14. 9. 2020

Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slávie - ATELIER D‘ARCHITECTURE CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS - CA PICHLER ZT GMBH - JAN PROKSA
Koncept / Změna vztahu budovy mezi vnějškem a vnitřkem.

Historická budova a její okolí jsou neoddělitelné a je nutné se na ně dívat jako na jeden celek. Náš návrh vytváří dialog mezi parkem, který Kulturní dům obklopuje a budovou jako takovou. Vnější prostor přetváříme z neurčité zelené plochy na nádvoří veřejné budovy.

Vytváří tak pevný, velkorysý, měststký prostor s prvky zeleně na okraji staré části Českých Budějovic. Kulturní dům se tak stává výraznou dominantou města, která dostává městotvorný význam nejen při pohledu od řeky, ale působí na své okoli ze všech stran. Původní suterén jsme přetvořili na takzvané „zahradní patro“, které je bez bariér propojeno s bezprostředním okolím budovy. Toto je pro znovuobnovení Kulturního domu v moderním slova smyslu klíčové – dům je přístupný ze všech stran  v průběhu celého dne.

Žádné komentáře:

Okomentovat