc., Helena Vacková, ing. Pavel Kašpárek, Pavla Mikšátková, RNDr. Jan Zahradník, ing. arch. Jiří Střítecký, ing. arch. Radko Květ, ing. arch. Karel Doležel, doc. Ing. arch. Jakub Cígler, Miroslav Páral, ing. arch. Petr Heteša


1. cena: Vít Máslo, Petr Bouřil, Jaroslav Hlásek / AB&M Architekti
spolupráce: Ondřej Tomášek, Petr Hájek, Tomáš Bernášek, Filip Kadrnas, Lubor Sladký, Martina Buřičová

Motto: Pevná stavba, ukončená, uzavřená, buňka, trilobit, archetypální architektura, prstence.

Hodnocení poroty: Návrh se z urbanistického hlediska nejlépe vypořádal s problematikou daného území, eliptická kompaktní hmota solitérního objektu v prostoru parku se jeví jako nejlepší řešení. Objekt má netradiční dispoziční řešení ve formě elipsy, které ovšem vykazuje značné provozní výkony, kladem řešení je dvoupodlažní prostor v I. až II. nadzemním podlaží. Za velmi podnětnou považuje porota také ozeleněnou zahradu s možností využití v letních měsících. Diskutabilním prvkem je propojení penzionu se stávajícím objektem v podzemním podlaží, což je uživatelem považováno za negativní a dále některé technické nedostatky, nicméně tyto nedostatky lze v dalších fázích odstranit ke spokojenosti uživatele, aniž by negativně zasáhly do celkového urbanisticko-architektonického konceptu.

2. cena: Miloš Schneider, Vlastimil Pacek, Lubor Gavalec, Luboš Zemen, Milan Hakl / Firma K4, Brno

Hodnocení poroty: Porota hodnotí kladně lapidárně technicistní architekturu, která v urbanistickém řešení navazuje na stávající komunikaci. Tradiční trojtraktové řešení je obohaceno dvěma zimními zahradami orientovanými do nově vzniklého vnitřního nádvoří. Navržené řešení propojení penzionu se stávajícím objektem přináší problematickou délku komunikací.
Nepříliš zdařeným se jeví pokračování budovy za stávající objekt a celkové detaily řešení. Negativně je hodnoceno umístění sloupů do chodby, řešení nově vzniklého nádvoří je poněkud schematické. Architektonickým pojetím, upřednostňujícím technické přístupy k architektuře, se vzdaluje vhodnosti využití pro domov důchodců.
 
3. cena: Antonín Dvořák, Michaela Dvořáková, Jan Dvořák, Vít Podroužek, Naděžda Dvořáková / Architektonický atelier AD, České Budějovice

Hodnocení poroty: Urbanisticky relativně zdařilé řešení, doplňující přijatelně stávající objekt. Není však jednoznačné výsledné působení nově vzniklého dvora. V architektonickém výrazu působí velmi tvrdě. Jako pozitivní se jeví poměrně velké užitné plochy obytných místností, které však vždy neodpovídají uvedeným plošným rozměrům.
Jako architektonicky nedořešená se jeví vazba na stávající budovu, jejíž řešení je pouze verbální alternativou jinak řešeného solitéru.
Z technického hlediska jistou pochybnost vyvolává dřevěná sendvičová konstrukce stěn z hlediska akumulace tepla při eventuálním výpadku topného zdroje.
 

 Odměna: Alexander Mandic, Hynek Fetterle, Wolfgang Steinlechner / TEAM M, Linz

Hodnocení poroty: Návrh reaguje svým tvarem na urbanistickou situaci tak, že kopíruje průběh Nerudovy ulice. V dispozičním řešení jde o klasický trojtrakt, který se v přízemí mění v diskutabilní pětitrakt. Spojení se stávajícím objektem je v koncové části přízemní chodbou, což vede k velmi dlouhým komunikacím. Z dispozičního hlediska je diskutabilní otázka průběžného balkonu. Celkově architektonicky kultivovaný výraz.


Pestrá přehlídka soutěžních návrhů (v soutěži jich samozřejmě bylo mnohem více), která různými způsoby odpovídá na jedno zadání. Jak by vypadal např. návrh lávky u zimáku v konkurenci nějakých 30ti návrhů?

 
Text a obrázky soutěžních návrhů / časopis Architekt 1998, č.5Text / Tomáš Zdvihal

1 komentář:

  1. U vyzvaných architektonických soutěží je běžná praxe odevzdávat nejenom výkresy a vizualizace, ale i zmenšený model stavby, který pořád patří mezi nejpřesnější a nejsrozumitelnější způsob prezentace. Kromě toho se tak zamezí "zlozvyku" ze strany architektů, prezentovat projekt líbivým obrázkem z úhlu, odkud dům vypadá nejlépe. V soutěží na Dlouhý most se také odevzdávaly modely a jeden svítící od A8000 existuje dokonce i na Slávii ... Mirek Vodák

    OdpovědětVymazat