5. 12. 2020

Soutěž_Náměstí Jiřího z Lobkovic


Rada městské část Praha 3 schválila výsledky architektonické soutěže na náměstí Jiřího z Lobkovic. V konkurenci 11 soutěžních návrhů zvítězil návrh architekta Martina Stáry a jeho týmu ze studia Perspektiv, který na hodnotícím zasedání vybrala soutěžní porota složená ze zástupců městské části a nezávislých architektů. Cílem soutěže bylo najít tým s nejvhodnějším přístupem k obnově náměstí z pohledu architektonického, krajinářského, dopravního i technického řešení. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. Soutěž o návrh je odbornou veřejností doporučována jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby.

29. 10. 2020

Aktuální soutěže


Aktuální termíny soutěží, na kterých CBArchitektura spolupracuje s advokátní kanceláří Havel&Partners.
Více informací na webu České komory architektů - probíhající soutěže.

14. 9. 2020

Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slávie - ATELIER D‘ARCHITECTURE CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS - CA PICHLER ZT GMBH - JAN PROKSA
Koncept / Změna vztahu budovy mezi vnějškem a vnitřkem.

Historická budova a její okolí jsou neoddělitelné a je nutné se na ně dívat jako na jeden celek. Náš návrh vytváří dialog mezi parkem, který Kulturní dům obklopuje a budovou jako takovou. Vnější prostor přetváříme z neurčité zelené plochy na nádvoří veřejné budovy.

Vytváří tak pevný, velkorysý, měststký prostor s prvky zeleně na okraji staré části Českých Budějovic. Kulturní dům se tak stává výraznou dominantou města, která dostává městotvorný význam nejen při pohledu od řeky, ale působí na své okoli ze všech stran. Původní suterén jsme přetvořili na takzvané „zahradní patro“, které je bez bariér propojeno s bezprostředním okolím budovy. Toto je pro znovuobnovení Kulturního domu v moderním slova smyslu klíčové – dům je přístupný ze všech stran  v průběhu celého dne.

1. 9. 2020

Den architektury 2020


3. 10. Panny a labutě: Historičky umění Anna Novotná a Anna Ženíšková provedou po známých, neznámých a znovuobjevených sochařských dílech z doby 1948 - 1989

4. 10. Bílá místa Budějovic: S historikem umění Hynkem Látalem a architektem Miroslavem Vodákem se podíváme na nevyužitý potenciál některých míst ve městě. 

Sraz vždy před Jihočeskou vědeckou knihovnou na Lidické 1 v 15 hodin. Pořádá spolek KRUH. 


14. 8. 2020

Lifeguard_Umění ve městě


Projekt Lifeguard reaguje na veřejnou diskusi, která se v Českých Budějovicích odehrála po odstranění zábradlí u slepého ramene. Ta otevírá otázku, zde je možné a vhodné používat standardní normová řešení na všechny situace, které mohou ve veřejném prostoru nastat a kde je hranice toho, co vše chceme ve společnosti regulovat.

1. 8. 2020

Rozhovor_ASB #112
Architektura pro veřejný sektor. 

Miroslav Vodák (*1979) je absolventem Fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen spolku CBArchitektura, který byl nominován na cenu Architekt roku 2018, věnuje propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru, organizaci architektonických soutěží a je členem Komise pro architekturu a územní plánování města České Budějovice.


Jaká je situace v České republice s výstavbou pro veřejný sektor (do doby zavedení opatření při pandemii koronaviru)? K jakému vývoji došlo za posledních 5, 10 let?

Podle statistik objem financí na investice ve veřejném sektoru dlouhodobě rostl. Česká republika potřebuje kontinuálně stavět a opravovat jak veřejné stavby, tak veřejná prostranství, a to pokud možno v kvalitě, která je srovnatelná například s Rakouskem. Nejsme rozvojová země, rozhodně nejsme chudá země a stavět se tu bude. Otázkou je jak. Měli bychom se zajímat především o komplexní kvalitu samotných staveb, což úzce souvisí s přípravou projektu a způsobem výběru architekta. Veřejní zadavatelé, především obce, už často nechtějí soutěžit nejlevnějšího projektanta studie, ale zajímá je celý proces.


6. 5. 2020

Architekti v soutěži_ERA21::ERA21 #02/2020_TOMÁŠ ZDVIHAL: 30 LET SOUTĚŽÍ V ČR::

V letech 1993–2019 bylo vypsáno celkem 632 architektonických soutěží s doložkou regulérnosti. Před sedmi lety provedl časopis ERA21 analýzu soutěží za období 1993–2012 na základě tehdy dostupných dat. Nyní předkládáme aktualizovanou a podrobnější analýzu vycházející z databáze, kterou od roku 2014 spravuje platforma CBArchitektura. Data jsou získávána z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou Věstník veřejných zakázek a Registr smluv, a komunikací s jednotlivými aktéry. Historická data vycházejí z dobových odborných periodik a archivu pracovní skupiny pro soutěže ČKA. Z porovnání obou analýz vyplývá, že počet každoročně vypisovaných soutěží v posledních letech roste. Přesto je soutěží stále málo – jejich prostřednictvím se zadávají v průměru jen asi 2 % stavebních zakázek v ČR. Rozsáhlou analýzu najdete na webu

11. 4. 2020

Koncepční studie parků NKP Vyšehrad
Vyzvaná architektonická soutěž / organizace CBArchitektura / 05-11/2019

NKP Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa českých dějin a zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářským celkům. Koncepční studie by měla definovat a formulovat především ucelenou vizi a strategii přístupu k rozvoji celého území a celkové kompoziční řešení parkových ploch s ohledem na využití území NKP a jeho památkovou ochranu. S vybraným dodavatelem by měla probíhat dlouhodobá spolupráce na naplňování této koncepce, vznik management plánu a filozofie přístupu k údržbě a správě území NKP na několik desetiletí. Podstatným bodem je také komunikace této vize a plánu mezi jednotlivými subjekty v území i směrem k laické i odborné veřejnosti.

1.místo / Rehwaldt Landschaftsarchitekten / www.rehwaldt.de