27. 4. 2012

Územní plánování po česku II.

Tento příspěvek navazuje na http://cb-arch.blogspot.com/2012/04/uzemni-planovani-po-cesku.html

Města šetří na územních plánech / Lidové noviny 18/4/2012

Čtyřtisícové městečko Lišov na Českobudějovicku vypsalo soutěž na zpracování nového územního plánu a počítalo s tím, že z obecní kasy bude muset zaplatit minimálně 700 000 korun. Když se ale sešly nabídky, radní nevěřili svým očím. "Jedna architektonická kancelář nabídla za územní plán cenu 270 000, tedy třikrát méně, než byla naše představa o nejlevnější variantě," řekl LN starosta Lišova Jiří Švec. Zastupitelé se lekli, co za tak levnou nabídkou může ve skutečnosti stát. Proto si na vítěznou firmu vyžádali reference v Českých Budějovicích i u Jihočeského kraje a nechali odborníky posoudit, zda nabídka na zpracování územního plánu obsahuje všechny náležitosti, které by takový dokument měl obsahovat.

25. 4. 2012

Volejbalová nebo architektonická soutěž ?


Na posledním zasedání rady města se jako první bod programu projednávala stavba Centra halových sportů. Byla předložena studie, která vznikla ve spolupráci Volejbalového klubu České Budějovice a ateliéru A8000. Tato studie není zatím veřejně přístupná, takže se zde nemohu vyjadřovat k jejímu obsahu (pravděpodobně se jedná o rekonstrukci a dostavbu sportovní haly a vzhledem k renomé architektů půjde o kvalitní projekt).

Co je ovšem zarážející, je přijaté usnesení Rady města, kde schvaluje záměr společného postupu a zároveň ukládá právní posouzení, zda lze tímto způsobem "vysoutěžit" projektovou dokumentaci a následně zadat veřejnou zakázku. Jinými slovy, jakým způsobem lze obejít architektonickou soutěž, která je Českou komorou architektů doporučována jako nejtransparentnější způsob výběru konkrétního architektonického řešení, zároveň dlouhodobě vedoucí k nejkvalitnějším výsledkům.

11. 4. 2012

Analýza veřejného prostoru

“Život na veřejných prostranstvích představuje nejvýznamnější městskou atrakci. Řada pozorování a výzkumů lidských reakcí na přítomnost jiných lidí dokazuje, že lidé a lidské aktivity jsou největším objektem pozornosti a zájmu. Pouhá možnost vidět, slyšet a být nablízku jiným lidem je žádanější, než většina z ostatních atrakcí na městských veřejných prostranstvích.“ Jan Gehl

„Ze všeho nejdůležitější je přestat vnímat města jako shluky budov. Musíme si uvědomit, že město je ve skutečnosti z masa, ne betonu.Vzájemná blízkost lidí ve městě dává vzniknout neustálému proudu nových informací, který plyne z pozorování úspěchů i neúspěchů ostatních.” Edward L. Glaeser 

“Co Městu zásadně chybí je “nová” krása, kompozice kontrastů a elegance různorodého celku. Chybí mu současná architektura, urbanistická velkorysost a skutečná městskost. Už desítky let chybí Městu architekt. Jeho absence byla postupně přirozeně nahrazena zbytněním technických profesí. Hledání krásy se zcela vytratilo a bylo nahrazeno technickými normami, předpisy a ochrannými pásmy. Struktura se pomalu, ale neustále rozpadá. Klíčová místa v návaznosti na centrum nefungují. Město v současnosti architektonicky strádá. Město stále žije z podstaty a minulosti, neumí udělat krok dopředu. A pokud jej udělá, není architektonický, většinou pouze kosmetický. Město se bojí nových významných činů a proto se logicky neustále periferizuje. Město ztratilo mnoho ze své síly tím, že důležité činnosti postupně vytěsnila na periferii a namísto koncentrace těchto výsostně městských aktivit v nových objektech v centru podporovala rozpad struktury okolo centra. Má Město vůbec ještě řešení? Může být nejen velkým a významným městem, ale také městem zapamatovatelně krásným? Myslíme si, že může. Musí ale radikálně změnit myšlení o svém obrazu a musí změnit charakter svých plánů. Jaký je tedy obraz Města a jaký by mohl být? Pro Město jednadvacátého století jsme zvolili dnes už notoricky známá klíčová slova: kontrast, hustota, potenciál, kterým jsme podřídili celý návrh a ve výsledku sledovali zejména slova: veřejná prostranství, charakter struktury, krása kompozice = obraz města.” Roman Koucký / Ideový plán Města

9. 4. 2012

Interiér katedrály sv. Mikuláše podruhé

Architekt Marek Štěpán nám poskytl aktuální informace k právě probíhající rekonstrukci interiéru katedrály sv. Mikuláše. Zároveň všem čtenářům CBArchitektura přeje hluboce prožité Velikonoce.


6. 4. 2012

CBArchitektura v Bourání s Adamem Gebrianem
Hosty 108. dílu Bourání byli architekti Mirek "vlastně" Vodák a Tomáš "přesně tak" Zdvihal a tématem celého našeho rozhovoru budou České Budějovice a především jejich současná architektura. Diskutovali jsme o blogu CBArchitektura, který se kvůli tomuto tématu rozhodli založit a provozovat.

Záznam rozhovoru.  Více o pořadu Bourání s Adamem Gebrianem. Další vystoupení CBA na PechaKucha.

4. 4. 2012

Územní plánování po česku

Územní plánování po česku aneb degradace jedné profese
  
Územní plánování je činnost rozvíjející městské a venkovské prostředí s ohledem na zájmy společnosti jako celku, potřeby sídel a regionů jako základních prostorových jednotek a s důrazem na dlouhodobé procesy v území. Společným jmenovatelem územního plánování je udržitelný rozvoj, který integruje faktory sociální, ekonomické, kulturní a faktory životního prostředí.

Urbanista je odborník, který převádí územní koncepce do prostorových forem a připravuje, navrhuje a koordinuje plány na lokální a regionální úrovni a v širším územním měřítku. Urbanista pracuje ve veřejném zájmu, přetváří místa, berouc v úvahu jejich dlouhodobé potřeby. Urbanista vystupuje v celé řadě rolí od veřejné, přes soukromou po akademickou sféru: jako tvůrce a vizionář, poradce a zprostředkovatel, jako manažer a jako vědec, výzkumník. Toliko definice územního plánování a činností urbanisty zveřejněná na webových stránkách Asociace pro urbanismus a územní plánování.

2. 4. 2012

Potenciál cyklistiky

Přestože České Budějovice mají ideální morfologii pro rozvoj cyklistiky, v porovnání se stejně velkými městy, které mají štěstí na rovinatý terén, je zde procento cyklistů poloviční. Je to způsobeno nedostatečnou a nekvalitní sítí cyklostezek a cyklotras, které jsou zde pořád chápány jako rekreační a nikoliv dopravní systém. Nejlépe je to vidět při rekonstrukci běžných českobudějovických ulic, kde se i přes milionové dotace EU (až 85 procent nákladů) s cyklistou nepočítá a ten má tak na výběr mezi chodníkem a silnicí.

1. 4. 2012

Aprílové plánování

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategického plánu rozvoje města České Budějovice pro období 2014-2020, který se stane nástrojem intervence v oblasti rozvoje města. Předpokládaná cena zakázky je 1,000,000 Kč a otázkou tedy je, co od ní město vlastně očekává.

Smysl a cíle strategického plánování rozvoje města