7. 5. 2016

JAN ŠÉPKA - VNÍMÁNÍ
Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití.

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je jednou z největších svého druhu v zemi a představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí.

Naopak prostory prvního patra Domu umění, které v posledních letech nabízí velmi atraktivní umělecké zážitky, jsou před našimi zraky zastřeny. Návštěvník neznalý situace, galerii těžko hledá. Je zřejmé, že určitá forma utajení prostoru galerie může být i výhodou, nicméně prožitek z výstavy a případná diskuze o umění a kultuře se vytrácí z našeho běžného denního repertoáru.

Projekt se snaží poukázat na to, jak vnímáme, respektive nevnímáme, dominanty a skrytá místa, která nejsou daleko od sebe, nachází se v centru dění a nabízí kulturní vyžití. Smyslem by mělo být nabourání našeho stereotypního vnímání takových hodnot a snaha po zamyšlení a diskusi o těchto tématech.

Samsonova kašna by se ocitla přibližně na měsíc v kruhovém prostoru, který by jí jednak separoval od samotného náměstí, a zároveň by pro ni vytvořil klidné pozadí i intimitu, která tato dominanta nikdy neměla. Kašna by se tak ocitla jako šperk v galerii. Kruhový prostor by byl přímo propojen cestou se schody s prostorem prvního patra Domu umění, kde by se objevil opět kruh, ale v jiných souvislostech. Návštěvník by se v prostoru galerie mohl pohybovat pouze po vymezené kruhové cestě a do volných prostor galerie by se vlastně nedostal, vnímal by pouze prostor pomocí stropu, který by nebyl ve vnitřní promenádě instalován. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do Domu umění oknem je celkovým smyslem předkládaného projektu. Do zajímavé konfrontace se tak dostávají věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Projekt je výtvarnou instalací, která může mít paralelu k některým podobným počinům v zahraničí od známých osobností jako je například Christo a okruh pařížských Nových realistů, kteří začali o vstupu výtvarného umění do veřejného prostoru přemýšlet již v 60. letech, nebo japonského umělce Tadeshi Kawamata. Těmto umělcům se zdařil jejich záměr expandovat umění z muzeí a galerií do městského prostoru a do přírody. Vzhledem k proporcím svých projektů a jejich společenské atraktivitě zprostředkovali nenásilně svůj umělecký názor velkému množství lidí, což je i naším záměrem.

Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Místo: Dům umění v Českých Budějovicích
Termín: 8. 9. – 9. 10. 2016
Autor: Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Spolupráce: Ing. arch. Jan Bárta
Kurátor: Michal Škoda

Projekt VNÍMÁNÍ byl prezentován na komisi RM pro architekturu a územní plánování:

Přijato usnesení č. 1/2016 (11 - 11,0,0) / Komise konstatuje, že projekt „Vnímání“ výrazným způsobem zasáhne do veřejného prostoru města a může vést k potřebné diskusi o jeho minulém, současném i budoucím stavu, s přesahem do řady oblastí týkajících se dlouhodobého rozvoje. V této souvislosti komise doporučuje postupovat v jeho další realizaci. Projekt by měl být předložen do kolegia primátora a do Rady města.

Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 721/2016: rada města s o u h l a s í s umístěním exponátu doc. Ing. akad. arch. Jana Šépka v rámci výstavy "Vnímání" na náměstí Přemysla Otakara II. v těsné blízkosti Samsonovy kašny s tím, že autor zajistí veškerá povolení od příslušných orgánů umožňující tento exponát realizovat.

167. číslo jednací KP-RM/958/2016/M/798 Umístění exponátu výstavy "Vnímání" na náměstí Přemysla Otakara II. v těsné blízkosti Samsonovy kašny Přijato usnesení č. 721/2016 (8,1,1,0/10)  

3 komentáře:

  1. Výborný nápad, doufám, že se jej podaří uskutečnit.

    OdpovědětVymazat
  2. Jelikož tímto dílem dochází k upřednostněním soukromé věci (exponátu) před veřejnou věcí (kašnou), nesouhlasím s omezováním veřejného přístupu, byť jen okem. Pakliže si někdo bude nárokovat vidět veřejnou kašnu a poškodí při tom soukromé umělecké dílo, které mu brání v jeho svobodném přístupu k věci veřejné, kdo je vinen a kdo poškozený. Z mého pohledu je vinen ten, kdo zakryl věc veřejnou, tedy Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka.

    OdpovědětVymazat