18. 1. 2015

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce České komory architektů na konci loňského roku připravilo Politiku architektury a stavební kultury. Ta byla předložena vládě, která ji 14. 1. 2015 schválila.

Vizí Politiky architektury a stavební kultury je přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Naplnění jednotlivých cílů povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice, vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Jako základní princip je třeba prosazovat a zdůrazňovat nutnost komplexního vnímání prostředí vytvářeného výstavbou, tedy nejen jednotlivých staveb, ale i jejich vzájemného působení a urbanistického uspořádání, vztahu ke stávajícím architektonickým a urbanistickým hodnotám a vlivu na krajinu. Komplexní vnímání prostředí se musí promítat do celkové koncepce, koncepce jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, architektonický a umělecký detail. (...)

17. 1. 2015

KŘEST KNIHY DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013-1998

VVP AVU a Dům umění České Budějovice srdečně zvou na KŘEST KNIHY DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013-1998 / sobota 17.1. od 18:30 / Dům umění, náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice / od 19:30 koncert / NOIZ plays Rausch / Lehn (D) + Bertoncini (IT) + Vrba (CZ)

Kniha zahrnuje šestnáct let Domu umění České Budějovice, který se pod vedením kurátora Michala Škody stal jednou z nejprestižnějších institucí pro vystavování současného umění a architektury v České republice. Galerie vykazuje dramaturgicky kompaktní celek, který představuje české (např. Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Ján Mančuška, Eva Koťátková, Dominik Lang), ale i zahraniční umělce (např. Mimmo Paladino, Martin Creed, Carsten Nicolai, Christopher Williams, Lawrence Weiner, Liam Gillick, Heimo Zobernig, Florian Pumhösl). V posledních letech se pravidelně objevují také prezentace architektury (např. Josef Pleskot, Miroslav Šik, Projektil architekti, Takeši Hosaka), které - podobně jako výstavy výtvarného umění - výrazně pracují přímo s prostorem galerie a s médiem výstavy obecně.