18. 4. 2017

Smiljan Radić - Bestiary

Mestizo Restaurant / Isabel Montt, Chile / photos: © Gonzalo Puga

Přednáška: 27. 4. od 17.00 – ve Studentském kostele sv. Rodiny ul. Karla IV. 22 Č. Budějovice

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 19.00 / Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice / Výstava trvá: 28. 4. – 28. 5. 2017 / Kurátor: Michal Škoda

Je nám velkou ctí, že můžeme poprvé v České republice představit tvorbu velice respektované osobnosti současné světové architektury Smiljana Radice z chilského Santiaga, který upoutává stále více pozornosti díky nevšednímu přístupu k architektuře a výrazné tvůrčí perspektivě. Svojí osobitou prací se vyjímá nejen v domovském Chile, ale i v rámci současného architektonického dění vůbec. Za těmito zmiňovanými aspekty stojí především původní chilská krajina, kterou má Radic v sobě pevně zakořeněnou a která tak značně rezonuje v jeho díle. S neodmyslitelným důrazem na kontext místa se mu daří citlivě zasazovat své stavby do daného prostředí. V rámci jeho poetického díla stojí za zmínku také neotřelé používání a kombinace materiálů. Stavby, ač často oscilující na protikladných vlastnostech jako například: síla - křehkost, abstrakce – realita, trvanlivost – pomíjivost, tak vždy působí přirozenou homogenitou.

14. 4. 2017

CBArchitektura v bulletinu ČKA a na webu City:One


Recenze Průvodce architekturou v Bulletinu ČKA 17/1 a odkaz na blogu City:One.

"V Budějovicích mě mrzí současný stav plaveckého stadionu od Bohumila Böhma ze šedesátých let. Sice to není památka, ale s postupujícími opravami se postupně ztrácí charakter stavby." Mirek Vodák - anketa Ochrana památek v České republice - Bulletin ČKA

12. 4. 2017

Strategický plán - politika architektury a stavební kultury města?

Tento text vznikl v roce 2015 jako podklad k jednání Komise pro architekturu a územní plánování. V roce 2017 byl v souvislosti s účastí  CBArchitektura na jednání pracovních skupin strategického plánu města doplněn o seznam významných veřejných staveb postavených v letech 1998-2017.

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A ÚZEMNÍ ROZVOJ – KONCEPT

Rada města České Budějovice se rozhodla zřídit novou Komisi pro architekturu a územní rozvoj. Je to logický krok, který navazuje na obnovenou funkci hlavního městského architekta. Cílem komise je poskytovat Radě města odborný názor na architektonické a urbanistické otázky, které mají vliv na rozvoj města a každodenní život jeho obyvatel. Zároveň by měla naslouchat i veřejnosti a soukromým investorům, před nimi svou činnost prezentovat a aktivně s nimi jednat.

Komise by si měla, ve spolupráci s politiky a úředníky magistrátu, stanovit konkrétní okruhy témat, kterým se bude věnovat. Jednotlivá témata přijdou pravděpodobně i ze strany politiků, odborníků, veřejnosti a investorů. U některých nastane shoda, u některých dojde ke kompromisu a u některých bude nutné rozhodnout jinak. Kromě konkrétních projektů může jít i o teoretické přesahy do ekonomie, ekologie, sociologie a dalších oborů.