31. 1. 2013

CBArchitektura-mapaZa poslední rok se CBArchitekura podařilo vytvořit poměrně zajímavou databázi realizovaných i nerealizovaných budějovických staveb. Pro přehlednost a snadnější orientaci proto vznikla stránka

Pokud by si na ni občané a politici zvykli, velmi by zjednodušila vzájemnou komunikaci o tom, PROČ, CO, KDE a ZA KOLIK se v našem městě bude stavět. Ideální by bylo, kdyby obsahovala i významné soukromé záměry, dopravní stavby, rozpočet města atd, vpodstatě na úrovni legendární hry SimCity anebo reálnějšího konceptu IBM SmartCity. To už ovšem není záležitost občanského sdružení, ale podobného projektu, který připravuje magistrát ... my zůstaneme u architektury veřejných staveb.

30. 1. 2013

Rozhovor Budějcká Drbna 12/2012
Na konci září loňského roku vyhlásila rada města České Budějovice architektonickou soutěž o nejlepší návrh plánovaného Centra halových sportů, které by v příštích letech mělo vyrůst na místě současné sportovní haly. O pohled odborníka Budějcká Drbna požádala člena projektu CBArchitektura, architekta Mirka Vodáka.

Proč by měla být, podle vašeho názoru, vybudována nová sportovní hala?

„Otázka, proč a co stavět, je v první řadě pro politiky. Oni dělají rozhodnutí a nesou tím zodpovědnost za rozvoj města. Vzhledem k tomu, že podobné stavby patří k největším a nejdražším, které zde máme, je třeba takovou investici zdůvodnit občanům ve veřejné diskuzi nad rozpočtem a strategickým plánem. Já předpokládám, že takové rozhodnutí prošlo důkladnou analýzou a rada města ho zvážila ve všech souvislostech. Z toho, co jsme mohli slyšet - je zde nedostatek sportovních ploch a stávající hala nevyhovuje současným technickým ani sportovním parametrům. Má například nízký strop, malou kapacitu, nevyhovující obvodový plášť a technologie.“

24. 1. 2013

3+1 / SUPERMARKET

3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak také může vypadat supermarket. Inspirujme se, protože i supermarket je architektura. Může mít kvalitní veřejný prostor, čisté záchody i dobrou restauraci. Parkovište nemusí dělat pouze dopravní inženýři, může se vést dialog s krajináři, architekty anebo sousedy, kteří jsou zároveň zakázníky. Podívejme se jak na to.

17. 1. 2013

Dům umění České Budějovice / Zdeněk Chmel
Předdiplomní projekt, Fakulta architektury VUT Brno / zimní semestr 2012-2013 / 
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller / autor práce: Bc. Zdeněk Chmel

Vítězný projekt IV. Ceny Bohuslava Fuchse na FA VUT v Brně  

Pro téma předdiplomní a diplomní práce ”Dům umění města České Budějovice” jsem se rozhodl na základě motivace zabývat se architekturou a urbanismem Českých Budějovic, města kde v současnosti žiji. Po návratu zpět ze studia a stáže v zahraničí je pro mne inspirativní opět se pohybovat v důvěrně známém prostředí.

Role Domu umění na poli přibližování soudobé architektury české společnosti je významná, a proto jsem se rozhodl prověřit možnost dalšího posílení pozice této instituce zpracováním projektu pro její nové sídlo. V rámci předdiplomního projektu bylo cílem prověřit možnosti různých lokalit ve městě a na základě toho posléze zpracovat diplomní projekt na jednom vybraném místě (letní semestr 2013). Každý dílčí projekt v daných lokalitách klade důraz na veřejné prostory města a snaží se zvyšovat jejich kvalitu.

16. 1. 2013

Náměstí T. G. M. Tábor / 1.místo


Jednokolová veřejná projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na zpracování návrhu architektonicko-urbanistického řešení náměstí T.G. Masaryka v Táboře, zejména stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě. 

„Potřebujeme idejí, živých, velikých idejí, a nebudeme malí. Musíme míti ideje světové, ideje netoliko pro sebe, ale pro všecky. Kdo se chce zachovati a udržeti, musí myslit, cítit a pracovat pro všecky, nejen pro sebe.“  Tomáš Garrigue Masaryk 

Nemáme docela malé ideje, toužíme vytvořit společenské a kulturní místo, místo interakce občanů, místo společných zážitků. Autoři: L’ubomíra Olasová, Martin (SK), Andrea Prajsová, Brno, Martina Štollová, Horní Bojanovice, Petr Fabík, Třebíč, Štěpán Hirsch, Plzeň, Viktor Jindra, Brno, Ondřej Kučera, Frýdek-Místek

12. 1. 2013

Otta Sepp

Otta Sepp / 7. 7. 1912 - 10. 1. 2011, fotograf

Jako fotoreportér zachycoval proměny města České Budějovice, jeho architekturu, společenský a kulturní život. Stal se nejvýznamnějším fotografem novinářského zpravodajství, desetiletí pracoval zejména pro deník Jihočeská pravda (dnešní Českobudějovický deník). 

