26. 2. 2012

Přadnáška / Michael Vašků

Architektonický podzim 15/11/2011

Algorithmic thinking in architecture
Michael Vašků (Technická univerzita ve Vídni)

Přednáška o novém způsobu projektování, založeném na parametrickém algoritmu. Jakmile se do počítače zadají vstupní data, je poměrně jednoduché generovat stovky variant a z nich vybírat optimální řešení.

Na přednášce mě mimojiné zaujal projekt The language of the prairie: Koning, Eizenberg 1981, který popisoval jedno z prvních využití počítače pro parametrické modelování. Architekti se pokusili definovat základní rysy prérijních domů od Franka L Wrighta a pomocí matematického modelu nechali počítač navrhnout dům nový. Tento dům pak ukázali odborníkům s tím, že se jedná o práci slavného architekta. Nikdo nebyl schopen poznat rozdíl ... skoro to vypadalo na konec profese architekta jako takové.

Podobné studie dělá například nizozemský ateliér MVRDV s projektem DataTown / Metacity, tentokrát na úrovni nikoliv jednoho domu, ale celého bloku nebo města. Územní plány by tak mohly být generovány v reálném čase s tisíci variantami vývoje a optimalizací jednotlivých řešení podle zadaný parametrů (ekonomie, ekologie, doprava atd ... ). Samozřejmě, že uvedený systém má i svoje nedostatky, především se spoléhá na správnost vstupních dat, protože počítač sám o sobě nic nevymýšlí. To lze však eliminovat tím, že proces i výsledek je v jakémkoliv okamžiku možno zkontrolovat a usměrňovat podle subjektivního dojmu architekta.

U nás se tento princip pokusil uplatnit Roman Koucký na konkrétním projektu územního plánu Pece pod Sněžkou. Více na http://www.inventuraurbanismu.cz/rok/2011#prednaska-Regublina

PS. Město České Budějovice má do roku 2015 zpracovat nový ÚP. Je pouze na magistrátu, jakým směrem se vydá a jak moc transparentní a funkční systém tu bude ... Text / Mirek Vodák
Žádné komentáře:

Okomentovat