11. 4. 2020

Koncepční studie parků NKP Vyšehrad
Vyzvaná architektonická soutěž / organizace CBArchitektura / 05-11/2019

NKP Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa českých dějin a zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářským celkům. Koncepční studie by měla definovat a formulovat především ucelenou vizi a strategii přístupu k rozvoji celého území a celkové kompoziční řešení parkových ploch s ohledem na využití území NKP a jeho památkovou ochranu. S vybraným dodavatelem by měla probíhat dlouhodobá spolupráce na naplňování této koncepce, vznik management plánu a filozofie přístupu k údržbě a správě území NKP na několik desetiletí. Podstatným bodem je také komunikace této vize a plánu mezi jednotlivými subjekty v území i směrem k laické i odborné veřejnosti.

1.místo / Rehwaldt Landschaftsarchitekten / www.rehwaldt.de