10. 8. 2012

SolarCity

SolarCity je urbanistický soubor na předměstí rakouského Lince, jehož koncept je založen na současné architektuře s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a obnovitelné energie. Cílový stav je několik menších okrsků propojených tramvajovou tratí, které dohromady vytvoří liniový komplex pro 25000 obyvatel a tím se stane největším udržitelným městským celkem v Evropě. Kromě obytné funkce jsou součástí SolarCity obchody, společenská a kulturní zařízení, škola, mateřská škola, pastorační centrum, rodinné centrum a park se zaměřením na sportovní aktivity, včetně sportovní haly a přírodního koupaliště.

Na projektu se podílely renomované architektonické kanceláře Roland Rainer (masterplan), Foster and Partners, Richard Rogers Partnership, Herzog + Partner, Renzo Piano Building Workshop, Norbert Kaiser (1. etapa); Martin Treberspurg (2. etapa). READ group -- Renewable Energies in Architecture and Design.

Projekt se začal realizovat v roce 2001. Byl dotován spolkovou zemí Horní Rakousko a Evropskou unií a měl se stát reálným experimentem pro ověření sociologických, ekonomických, ekologických a technologických postupů, které v té době byly pouze teorií. Po jeho dokončení by se mělo SolarCity stát modelovým vzorem ekologického bydlení v 21. století. Budovy mají kompaktní tvar s velkým podílem jižně orientovaných prosklených ploch, velmi dobrou tepelnou izolaci obvodových stěn, přirozené větrání, vysoký přístup denního světla a optimální akumulaci tepla. Solární termika ohřívá vodu. V současné době je hotova první etapa: zhruba 1300 bytů pro 5000 obyvatel, včetně již zmíněných veřejných staveb. Celkové náklady se pohybují kolem 190 milionů euro (zhruba třetinu stojí infrastruktura).

Kromě architektonicky a technicky vynikajícího projektu vznikl také katalog kritéríí, podle kterého jdou posuzovat podobné urbanistické celky. Ten obsahuje souhrn požadavků na udržitelný rozvoj měst, mobilitu a energetiku, včetně sociálních aspektů, ochrany životního prostředí a vlivu na regionální ekonomiku.

PS. Více informací můžete najít v knize “SolarCity Linz-Pichling – Sustainable Urban Development”. Není to jediný dlouhodobý projekt v Linci, dalším je třeba Linz Culture Mile. Společenská dohoda na konkrétní vizi a její následná realizace je něco, co nám v Českých Budějovicích zatím chybí. Jednou z nejlepších strategií je přejímání úspěšných vzorů a do Lince je to od nás blíž než do Prahy ... nechcete se zajet podívat?

Text / Mirek Vodák

1 komentář:

  1. Idea tohoto projektu začala vznikat někdy kolem roku 1990. Dostala už se česká společnost do situace, že bude po politicích a developerech vyžadovat podobný standart anebo zůstaneme u nejnižší ceny a tomu odpovídající kvality? MV

    OdpovědětVymazat