29. 9. 2018

Den Architektury 2018DEN ARCHITEKTURY ČESKÉ BUDĚJOVICE 

I. Stav umění ve veřejném prostoru odráží současnou společnost a její hodnoty. Šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa a přizvaní odborníci - Petra Lexová, Hynek Látal a Mirek Vodák - vás provedou po Českých Budějovicích a okomentují umělecká díla ve veřejném prostoru, která zde v poslední době vznikla. Zajímat nás bude především kontext jejich vzniku. Procházka proběhne v návaznosti na téma zpracované v ERA21 #03/2018.

Sraz: sobota 29. 9. v 15:00 u Samsonovy kašny.

II. Jak má vypadat veřejný prostor v Českých Budějovicích? Jak zlepšit jeho stav a jak přistupovat k zadávání projektů na jeho revitalizaci? Kde hledat inspiraci? Sdružení CBArchitektura ve spolupráci s časopisem ERA21 a skupinou Akční Budějčáci naváže na komentovanou procházku z předchozího dne diskuzí nad kvalitou veřejného prostoru a možnostmi jeho úprav, s konkrétní aplikací na park naproti školám v Dukelské ulici. Určité kroky k revitalizaci parku se již podařilo prosadit. Jaké budou další kroky a především jakou budou mít kvalitu, to se ukáže v dohledné době. Přijďte diskutovat s architekty, kteří v okolí tohoto parku dokonce sami bydlí.

Sraz: neděle 30. 9., 15:00, Park v Dukelské ulici

KOMPLETNÍ CELOREPUBLIKOVÝ PROGRAM >>> https://www.denarchitektury.cz/program/#

17. 9. 2018

Polyfunkční dům Slivenec

Městská část Praha – Slivenec vypsala 17.9.2018 architektonickou soutěž na stavbu polyfunkčního domu. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení veřejné stavby, která by měla obsahovat společenský sál, knihovnu a malometrážní byty. Soutěž je vypsaná jako užší a do 17.10. je možné podávat žádosti o účast. Předpokládaná cena stavby je 70 milionů korun bez DPH, na ceny a odměny je určeno 675 tisíc Kč. K vyhodnocení návrhů odbornou porotou by mělo dojít v únoru 2019. 

Více informací najdete na úřední desce městské části, dále ve věstníku veřejných zakázek a na oficiálním webu České komory architektů. Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na profilu zadavatele v sekci Dokumenty: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/polyfunkcni-dum-slivenec

Dotazy je možné posílat na emailovou adresu soutez.slivenec@gmail.com. 

S pozdravem za organizační tým
Ing. arch. Miroslav Vodák a Ing. arch Tomáš Zdvihal / 732418591 / www.cbarchitektura.cz