20. 12. 2016

Strategický plán města - průzkum

Strategický plán města představuje stěžejní koncepční materiál, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města a poskytující veřejnému i soukromého sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Více zde: http://spcb2017.cz/spcb2017/jak-se-zapojit/

10. 12. 2016

Novodobí eklektici Caruso St John

Novodobí eklektici Caruso St John / Petra Lexová ERA21

Britské architektonické studio Caruso St John se v Čechách poprvé představilo v roce 2014 přednáškou Adama Carusa Klam modernismu v pražském kině Světozor, pořádanou spolkem Kruh v rámci cyklu Švýcarsko-české inspirace. Po dvou letech se architekt do Čech vrátil, aby zde vedle přednášky v Kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích představil i výstavu 33 soutěží, 6 projektů v místním Domě umění. Prezentace vybraných projektů vzniklých v uplynulých dvaceti šesti letech přibližuje podstatu staveb Caruso St John, eklekticky spojujících vlivy minulosti. 

Kdybychom se pohybovali na poli módy, lze jejich stavby označit jako „na míru padnoucí“ a „nadčasové“. Oproti řadě velkých světových studií jejich projekty nepodléhají diktátu modernosti a zříkají se efektního designování. Namísto toho vytvářejí jasně budovanou silnou formu s promyšleným členěním vnitřního prostoru. Studio na projektech pracuje i řadu let se zvýšeným zájmem o kontext místa, který se podepisuje na konečné podobě stavby. Jen samotný návrh fasády Brémské zemské banky (Brémy, DE, 2011–2016), která by respektovala kontext náměstí s gotickou katedrálou v pozadí, trval více než dva roky. Konečná šestipatrová budova s postupně se zjednodušujícím dekorem cihlového zdiva výškově reaguje na okolní zástavbu s dominujícím prvkem ústupkového pseudorománského portálu. 

Otvorená náruč sídliska / ERA21

Architektúra sama osebe nezmení situáciu / Rozhovor Petra Szalaya s Michalom Sulo

Ateliér SLLA Architects architektov Miriam Liškovej a Michala Sulo vznikol v roku 2003 v Barcelone. Dnes pôsobia v Bratislave, ale stále sa pohybujú v širokom geografickom a profesijnom poli – od projektovania masterplanu mestskej štvrte vo Viedni po rodinný dom pre kamarátov, od sociálneho projektu školy v Keni po obchodné centrum v Bardejove na východe Slovenska. V Čechách a na Slovensku sa výraznejšie zviditeľnili až minulý rok vďaka realizácii Komunitného centra Máj v Českých Budějoviciach, zaradenej do výberu väčšiny súťaží aj prehľadov novej architektúry oboch štátov. 

en— Miriam Lišková and Michal Sulo’s studio SLLA was founded in 2003 in Barcelona. Today, they are based in Bratislava but they are still active across a wide geographic and professional range – from their masterplan of an urban district in Vienna to a family house for their friends; from a social project of a school in Kenya to a shopping center in Bardejov in eastern Slovakia. In the Czech and Slovak Republics, they gained publicity last year with their realization of Máj Community Center in České Budějovice, listed in most of the competition and architectural reviews in both states. We talked with Michal Sulo about a number of things, not just the work on the community center.

Vnímání / ERA21Ztracený a znovunalezený Samson / Filip Landa

Na athénské agoře symbolizovala demokratický střed kruhová stavba Tholos, v níž bylo Prytaneum, tj. sídlo senátorů athénské rady. Ve dne v noci bylo v Prytaneu přítomno aspoň sedmnáct senátorů, aby mohli reagovat na jakoukoli naléhavou potřebu veřejného zájmu. Od 6. století př. n. l. se Tholos stává politickým středem evropského města. Středová pozice politického dění umožnila přístup všem rovnocenným občanům. Možnost rovnoprávnosti, symbolizovaná centrálním náměstím a veřejnou rozpravou, do sebe pojala nejrůznější zájmy pomocí nenásilného přesvědčování. Právně viděno, obecní střed nepatří nikomu privátně, ale všem společně. Nápisy „jsem hranice agory“ na Areopagu oddělovaly veřejný prostor od soukromých pozemků a tvořily hranici, za kterou nesměli vstoupit občané zbavení politických práv. Historie klasického Řecka a republikánského Říma se přitom shoduje v jednom: zanikne-li obecní funkce středu, privátní zájmy vytvoří despocii jednotlivce nad prostorem polis, jenž tím ztratí schopnost symbolizace společné věci (res publica).