11. 4. 2020

Koncepční studie parků NKP Vyšehrad
Vyzvaná architektonická soutěž / organizace CBArchitektura / 05-11/2019

NKP Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa českých dějin a zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářským celkům. Koncepční studie by měla definovat a formulovat především ucelenou vizi a strategii přístupu k rozvoji celého území a celkové kompoziční řešení parkových ploch s ohledem na využití území NKP a jeho památkovou ochranu. S vybraným dodavatelem by měla probíhat dlouhodobá spolupráce na naplňování této koncepce, vznik management plánu a filozofie přístupu k údržbě a správě území NKP na několik desetiletí. Podstatným bodem je také komunikace této vize a plánu mezi jednotlivými subjekty v území i směrem k laické i odborné veřejnosti.

1.místo / Rehwaldt Landschaftsarchitekten / www.rehwaldt.de

Výsledky hledání

Webové výsledky s odkazy na podstr
Anotace

Vyšehrad je jedinečnou kulturní i prostorovou dominantou Prahy. Je to každodenní pobytový prostor pro mnoho lidí, žijících v jeho okolí. Velké množství atraktivních parkových ploch je nepochybně jeho velkou hodnotou. V konceptu pracujeme s historickou i krajinnou vrstevnatostí místa. Definujeme klidné plochy středu a aktivní okraje. Iniciujeme nové vstupy a kultivaci stávajících. Navrhujeme nový informační systém odkazující na historické vrstvy pevnosti. Reálná místa i pověsti jsou inspirací pro hravé interaktivní prvky. Koncepci zeleně zakládáme na rozdělení charakteru i historické úlohy vegetace. Obnovujeme vinici na západním svahu opevnění, sázíme ovocné stromy, navrhujeme zahrady léčivých rostlin. Dešťová voda ze střech budov a zpevněných ploch je akumulována a dále využívána v mokřadním příkopu u Leopoldovy brány. Základní architektonické principy mobiliáře a povrchů budou dále rozvíjeny společnou diskusí v budoucím design manuálu.Žádné komentáře:

Okomentovat