10. 1. 2013

3+1 / NÁMĚSTÍ

3+1 / Tři projekty ze zahraničí a jeden od nás ukazují, jak také může vypadat náměstí. Inspirujme se.  I v Budějovicích máme veřejné prostory, které by si zasloužily podobný přístup. Je pouze na nás, jakým způsobem se k nim v budoucnu postavíme. Nejenom Mariánské a Senovážné náměstí je v současnosti ostudou. Ale je to zároveň velká příležitost. Ke kvalitnímu výsledku potřebujeme především dobré zadání a dobrého architekta.

8. 1. 2013

Life is short ... do what you love


"We don’t want a good system for bicycles, we want a perfect system. We want a system for bicycles that is like the German autobahns for cars. This is not an environmental programme, it is an economic programme. It has been proved that planning for the bicycle is cheaper than planning for the car. We don’t ride bicycles because we are poor. We ride them because it is fun, it is faster, it is convenient.”

Gerrit van Werven, Groninger city planner

6. 1. 2013

Prezentace, propagace, informace


Den architektury 2012 / cena prezentace 7600 Kč s DPH / cena prezentovaných projektů od 20 do 350 milionů.

„Nic o tom nevím. Špatně jste mě informovali, zkuste to znovu.“ Tento komentář napsal kolega architekt v jedné reakci na to, jak mu pražský magistrát prezentuje připravované záměry veřejných staveb. Klidně bych ho doplnil o téma městského rozpočtu a přístupu k informacím. Marketing a propagace toho, co vlastně dělám, je naprosto samozřejmou součástí práce v jakémkoliv oboru, kde chci dosáhnout podpory a spolupráce široké veřejnosti. To znamená i politiky. Pokud bychom nesoutěžili strategické a územní plány za nejnižší cenu, tak bychom se mohli dočkat toho, že jejich součástí budou i profesionální prezentace, které srozumitelným způsobem odpoví na základní otázky PROČ, JAK, KDY, ZA KOLIK.

5. 1. 2013

... pětsetpadesátpět ...

Tento komentář navazuje na předchozí příspěvky čtyřistačtyřicetčtyři, třistatřicettři a dvěstědvacetdva. Přestože uběhla více jak polovina volebního období a je to napsáno v koaliční smlouvě, výsledek je takový, jaký je. Posuďte sami, zda je to vtipné, trapné nebo neuvěřitelné.

Volební program a koaliční smlouva je dohoda mezi občany a politiky a "Zřízení nepolitické funkce útvaru hlavního architekta" je tam černé na bílém. My to nenapsali, ani nepodepsali. My jenom chceme, aby politici splnili dohodu. Aby o veřejných zakázkách za stovky milionů spolurozhodoval někdo, kdo na to má vzdělání. Aby vznikla dlouhodobá strategie rozvoje města, nezávislá na čtyřletém volebním období.

Základní otázkou je, zda v Českých Budějovicích chceme stavět současnou kvalitní architekturu. Pokud ano, stačí nám k tomu dobré zadání ze strany města a transparentní výběr špičkových architektů.

3. 1. 2013

3 PLUS 1

"Ale to by u nás nešlo ... " Velmi častá věta, kterou architekti slyší v diskusích, když ukazují příklady kvalitní architektury ze zahraničí. Nejlepší odpovědí na zmíněné klišé - 23 let po revoluci - je ukázat konkrétní stavbu v Čechách, která vznikla ve stejných ekonomických a právních podmínkách jako má naše město. Proto budeme ukazovat pravidelně po celý rok vždy tři příklady současné světové architektury (kvůli kontextu většinou evropské) a jednu realizaci na podobné téma u nás. 

Zadání, kontext, investor a architekt jsou čtyři základní faktory, které ovlivňují výslednou realizaci. Kdekoliv a kdykoliv. Můžeme je doplnit o dobrého stavitele. Hodně to zjednodušujeme, ale nic víc v tom není a nic víc v tom nehledejte. A pokud vás nějaká stavba zaujme, u každé bude odkaz na jejího architekta a vy se tak můžete dozvědět víc. Všechny z nich mají totiž svůj příběh. Zkuste ho ve vašem městě poslat dál. Dobrá architektura může vzniknout i ve vaší ulici.