30. 10. 2012

Deset minut ...

Kam lze z budějovického náměstí dojet na kole za 10 minut ? Kamkoliv … pokud ovšem nevyužijete oficiální cyklostezky, ale pojedete tam, kde běžne chodíte nebo jezdíte autem. Je obrovská škoda a urbanistická chyba, že jsme kdysi hlavní ulice a bulváry postupně přestavěli na silnice a parkovište. Na všech z nich jsou teoreticky možné cyklostezky, je jenom otázka na úkor čeho. Zatímco pro nás má parkovací místo vetší hodnotu než cyklostezka, v Kodani nebo Amsterdamu je tomu naopak. Jediným rozdílem je metr široký červený pruh po každé straně silnice. Proč to “nejde“ u nás?

26. 10. 2012

1986

V souvislosti s dopravní situací v Budějovicích a hledáním optimální trasy pro dálnici, severní a jižní spojku nebo západní okruh, je zajímavé srovnat dopravní skelet v územním plánu města z roku 1986 (modře) a současnou ortofotomapu. Tento koncept odděloval funkce městského okruhu a dálnice a ve variantě uvažoval i s jejím vedením dál od Budějovic (jako je tomu například v Pasově) až na úrovni Lišova, se severním a jižním přivaděčem.

Tento územní plán byl v roce 2000 nahrazen novým, jehož dopravní řešení přineslo zanádražní komunikaci a dálnici jako součást okruhu. Vezmeme-li v úvahu, jakým způsobem dálnice D3 ovlivní svoje okolí, urbanismus města a jeho sociální geografii, je zajímavé porovnat teorii územního plánování se současnou situací.  Ideální trasu severní a jižní spojky nahradilo hledání čehokoliv přijatelného a stejné je to u napojení ulice Milady Horákové na Litvínovickou. Reálné termíny realizací těchto staveb se pak posouvají někam za horizont roku 2020.

24. 10. 2012

Přednáška / Antonín Dokoupil


  „Litomyšlský zázrak v procesech vzniku kvalitní Architektury“  
 Přednáška ing. Antonína Dokoupila / vedoucího oddělení rozvoje města
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - 24.10. od 18.00

Motto: Rozhodnutí, jež by dávala smysl, není třeba odkládat, 
nemůžeme je však očekávat od velké skupiny lidí, zvláště když mají být odvážná.
 

Je osvícený despotismus jediná reálná forma k vytváření opravdu kvalitních projektů nebo existují i jiné formy? Proč byly poslední dvě dekády v Litomyšli tak výjimečné a je takto nastartovaný „let“ reálný, nebo se muže změnit v Ikarův Pád?

Cyklus přednášek "Architektura 20. a 21. století" vznikl díky Petrovi Adámkovi, 
Nadaci Vodafone Česká Republika, klubu Horká Vana, Domu uměČeské Budějovice a CBArchitektura

22. 10. 2012

Jihočeská architektura

V souvislosti s krajskými volbami proběhl na portálu Budějcká Drbna on-line rozhovor s několika významnými představiteli Jihočeského kraje. Zeptali jsme se na poměrně jednoduché otázky, týkající se architektury, protože kraj nikdy ve  své 12ti-leté historii neudělal regulérní architektonickou soutěž na jedinou stavbu.

16. 10. 2012

Podklad pro zřízení pozice hlavního architekta v ČBTento podklad pro vytvoření funkce hlavního architekta v Českých Budějovicích začal vznikat po komunálních volbách v roce 2010. Dokument se stal cennou analýzou fungování hlavních architektů větších měst v České republice a mohl by i dalším městům sloužit jako vzor. Dodnes bohužel není pozice hlavního architekta v Českých Budějovicích obsazena.


NÁVRH STRUKTURY A NÁPLNĚ ČINNOSTI ÚTVARU PLNÍCÍHO FUNKCI HLAVNÍHO ARCHITEKTA MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vytvoření funkce hlavního architekta (HA) se stalo součástí volebních programů mnoha politických subjektů ve volební kampani k posledním komunálním volbám v mnoha městech ČR. Ustavení útvaru plnícího tuto funkci se pak stalo i součástí koaličních dohod a programových prohlášení vzniklých koalic (Liberec, České Budějovice).


8. 10. 2012

České Budějovice - tři doteky centra / Kateřina Richtrová

Diplomní projekt / Technická univerzita v Liberci, fakulta umění a architektury / 2010
České Budějovice - tři doteky historického centra
Autor: Kateřina Richtrová
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Akad. Arch. Jiří Suchomel


Práce dává do souvislosti tři proluky v centru Českých Budějovic. Řešená místa se dotýkají hranice původního opevnění a čekají na nové využití. Dvě „náměstí“ a jedna „ulička“. Tyto veřejné prostory ztělesňují nepochopení města, i samotných významů slov „náměstí“, „ulice“, „veřejný prostor“, „městská zeleň“.

5. 10. 2012

Rozhovor Deník 10/2012

České Budějovice - Cyklistika a městská hromadná doprava mají potenciál převzít dvě třetiny vnitroměstského provozu a radnice by měla ve spolupráci s občany a odborníky hledat strategickou vizi, aby město žilo a bylo plné lidí. To říká mladý českobudějovický architekt Mirek Vodák.

Kde vidíte největší problémy v dopravě v Českých Budějovicích?

Máme stotisícové město, které rozděluje řeka a železnice, přičemž obojí se dá přejet autem pouze na třech místech. V kombinaci s neexistujícím obchvatem, dálnicí a rozrůstající se 'sídelní kaší' jsou dopravní problémy naprosto logický důsledek dopravní a urbanistické 'politiky' města za posledních 20 let. Něco se dá vyřešit stavbou silnic, ale je to nejdražší a nejzdlouhavější postup. Jakákoliv stavba silnice uvnitř města je totéž, jako řešit obezitu povolením opasku.


3. 10. 2012

Centrum halových sportů

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE Soutěžní podmínky – soutěžní podklady P. 01
 
1. Záměr

Záměrem je vybudování moderního centra halových sportů (dále CHS) splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.


2. 10. 2012

Rozhledna Hýlačka / Projektil

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka od ateliéru PROJEKTIL / Hýlačka vždy bývala oblíbeným cílem turistických výletů. Hýlačka, na rozdíl od ostatních rozhleden, byla ale také místem, kde se setkávali a bavili lidé. Hrávalo se tu ochotnické divadlo, pořádaly menší výstavy.

Atmosféra místa a ikonický a jedinečný tvar původní rozhledny Hýlačky nás vedl k respektování této stavby v mnoha ohledech, logická dřevěná konstrukce, hmota vystavěná na šestiboké podstavě a orientace hlavního výhledu k historickému jádru města Tábor. Návrh nové rozhledny je jakýsi překlad původní stavby do současného architektonického jazyka s nezměněnou podstatou a hodnotou.